Редакционен коментар на Телеграф“ и „Монитор“ (26)