Ваня Кастрева: Изпитът в седми клас показва  умения за аргументация, а не зубрене

Ваня Кастрева: Изпитът в седми клас показва умения за аргументация, а не зубрене

Съветваме директорите да направят тренировки на промените при четвъртокласниците, казва началникът на Регионално управление на образованието – София-град

"Очакваме 12 000 първокласници в столицата"

-Г-жо Кастрева, в столицата и още няколко области грипната ваканция съвпада с края на първия срок. Какви са възможностите пред учителите, които не са оформили своите ученици?

- Това зависи от броя на оценките, които имат учениците. Децата от начален етап нямат срочни оценки и за тях няма никакъв проблем. При по-големите ситуацията е по-различна. Ако един ученик отсъства по здравословни причини, каквато е грипната ваканция, и учителят не може да го оформи, то педагогическият съвет има правомощието да удължи срока за поставяне на оценка с до един месец. Затова всяко училище трябва да разгледа конкретната ситуация.

- На какво се дължи притеснението за използването на аудиозапис на диктовката на изпита в 4-ти клас, кога разбраха учителите за тази новост?

- Преди началото на учебната година по време на септемврийските съвещания се дискутираше промяната във формата, но може би не всеки е обърнал внимание на този въпрос. Изпитът в четвърти клас има най-дълга история, тъй като започва през учебната 2006/2007-а и във времето не са правени много промени, но винаги е имало оптимизиране на дейностите. Тази година учениците ще положат само два изпита и това е облекчение за тях. Въвеждането на аудиозапис има за цел всички деца да бъдат равнопоставени. Те могат да чуят по един и същ начин текста от хора, които имат ясна дикция, четат бавно и се съобразяват с възрастта им. Сред опасенията е фактът, че децата са свикнали с дикцията на своя учител, но това не трябва да тревожи родителите. Умението да разграничаваш думите при различна дикция е знак и за друго умение, което да притежават. Учители и родители се притесняват дали ще бъде осигурена техника, която да дава възможност на всички четвъртокласници да чуват добре. За да няма проблем с това е важна ролята на директора, който трябва да осигури необходимите условия, за да бъдат и в това отношение всички ученици равнопоставени. Ние сме им изпратили инструкции да запознаят добре учителите с формата на всички изпити, ако е необходимо да направят тренировки, да направят преглед на техниката. До провеждането на националното външно оценяване има достатъчно време и ако четвъртокласниците проведат пробни сесии, ще могат да видят, че няма от какво да се притесняват. Затова и сме ги посъветвали да тренират и пренасянето на отговорите на други листи, което също ще се случи за първи път тази година.

- Напрежение има и около външното оценяване по математика в 7-ми клас. Основателно ли е?

- Промяната във формата по математика не е голяма и децата се облекчени, тъй като изпитът е олекотен. Миналата учебна година в първата част те трябваше да се справят с 18 задачи със затворен отговор и три с кратък или общо 21 задачи, а във втората с 5 задачи – 2 с кратък отговор и три с пълно описание. Тази година в първата част ще има 18 задачи с избираем отговор и две с кратък, а във втората само три задачи с плътно описание. Идеята е децата да се мотивират и да работят спокойно, както и да се обърне внимание на задачите с плътно описание, защото те говорят за последователност и умение да се аргументираш. Важно е децата да разсъждават, а не да зубрят, да достигнат сами до верния отговор.

- Електронната система дава възможност да се проследи напредъкът на всяко училище. Какво се случва с школата, които имат по-лоши резултати от предходни години?

- Всеки учител може да види напредъка на своите ученици, да ги съпостави с текущите оценки. Директорът пък трябва да направи анализ на випуска – между различните паралелки, между сегашния и предишния. Резултатите от националното външно оценяване са обективен измерим показател на качеството на образованието, от които следва да се предприемат стъпки. Като Регионално образователно управление имаме интерес както към тези с високи резултати, така и с ниски, тъй като е важно е да изследваш причинно-следствените връзки. Защо се получава разликата между оценките на учениците в един клас, ако има такава. Възможността за анализ е предпоставка за подобряване на качеството.

- Вече вървят обсъжданията за план-приема след 7-ми клас. Какво ще е отношението на професионалните и профилираните паралелки през учебната 2020/2021?

- Според прогнозния план-прием в столицата могат да бъдат предложени най-много 388 паралелки. За да достигнем успешни целеви стойности, 42,90% от всички приети ученици трябва да бъдат в професионални паралелки или паралелки с професионална подготовка. 38,62% пък трябва да бъдат в STEM профил и професионални паралелки. За да постигнем тези индикатори, започнахме срещи с директорите на средните училища, които да получат увереност, че могат да организират професионални паралелки. Предварителните разговори с тях бяха подтикнати и от срещата ни с Агенцията по заетостта, която представи своите изследвания за потребностите на пазара на труда. В София ще имаме необходимост от кадри в сферата на администрацията, на услугите.

- Потребност от какви нови паралелки са изявили директорите училищата?

- Нова за страната е професионалната паралелка „Осигуряване на продуктова информация“ в Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“. За областта за първи път пък се предлагат паралелките „Икономическо и информационно осигуряване“ в Софийска професионална гимназия „Княгиня Евдокия“, „Трайни насаждения“ в Професионална гимназия по селско стопанство „Бузема“, „Декорация на органични материали“ в Софийска гимназия по хлебни и сладкарски технологии. За учебната 2020/2021 са предложени и паралелки, които са нови за самите училища. Прави впечатление, че училища, които имаха профил „Изкуства“, много бързо се преориентираха и предлагат възможност в обучение в тази сфера, но в по-съвременни специалности. Пример са „Компютърна графика“ в 51 средно училище „Елисавета Багряна“, „Графичен дизайн“ в 3 средно училище „Марин Дринов“ и 140 средно училище „Иван Богоров“, „Рекламна графика“ от 144 СУ „Народни будители“. В 132 СУ „Ваня Войнова“ имат традиции в областта на спорта и искат да дадат възможност на учениците си да излязат и с професия с новата паралелка „Спортно-туристическа дейност“. Любопитна е „Туристическата анимация“ в 17 СУ „Дамян Груев“ и 88 средно училище „Димитър Попниколов“, както и „Екскурзоводско обслужване“ в 33 езикова гимназия „Света София“, Профилирана гимназия с интензивно изучаване на румънски език „Михай Еминеску“, 105 СУ „Атанас Далчев“, които дават перспективи за града ни. Търсени професии в столицата са „Търговия на едро и дребно“, която предлагат в 85 СУ „Отец Паисий“, 97 средно училище „Братя Миладинови“ , 131 СОУ „Климент Аркадиевич Тимирязев“, както и „Продавач-консултант“ в 113 СУ „Сава Филаретов“ и СУ 130 „Стефан Караджа“. Досега извършването на балнеоложки процедури се правеше в ПГ по фризьорство и козметика „Княгиня Евдокия“, но сега такава паралелка иска да открие и 78 средно училище „Христо Смирненски“ в Банкя. За да се реализира държавния план-прием, роля има активността на директорите по отношение на кариерното ориентиране на учениците. Важно е едно дете да намери правилното училище за себе си, за да ходи мотивирано, спокойно и да намери пътя за своята по-нататъшна реализация.

-Тази година учениците, които завършват първи гимназиален етап в обединени училища, ще трябва да кандидатстват, ако искат да продължат обучението си. Кога ще стане ясно колко училища предлагат прием след 10-ти клас и какво е необходимо на тези гимназисти?

-В София има само две обединени училища, които имат десетокласници. За тях е важна оценката от националното им външно оценяване в 10-ти клас по български език и литература и по математика, защото те могат да бъдат елемент от входа им за гимназия. Едната паралелка с десетокласници е с профил „Хуманитарен“ в 125 СУ „Проф. Боян Пенев“, но там има достатъчно свободни места и не е необходимо да се открива нова паралелка. В 172 Обединено Училище „Христо Ботев” пък имаме споразумение с ПГ по облекло „Княгиня Мария Луиза“, където ще бъде открита нова паралелка. Втората възможност пред десетокласниците от обединените школа е да си намерят училище, в което има свободни места. Третата, която силно не препоръчвам, е да приключат образованието си до 10-ти клас.

-Колко първокласници очакваме през следващата учебна година?

-Това е променяща се величина – едни идват, други си отиват, но отново очаквам в столицата да има около 12 000 първокласници. При изпълнението на приема е важно да следваме прилежащата територия на училища, която е определена от общината. До днес (31-ви януари) тя трябва да изпрати на директорите информация за района, който трябва да обхванат, както и колко деца от прилежащата им територия са в задължителен обхват в първи клас. Въз основа на това те трябва да планират училищния прием, така че едновременно да се гарантира обхватът на всички малчугани от първа, втора и трета група и да се предприемат стъпки към преминаване към целодневно обучение. След това директорите съгласуват заложения брой паралелки за първи клас с общината. Тя има поглед над всички училища и знае къде има по-голяма концентрация на млади семейства и има нужда от по-голям брой класове. Общината може да регулира това с територията на училището. В новите квартали в южната част няма нови учебни заведения и затова района на школото трябва да се изтегли така, че да бъдат обхванати и тези места.


Визитка:

-Магистър по история и образователен мениджмънт на Софийския университет

-Доктор по педагогика на Пловдивския университет

-Работила е като учител по история в 119-о СОУ

-От 1998 до 2006 г. е директор на 2-ро СОУ

-Бивш заместник-министър на образованието и науката, началник на Регионално управление на образованието - София-град

Назад

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.