Мъдростта на Учителя: Рилските слова на Петър Дънов

Мъдростта на Учителя: Рилските слова на Петър Дънов

Специално за вас, нашите читатели, стартирахме преди седмица поредица, посветена на мъдростта на Учителя и неговия завет, който е оставил за нас – българите. Днес ви представяме едно от Рилските слова на Петър Дънов - "Бог и служене". 

Мъдростта на Учителя Петър Дънов

Поредицата е плод на усилията на съставителя Божидар Миленков, който в продължение на десетилетия изучава и събира безценните послания на Петър Дънов. В следствие на този труд и благодарение на подкрепата на издателство „Асеневци“ Миленков е издал две поредици със словата на Учителя – една от 6 тома и една от 12 тома. Ето и самото слово:

Колко велик е светът и грандиозен! Погледнем звездите милиарди на брой. И всички те се движат. Ние не можем да си представим Величието на Божия ум. Ти казваш: Как е възможно Бог да мисли за мен? Съвършенството на Божия ум не можем да си представим! Бог вечно се изявява и вечно ще остане неизявен.

Вие не познавате още баща си. Вие имате баща на земята. Но Бога, т.е. истинския си Баща не сте намерили. А този Баща е толкова велик, че Той не съди никого. И като се върнат при Бога неговите деца, Той казва: „Заколете телето, дайте му пръстен, дайте му угощение.” Той е истинският Баща. Но трябва да ви дотегне днешният живот, рошковите, които ви дават, и тогава да се върнете при Бога.

У Бога съществува вечна радост, вечно щастие и блаженство. Ето затова, Той иска да освободи хората от скърбите и страданията и да ги постави в условията, при които Той живее.

В човека има нещо, което му помага. Това, което ви говори вътре, доброто, на него обръщайте внимание. Като направиш едно добро, има нещо вътре в теб, което казва: „Хубаво си направил.” А когато постъпиш лошо, казва ти: „Това не е добро. Не го прави.” И казва още: „Поправи сега тази погрешка.” Човек не е сам.

Ние отдаваме сега всички наши страдания на Бога. Не, Бог трябва да употреби всичкото свое усилие, за да ни освобождава от хилядите страдания, които ежеминутно ни заграждат. Присъствието на Бога е онова Великото, Мощното в света, което събужда човешкия ум и човешкото сърце. Човек става мощен и вдъхновен, и в него се раждат нови идеи.

Бог, Разумното Начало, живее в света. Той е навсякъде - в камъните, в растенията, в животните, в хората. Той живее във видимия свят толкова, колкото и в невидимия. Работата е там, че човек не разбира видимия свят.

Достатъчно е да погледнете света през очите на Любовта, за да видите красотата навсякъде. В духането на вятъра, в течението на реките, в движението на светлината и в проявите на живота се крие езикът на Бога. В тях аз слушам реч, каквато не съм слушал от най-добрите оратори. В говора на бурята слушам езика на Бога! В духането на ветровете, на бурите, ще чувате гласа на съществата, които ви обичат.

Търсете Бога! Той е вътре във вас. Възвишените мисли, благородните подбуди, които се зараждат във вас, това е Живият Господ. Когато сме готови, Той ще ни даде всички условия за работа! Но преди това трябва вие да отворите и да дадете свободен път за Божествения живот. Именно, Той ще ви изчисти.А за да може Той да засегне и душите ви, трябва да имате вътрешен мир!

Когато Бог ти проговори, всички ще се съберат около теб. Когато се открие извор, всички отиват при него. Щом дойде Любовта във вас, всички ще ви любят.

Питате: Къде можем да намерим Бога? В ума, сърцето и волята на всеки човек. Срещнете ли някой човек, влезте във връзка с Бога в него. Днес мнозина са се заели да търсят Бога. Това е остатък от езическите времена. Това е все едно човек, който хиляди години е живял под благодатното Слънце, да пита къде е Слънцето. Човек трябва да вярва в четири образа, които са в него: в образа на своя ум, на своето сърце, на своята душа и на своя дух. Така ще познаете Бога, понеже в тях живее Бог! Обичайте Бога вън от вас и вътре във вас, за да Го познаете!

Някой казва: Когато отидем на онзи свят, ще видим Господа. Това е съвсем материално разбиране, след което ще дойде разочарованието. Бога може да видите и на земята, и навсякъде. Този, който иска да се запознае с Бога, трябва да знае следното:

Човек, който не обича Истината и не е готов да се пожертва за нея, той не е готов да види Божието Лице.

Ако вие мислите, че сте видели Бога, не се лъжете. Дойде някой при мене и казва, че е видял Бога. Още по гласа му ще позная дали Го е видял. Който е видял Бога, той се променя. Този, който е видял една девствена, красива мома, той е замислен, дълбоко замислен. Вечната красота - това е Бог. Бог е най-красивото същество, което може да видите!

Какво ще стане с цветето, което е видяло светлината? Ще израсне, ще цъфне и ще принесе плод. Така е и с човека, който е видял Бога. Човек, който не е видял Бога, остава заровен в земята като зърното.

Идеята за Бога е свещена. За тази идея трябва да се жертвате. Който е достигнал до тази идея, ще се издигне над обикновения живот. Човек трябва да търси Бога чрез всяко свое желание. Например, когато има желание да яде, нека си каже: Чрез храната ще намеря Бога.

Да любиш Бога, това значи да цъфтиш и да издаваш благоухание надалече. Това значи да си извор. Тогава всички твои желания са постижими. В какво се състои познаването на Бога? Да почувстваш Любовта на Бога! Тогава ще дойде животът.

Вие искате Бог да ви обича. Вашето желание не е логично, не е естествено. Щом вие живеете, това показва, че Бог ви обича от памти-века. Тогава не че Бог не ви обича, но вие трябва да го обичате. Казвате: Бог не ме обича. Това е ваше настроение. След като вие имате приятели, условия, Бог ви обича.

Как познаваме, че Бог е Любов? Чрез живота, който ни е даден. Първото нещо, чрез което Бог е изявил Любовта си, е животът. Една от отличителните черти на Великото е, че То се проявява и в най-малките и слаби форми. Като знаете това, бъдете благодарни и на малкото, което ви се дава. Един ден малкото ще се разрасне и ще обхване в себе си и голямото. И най-малкият живот произтича от Онзи, Който люби всички същества без изключение. Затова не се съмнявайте в Любовта на Великия.

И в най-тъмните, бурни и страшни нощи на живота си дръжте в ума си мисълта, че Бог ви люби.

И в най-светлите, тихи и красиви дни на живота си дръжте в ума си мисълта, че Бог ви люби.

Божията Любов е свещената канара, върху която е поставен животът на всички същества. Върху тази канара именно може да съградите своето бъдеще. Изгубите ли упованието си в тази канара, животът ви ще се разруши и обезсмисли. Всички пророци на миналото, всички апостоли, всички учени, философи, всички добри хора са минали през тази опитност. Докато са били свързани с Бога, животът им е имал смисъл.

За да изнесат Великите Истини на живота, тези хора са минали през големи изпитания. Животът има смисъл дотолкова, доколкото ние принасяме плод в Цялото.

Когато човек работи за Бога, той е знаен на Небето между всички светли духове, навсякъде го знаят и навсякъде са готови да му помагат. Онзи търговец, който няма стока в дюкяна си, посещават ли го? Докато имате Божествените блага, всички ви посещават, но ако ги загубите, ще ходите в света немили недраги. Ако разбирате Божиите закони в тяхната дълбочина, вие ще разрешите важните и съществени въпроси, които ви измъчват. Това означава човек да разбере Божията Любов, изявена чрез живота. Този живот се гради върху Любовта - храна за душата, и Мъдростта - храна за човешкия дух.

Кажете си: Както звездите, както Слънцето си имат път, така и аз си имам свой път. По него ще вървя. Ако Земята би поискала да се отклони от пътя си, какво щеше да стане с нас? Когато ние се отклоняваме от Божия път, изгубваме всички наши хубави мисли и чувства. Тогава човек се намира в пустиня и усеща, че всичко в него е изгубено.

Нищо не трябва да е в състояние да ви отклони от пътя, в който Бог ви е поставил. В този път, каквото ви се падне да работите, работете. Всяка работа е свещена. И в този свещен път трябва да принесете плод. Христос казва: „Всяка пръчка, която не дава плод, се отрязва.”

Трябва да се пробуди съзнанието ви, да бъдете признателни на Онова същество, Което ви е дало всичко. И всеки един, който ви помага, всички същества, които ви помагат, правят това от Любовта, която произтича от Бога и се проявява чрез тях.

Христос казва: „Благото, което ми даде Отец, давам го на вас. И както Отец ме научи, така ви говоря.”

Всички онези добрини, които Бог е вложил във вас, трябва да растат, да се развиват. Пътят в който искам да ви въведа, е един от най-лесните пътища. Този е пътят, по който всеки един от вас може да съгради живота си. Ще съгради един добър живот, няма да остане на сухо, ще има всички добри условия.

Работете за Цялото, за да приемете енергиите на Цялото в себе си! Никой не живее сам за себе си. Никой не се ражда за себе си. Никой не умира за себе си. Човек мисли, че живее за себе си.

Няма същество, което да не служи на живота. Виждаш някого, че е паднал и си е счупил крака. Не може да не му съчувстваш. И ти един ден може да паднеш и друг ще ти даде помощ.

Всички хора трябда да възприемат Великата Истина за единството. Аз проповядвам сега вътрешното единство. Погрешките, които носите, са погрешки на цялото човечество. Например, несправедлив си. Това е недостатък на цялото човечество. Даже и най-благородните ви желания са проникнати от личен елемент. Вие не сте достигнали още до чистите Божествени желания. Правите нещо, за да ви знаят хората или за друга користолюбива цел.

Търговецът продава стока от користолюбие. Някой проповядва, иска да се прехрани. Някой учителствува, иска да се прехрани. Някой готви. Защо? Всичко се прави от користолюбие.

Започне ли човек да живее само за себе си, страданията ще го следват навсякъде. Ако той иска да бъде щастлив по този начин, ще мине през най-големите страдания. Защо? Защото щастието се обуславя от закона за Цялото. Не може човек да прилага закона за частите и да бъде щастлив. Всеки човек има право да живее за себе си, ако същевременно живее и за Цялото, за Бога.

Пожертвайте личния си живот за щастието на човечеството. Това е Новото Учение, Учението на Любовта. Обичайте Цялото и живейте за него. Щом обичате Цялото, ще обичате и частите, които влизат в него. Искате да бъдете свободни. Кога човек е свободен? Когато служи на Бога, т.е. на Цялото.

За Бога казвате, че е Абсолютен, Всемъдър, Всезнаещ и пр. Добре, но ще ви кажа: Какво ви ползва, че знаете тези неща, а пък сте болен? Но ако имате връзка с Първичната Причина, ръката ви, очите ви, сърцето ви ще бъдат здрави, животът ще се проявява правилно във вас. И тогава ще схванете живота във неговата целокупност, от най-малките явления до най-големите. Това е магическата формула, това е магията. Човек, който няма такива идеи, той не може да стане маг, воля не може да има, ум не може да има и сърце не може да има!

Ти трябва да бъдеш в хармония с Бога! Да бъдеш в хармония с Бога, това подразбира хармония с целокупността на Битието. Има един закон: Когато възстановиш отношенията си с Бога, ще възстановиш своите отношенията с другите, понеже като дойде някой при теб, ти ще виждаш Бога в него.

Време е вече да познаете Бога и да Му служите. Иначе ще останете за друга еволюция и ще чакате друго време.

Някой казва: Аз съм Го познал. Но то е само говорене. Ако нямате Живот Вечен, не сте познали Бога. Бог е Центърът. И ако не сме свързани с този Център, не можем да растем. Бог е Център, който дава еднакви условия на всички души да растат и да се развиват. Това, което ти дава възможност да постигнеш желанията си, съществените си желания, да постигнеш онези блага, които желаеш, това е Бог вътре в теб, който действа.

При един мистик дошъл дяволът и му подарил едно гнило дърво, като казал: Господ ти го подарява. Мистикът като го взел в своята ръка, то станало скъпоценно. Като живееш при Бога, никой не може да те излъже, огън не те гори, скърбите не се приближават. И дяволът, като дойде при теб, става кротък, смирява се и ти лиже краката. Ако не жевееш при Господа, натисне те дяволът и те измъчва.

Трябва да имаме живота на безсмъртието. Това е връзката с Бога. Ако Бог ти е мил, всички ще те обичат. И ангелите ще обърнат внимание на теб. Образувайте сега връзката си с Бога.

Когато се свържем с Бога, няма да има дело в света, което да не можем да извършим. Когато има единство и хармония вътре в нас, ние ще служим на Бога. Иначе ще служим на обществото, на народа, но не и на Бога! Божественото слиза периодически, за да ни помогне, като възстанови нарушената хармония. Сега се намираме в такава епоха

Ръката, отрязана от тялото, започва да се разлага. Защо? Защото е изгубила връзката си с Цялото. Грехът не е нищо друго, освен процес на гниене, който показва, че човек се е отдалечил от Цялото, от Бога.

Какво трябва да прави човек, за да се освободи от греха? Трябва да се върне при Бога. С това се прекъсва и разложението на ръката като уд от целия организъм. В който ден човек се отдели от Великото, Разумното начало, той е осъден на страдания, на нещастия, на смърт.

Някой казва: Бял ден не видях в живота си. Много естествено. Щом се отделиш от Бога, от Цялото, белите дни от живота ти ще изчезнат и ще дойдат черните дни. Белите дни са от Бога. Вън от Бога всички дни са черни.

Когато вървя в съгласие с Великите Божествени Закони, аз се съединявам с доброто и го проявявам. Щом се отделя от доброто, злото идва. Злото не е нищо друго, освен лишение от доброто.

Следователно, що е зло? Там дето няма добро.

Що е омраза? Дето няма Любов.

Що е лъжа? Дето няма Истина. Това са празни места, пропасти. Омразата и лъжата са пропасти, а пък Любовта, Мъдростта и Истината са градини, насадени с най-хубавите плодни дръвчета.

Главната цел на живота е да се научим да мислим, както Бог мисли! Понеже Бог мисли, затова и аз мисля. Някой път казваш: Господи, не виждаш ли какво аз правя? Господ ти казва: „Ти трябва да видиш какво Аз правя.”

Онзи, Който във всеки момент ти показва как да постъпваш, това е Бог. Няма по-хубаво нещо в света от това, Бог да ти каже две думи само! Много ангели са чули от Бога само две думи и върху тях работят.

Бог ще ти каже: „Люби Бога, люби ближния си.” В интонацията на тези думи всеки ще разбере вътрешния смисъл на живота.

Някой казва: Много ми урониха престижа пред хората. Оставете това. Най-напред гледайте да възстановите вашия престиж пред Бога, после пред себе си и след това пред хората, пред животните, пред воловете, овцете и пр. Най-напред поставите ли за основа престижа пред Бога, тогава и останалите неща ще ги направите.

Сега, Бог не може да слезе, но Той се вселява в нас, и като отидем да работим, Бог работи, навсякъде ходи и слугува на хората чрез нас.

Да носим в себе си Великия съзнателен живот. То е единственото качество, в което Бог постоянно функционира. Това, Което периодически идва и дава направление на живота ни, е Светият Дух, това е Бог.

Исус постави Петър на изпит. Петър каза: „Не Го познавам.” След като плака, той видя Бога по-добре, отколкото по-рано. А като го поставиха и на мъчение, видя Го още по-добре.

Вашата сила се състои в това, че Бог действа чрез вас. Силата е в Него. Всеки човек, в който Бог действа, е мощен. Не мислете, че силата е в материалното.

Този, който е роден от Бога, ще прояви Божията Любов, ще бъде готов да ти помага. А любовта на онзи, който не е роден от Бога, не е Любов; тя е човешка. Неговата любов е користна. Той гледа да те изяде. При човешката любов има изяждане.

Този, който е роден от Бога, не може да те мрази. Всички, които са родени от Бога са роднини. По какво се познава човек, който е роден от Бога? Такъв човек ще те обича, ще ти услужва, ще бъде смирен, ще има всички Божествени добродетели, винаги ще гледа да ти прави добро.

Един човек ми каза: Това учение ви прави добри, но вие сте много малко. А светът воюва, бие се, живее по старому. Има много лоши хора. Да, така е. Но един добър човек струва колкото хиляда лоши хора.

Някой е вързан. Как се е вързал? Доброволно сте се дали да ви вържат. Връзвате се, понеже търсите нещата вън от себе си. На една сестра, която боледува и беше оздравяла, Учителят каза: Ти много работиш, но работиш отвън, а сега трябва да работиш и вътре.

В човека трябва да има дълбоко убеждение да служи на Бога. Тогава, каквото придобие, ще върви с него във вечността. То ще остане с човека завинаги.

Служенето на Бога трябва да представлява доброволен акт в живота. Ако не дойде Любовта служенето на Бога е немислимо. Служете на Бога с мисъл, Любов и воля. Умът, сърцето и волята са трите връзки на човека с Бога. Ще кажете, че когато уредите работите си, тогава ще служите на Бога.

Започнете сега да служите на Бога без оглед на своите работи. Този, който служи на Бога, не трябва да има две противоположни мисли в душата си. Има един закон: В Божествените работи няма раздвояване, а в човешките има. Божественото обединява ума и сърцето. Затова всяка работа, при която няма раздвояване, ще стане.

Каква трябва да бъде целта на нашия живот? Да вършим Волята Божия! Намерите ли този ключ, вие сте достигнали до същественото, във вас ще се създаде нещо ново!

Има един закон: Ако човек не върши Волята Божия, изпада в изкушения!

Да служиш на Бога, това е най-важното, първото нещо. След това ще се научиш да служиш на другите хора. Най-първо ще възлюбиш Бога и след това ще слезеш да обичаш всички хора. Такъв е законът.

Бог е толкова внимателен и така хубаво е направил човека. Всичко е сложил на мястото му - очите, ушите, носът, устата и пр. Така и ние трябва да бъдем внимателни, досетливи към Него и да се научим да Му служим. Както Бог служи на нас, така и ние трябва да служим на Бога. Ако има едно учение, с което човек може да реализира всички свои копнежи и желания, това е - да служи на Бога.

Този, който служи на Бога, има всичко. Да служиш на Бога, това означава да имаш всички благоприятни условия за работа, както онази жена, която има в къщи всичко: вълна, хурка, стан и може да изтъче хубаво платно.

Като станеш сутрин, кажи: „Господи, готов съм всичко да направя днес за теб.” Ще се молиш на Бога и ще работиш. Ако се молиш и не работиш, дълги години ще стоиш в затвора.

Трябва да има хора в света, които да са готови в името на Великата Любов да пожертват живота си, да се отрекат от доволството, от всичките блага за едно висше благо, за човечеството. Това Учение изисква целия човек. То изисква ние да служим на другите, а не на нас да служат.

Когато човек приеме нещо, когато има някои придобивки, трябва да ги сподели с другите. Трябва да ги обработи и да ги даде на другите. Не да ги задържи за себе си. Ако ги задържа върши престъпление. В служенето има разнообразие. Човек трябва постоянно да намира все нови и нови начини за служене на Бога. Красиво е например да направиш едно добро тайно, никой да не знае.

Вървят двама души духовни и носят книги. Първият среща един човек и го пита: Знаеш ли да четеш? Онзи отговаря: Не зная. Жалко, изгуби! Не съм изпратен за теб.

Вторият среща същия човек и го пита: Знаеш ли да четеш? Не зная. Той сяда, изважда буквара, научава го да чете и му оставя книгата.

Бог ви връща това, което сте дали, за да се видите какви сте били. Каквото дадете - същото ви се връща пак. Ако дадете нещо хубаво, хубавото се връща при вас, ако дадете лошо - лошото се връща.

Когато Бог те постави на някой висок пост, трябва да се покажеш благодарен. Като дойде някой беден човек при теб, обърни му внимание, пусни го. Не прави разлика. Не казвай: Този е беден. Изобилно ти е дадено, изобилно давай.

Искаш ли да служиш, сам не можеш да се назначиш на служба. Бог ще те постави да служиш. Докато не те постави Бог да служиш, ти не можеш да служиш. Защото няма да имаш крила, няма да имаш сила; как ще служиш тогава на Бога?

Служенето е едно от най-трудните изкуства. Един ученик разказва и обяснява на своите съученици урока; на другия ден учениците знаят урока. Този ученик дава пример. Това е служене. Едно време на вас слугуваха, а сега вие ще слугувате. Това е Христовият Закон.

Назад

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.