Нейка Кръстева, представляващ борда на "Юропост" (1)