Мъдростта на Учителя Петър Дънов

„Монитор“ с ексклузивна поредица специално за вас

Мъдростта на Учителя Петър Дънов

157 години от рождението на Беинса Дуно

Преди броени дни в България беше отбелязана една годишнина, която обаче не предизвика медиен шум и не намери място в централния информационен поток.

На 11 юли 1864 г. в с.Хатърджа, сега Николаевка, Варненско, в дома на свещеник Константин Дъновски - родолюбив българин и пръв поборник за създаване на самостоятелна българска църква, и майка Добра, се ражда момче. Дават му името Петър. Днес – 157 години по-късно това момче е световно известно като учителя Беинса Дуно (Петър Дънов).
Специално за нашите читатели от тази събота стартираме поредица, посветена на мъдростта на Учителя и неговия завет, който е оставил за нас – българите. Поредицата е плод на усилията на съставителя Божидар Миленков, който в продължение на десетилетия изучава и събира безценните послания на Петър Дънов. В следствие на този труд и благодарение на подкрепата на издателство „Асеневци“ Миленков е издал две поредици със словата на Учителя – една от 6 тома и една от 12 тома.
За вас самият Миленков се представя така:

Скъпи, брат, сестра.

Казвам се Божидар Миленков. От 30 години изучавам, чета и изследвам, като се стремя и да прилагам Словото на Учителя Беинса Дуно /Петър Дънов/.
В Словото на Учителя намирам най-чистия Духовен извор. Светлината и Божествените Знания от Словото на Учителя ми дадоха възможност да се запозная със Законите на живата разумна Природа, на Битието, на Бога.
Всичко това ми помогна да осмисля живота си, да стъпя здраво на краката си и да се почувствам съработник на живата Природа, на Битието, на Бога - да посветя живота си в служене на Делото на Учителя.
Смея да споделя, че не е задължително, човек непременно да бъде Айнщайн, за да се преклони пред Учителя Петър Дънов.

16.07.2021 година

И така нашата нова поредица започва – търсете я всяка събота по обед на страницата ни monitor.bg

„Целият свят се прекланя пред мен, а аз се прекланям пред Учителя Беинсá Дунó /Петър Дънов/ от България”
Алберт Айнщайн

На страниците на историческата летопис на народите са отбелязани много дати на важни събития, оказали голямо влияние и дали съществен принос за свободата и развитието на всеки народ и държава.
Но има и такива епохални събития, сътворени на Земята от Велики Учители - посветени, чийто живот и дело очертават и трасират пътя на човешкото развитие за хилядолетия напред. Значимостта на техните дела и неотразими духовни импулси далеч надхвърлят обхвата на човешкото самосъзнание. Тези импулси имат космически произход и разумност, като пристигат с цикличност от 2000 години. Същите духовни космични импулси винаги предхождат всяка Нова Културна Епоха на човечеството на Земята.
Имената на Великите Учители винаги са ставали емблематични в аналите на световната история за съответната епоха на човешката еволюция. Такива са били Буда, Кришна, Мойсей, Исус Христос и още много други.
Преди 2000 години Бог изпрати на Земята своя Единороден Син - Исус Христос, който извърши преломен обрат в човешкото развитие. Божият Син донесе на хората Втория Завет Господен, който повелява: „На злото отвръщай с добро!”. За разлика от завета на Мойсей „Око за око, зъб за зъб”, Христос нагледно показа на хората и света пример за изпълнение на Втория Завет, т.е. на Волята Божия.
2000 години след величественият подвиг на Христос, в България сред Българите се роди поредният Божи Пратеник - Учителя Беинса Дуно /Петър Дънов/. Той се роди в родината на Орфей и на богомилите, на Кирил и Методий, на Ботев и Левски.
На Българската земя и на Българите Учителят донесе и предаде цялото Божествено Знание на Новото Учение – чистото Христово Учение без езическите примеси, с методите на което постепенно ще се изгради Новото общество, Новата Култура - Шестата Раса. Казваме Новото Учение, защото То още не е приложено тук на Земята. Тези, които го приложат, тях по плодовете им ще ги познаем.
Учителят обяви и Третият Завет Господен - Заветът на Любовта, който гласи: „Прави всичко с Любов”. Тук има се предвид Божествената Любов, а не човешката. Третият Завет и Знанието на Новото Учение ще бъдат фундамента, върху който ще се изгради Новата Културна Епоха - Епохата на Любовта. Тя ще бъде на едно много по-високо ниво от днешната. Новата Епоха ще представлява велик подем на човешкия дух.

БИОГРАФИЧНИ БЕЛЕЖКИ И СВЕТЛИНА ОТ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ

Датата е 11 юли 1864г.
На този ден в с.Хатърджа, сега Николаевка, Варненско, в дома на свещеник Константин Дъновски - родолюбив българин и пръв поборник за създаване на самостоятелна българска църква, и майка Добра, се ражда момче. Дават му името Петър. То расте и израства в условията и средата на строга патриархалност. Завършва основното си образование в Нови Пазар. След това младият и любознателен Петър учи в средното евангелско училище в гр.Свищов, от което получава диплома за завършено средно образование. Скоро след това той е назначен за учител в с.Хотанца, Русенско, където учи децата да четат и пишат. През лятото на 1888г. младият Петър Дънов заминава за Америка, в гр.Бостън, където записва Теология във Висшия теологически институт на Методистката евангелска църква. Заедно с това той изучава и медицина в Медицинския институт. След 7 години учене и пребиваване в Америка, през 1895 г. Петър Дънов се завръща в България, като носи със себе си две дипломи - доктор на теологическите науки и доктор на медицинските науки.
През 1897 г. в живота на Петър Дънов настъпва едно събитие, което на езика на езотеричната наука се нарича „посвещение”. Това е един изключително уникален, свещен миг, когато пратениците на Небето - Разумния свят, от каквато и степен да са и с каквато и мисия да са дошли на Земята, биват посвещавани от същества, за които не могат да се дадат никакви сведения. На тази среща посвещаваните ясно виждат своя път и получават указания за това, което им предстои да направят. По този начин духът на едно въплътено същество осъзнава единството си с Великия Дух, който го е съпроводил на Земята. За тези съкровенни мигове от живота на Великите Учители се говори в езотеричната литература.
Времето от 1897 до 1900 г. Учителят Петър Дънов прекарва в уединение и вътрешно вглъбяване. Той осъзнава напълно духовната си мисия и се подготвя за предстоящата си работа в България и начините, по които ще може да предаде определена част от своето окултно знание.
От 1900 г. Учителят започва да говори на Българския народ чрез своите забележителни беседи. В тях още от самото начало съвсем внимателно и методично той започва да разкрива Истините за живота и да подготвя учениците си за по-дълбоко разбиране на окултната наука и на езотеричното християнство.
По-късно през 1922 г. Учителят открива Окултната Школа на Бялото Братство, която ръководи 22 години., до 1944 г. - до края на престоя си на Земята.
С откриването на Окултната Школа в България зе сетен път се заражда и тръгва от нея Нова Културна вълна след Орфизма и Богомилството, породена от Светлината на Новото Учение, и тази Светлина озарява съзнанията и умовете на просветените и духовно развиващи се хора от Европа и света.
Това Учение, казва Учителя, не е наше, то е Божествено, това е Учение на братството и на сестринството, на Любовта между хората. Това Учение се гради върху законите на Разумната Природа, на Битието и аз искам да ви запозная с тях, което досега никой не е учил, допълва Учителя.
„Новото Учение чрез методите си, а това са методи на Живата Природа, чрез знанието си, а това е знанието на Разумния Свят, ще ни помогнат да излезем от безизходното положение, в което се намираме, и да заживеем Новия Живот на Любовта, на братството и разбирателството. Това Учение, продължава Учителя, Българите трябва да го приемат и да го приложат в живота си и след това да го предадат на другите народи. Само по този начин, по този път България ще подготви своето светло и велико бъдеще. Такава е Волята Божия.“
„Приближава времето, когато в човешкото съзнание постепенно ще се възцари един Нов принцип, който ще стимулира развитието на висшата Природа на човека, ще събуди и подхрани възвишените чувства и способности в него. Този нов принцин е принципа на Любовта, на Божествената Любов, която винаги се стреми към общо благоденствие и щастие. На основата на този Нов принцин ще се създаде Новия строй, който ще обедини в едно умовете и сърцата на всички хора. И едва тогава хората ще заживеят Новия живот на Любовта, на братството и разбирателството, който не са и сънували, и ще разрешат всички въпроси, които сега ги занимават. Хората ще осъзнаят, че живеят в Бога и че Бог живее в тях. Те ще обичат всичко живо, защото ще знаят, че във всичко живо живее Бог и тогава в никого не ще има желание да насилва, убива и ограбва брата си, ще знае, че злото, кето прави на брата си, го прави и на себе си. Това е , което съвременните хора не знаят и се чудят откъде са им тези противоречия и нещастия.“
„Какво представлява Новото Учение? Метод за справяне с всички стари навици. Това Учение носи Новата Култура, която ще създаде Новата раса - шестата раса, за която съвременното човечество даже няма представа. Идеалът на Новия човек - човекът на шестата раса, ще бъде изучаване езика на Природата. Това е идеалът на бъдещото човечество - носител на новата Любов, на новата Светлина и свобода, на новия мир. А религия на шестата раса ще бъде религията на Любовта, в която хората ще се чувстват свободни и ще имат един закон, а не много закони както е сега.“
„Първото нещо в Новото Учение е всеки да стане служител на Любовта. И в своята мисъл, и в своето сърце, и в своите постъпки да стане един слуга на Божествената Любов. Прави всичко с Любов - това е същността на Новото Учение. Само така светът може да се поправи и ще се оправи. Ако Божествената Любов се внесе във вас, вашият дух ще пребрази ума ви, сърцето ви, тялото ви и живота ви.“
„Приложите ли това Учение в живота си, ще идват хора от всички страни да се възхищават на духовната култура на българския народ. Тогава ще бъдете достойни членове на Новата Култура, на Новата раса. Само така България ще може да се повдигне като народ и държава. Бъдете уверени, че ако възприемете Божествената Любов, всичко ще се разреши във ваша полза. С България няма да стане нищо лошо, промените ще станат без катастрофи и катаклизми. България ще премине през изпитанията по-леко, защото аз съм взел 9/10 от изпитанията, които и предстоят. Върху 1/10 право има само Бог.“
„Трябва да знаете, че всеки народ има предопределена мисия, която ако не извърши както трябва, той е загубен - нищо не може да го спаси. Всеки индивид също има определена мисия.
Досега колкото хора са се опитвали да внесат Божествената Правда и Божествената Любов в света, всички те са били разпънати. Сега обаче светът ще бъде разпънат, а Божествената Правда, Божествената Вяра и Любов ще се въдворят.
Този път Небето е взело всички мерки и няма да допусне втори път да се изопачи това Учение, което се даде на хората за първи път преди 2000 години и впоследствие беше изопачено, в резултат на което хората все още прилагат човешките, вместо Божествените Закони.
Това Учение е на Живата Разумна Природа. Това Учение е на Бога. А Бог поругаем не бива.“

* Божидар Миленков

Назад

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.