Ich bin ein Berliner*

Ich bin ein Berliner*

Падането на Стената е превърнато в доходоносен бизнес