Права

Права

Карикатура за 17.11.2019 г.

Ваксини

Ваксини

Карикатура за 15.11.2019 г.

Зима

Зима

Карикатура за 6.11.2019 г.