ТРЕТИЯТ ПОЛ

ТРЕТИЯТ ПОЛ

Темата е разработвана в научната и не толкова научна фантастика още преди Втората световна война