Васил Ташевски, Жанета Йорданова, Ива Димитрова (1)