Звездите имат човешки глас

Звездите имат човешки глас

От 6 милиарда жители на планетата само 500 са летели в Космоса, Ако на Земята се работи така, както в Космоса, няма да има никакви проблеми