Нужен е нов ЗУТ, настоящият е окончателно изчерпан (ИНТЕРВЮ)

Арх. Владимир Милков, председател на УС на Камарата на архитектите в България (КАБ):

Нужен е нов ЗУТ, настоящият е окончателно изчерпан (ИНТЕРВЮ)

  • Възлагането на обществени поръчки инженеринг е порочно
  • Необходим е ясен строителен кодекс, недопускащ тълкувания

- Арх. Милков, от години ЗУТ се променя непрекъснато и вече се е превърнал в нормативен акт, изпъстрен с всякакви такива „кръпки“. Не трябва ли законът да се раздели на две - за строителството и устройството на територията? Според вас колко време ще отнеме подобно разделяне?

- От влизането в сила на ЗУТ през 2001 г. са направени повече от 100 промени, било чрез промяна на самия закон или чрез допълнителни разпоредби на други закони. В много от случаите промените са необосновани, противоречиви и обслужват цели и интереси, противоречащи на публичния интерес. Показателни са промените от началото на годината, отнасящи се до прилагането на регулацията и издаване на разрешения за строеж. Според тях, ако регулацията не е приложена, не е извършено съответното отчуждаване за улици, ако същите не са изградени, както и техническата инфраструктура, не се издава разрешение за строеж и съответно построените до момента сгради не се въвеждат в експлоатация. Промяната обслужва изцяло Столична община, допуснала строителство, без да отчуждава за улици и да се изгражда инфраструктура. Това е неограничена във времето строителна забрана, отнасяща се за цялата страна. На практика, ако искаш да строиш, даряваш площите, необходими за улица, изграждаш водопровод, канал и т.н.. Строежът на еднофамилни сгради, вили пък става невъзможно. Добросъвестният данъкоплатец е лишен от възможност да разреши жилищния си проблем през целия си живот. Големите строителни компании може би са в състояние да изкупят терените, да ги дарят на общината, да изградят полагащата се инфраструктура, а малките строители са обречени на изчезване.

КАБ протестира в парламентарната комисия, изслушана бе любезно, но мнозинството прие поправките. По искане на КАБ, придружено с мотиви, президентът наложи вето. Парламентарното мнозинство го отхвърли. Камарата се обърна към националния омбудсман, Висшия адвокатски съвет и президента с искане за сезиране на Конституционния съд. Образувано бе дело. Становищата на заинтересованите институции потвърждават, че промените са противоконституционни.

Браншовите организации са категорични, че настоящият ЗУТ е окончателно изчерпан и е необходим нов закон, но не бива да се разделя на две за строителство и устройство на територията. В меморандумите, които КАБ подписа с някои от парламентарните партии, е постигната договореност за нов ЗУТ, както и за промени в Закона за обществените поръчки. Изработването на нов закон е дълъг и сложен процес, а също така и приемането му. Вероятно ще отнеме няколко години.

- Какво още трябва да се промени в нормативната уредба, засягаща архитектурата и строителството? Удачен ли е вариантът за използване на напр. строителния кодекс на Германия?

- Необходимо е създаването на строителен кодекс. Това е решение на Общото събрание на КАБ и ние ще се борим за изпълнението му. В Германия го имат от почти 400 години, но в никакъв случай не бива директно да го копираме.

- Какви са основните нормативни стъпки за облекчаване на инвестиционния процес?

- Най-важното е кодексът да е кристално ясен, необтекаем, не подлежащ на тълкуване. В момента, колкото общини има в България, толкова версии на закона. При ясен и точен кодекс проектантите могат да поемат отговорност за спазването му, одобряването на проекта става излишно, като главните архитекти следят за спазване само на градоустройствените предвиждания. Време е да има и у нас цифровизация на процеса - електронно предаване, електронно строително разрешение.

И още нещо - главните архитекти следва задължително да притежават пълна проектантска правоспособност, а не кметовете на общини да преценяват дали отговарят на условията. Орган за признаване на правоспособност е КАБ със съответната комисия и управителния съвет. Кметовете са длъжни в срок от 6 месеца да организират конкурс за избор на главен архитект, но няма санкция, ако не го направят. Тази законова промяна е необходима и не разбирам защо среща отпор.

- Как мислите, спирането на обществените поръчки на инженеринг ще намали ли рисковете от корупция в строителството?

- От 2013 г. съм член на Работната група на Архитектурния съвет на Европа (АСЕ). Анкетата между всички организации членки единодушно констатира: възлагането на проектиране и строителство на един и същи изпълнител (инженеринг) е порочно, създава корупция и води до лоши резултати. Същото се отнася и до рамковите споразумения, които лишават проектантите от достъп до професията и концентрират финансов ресурс в една или две фирми.

Така нареченият инженеринг съсредоточава всичко в ръцете на строителя. Проектантът е подчинен и следва да изпълнява „препоръките“ му. Възложителят, който представлява и трябва да защитава обществения интерес, е неправомерно подменен със строителя. В негов интерес е да изпълни обекта с минимум средства и максимална печалба. И всичко това с компромиси в проекта и изпълнението му. При такава поръчка възложителят е поставен пред единствената възможност да избира „котка в чувал“. За да бъда честен, ще отбележа, че много от строителите искат да имат готов проект, с ясни количествени сметки, който да остойностят и почтено да построят. Представили сме в МРРБ предложения за законови промени, предвиждащи забрана на възлагането на проектиране и строителство на един и същ участник за обекти, финансирани с публични средства, с изключение на инфраструктурни обекти или при бедствия и аварии. Какъв е пътят: архитектурен конкурс, възлагане изпълнението на проекта на победителя в пълния му обем с подробни количествени сметки и обявяване на обществена поръчка за строителство.

Правителствено проучване в Германия е установило, че инженеринговата поръчка в сравнение с изпълнението на конкурсен проект е оскъпена с 20%, а крайният продукт е с влошено качество.

АСЕ препоръчва обособяване на самостоятелна глава „Услуги“ в инвестиционното проектиране и устройствено планиране, въвеждане на методики за определяне стойността на проектантския труд в националните законодателства. Архитектурният конкурс, последван от възлагане, е най-подходящият инструмент за подбор на най-добрия проект и защита на публичния интерес. Затова искаме спешна промяна в Закона за обществените поръчки.

- Удачно ли е височината на сградите да се контролира по брой на етажите, а не в метри и премахване на кота „корниз“?

- Не бих взел отношение. Има и „за“, и „против“. Темата е дискусионна и изцяло зависи от разпоредбите на новия кодекс.

- Според вас, има ли начин да се спре разрушаването на сгради - паметници на културата? Нужни ли са законодателни промени за решаването на проблема?

- Естествено е, че има. Въпрос на желание и законодателни промени. Бих цитирал един френски архитект, Пиер Ваго: „Градът е като виното, колкото повече старее, толкова по-хубав става.“ Опазването на архитектурното наследство, наслагването на културните пластове създават жив и одухотворен град. Градският организъм е като палимпсест, всяко поколение пише и оставя своите следи.

КАБ организира и излъчва ежегодно победител в конкурса „Български архитектурни награди“ - най-престижната професионална архитектурна награда. От следващата година ще бъде връчвана и награда за опазване на архитектурното наследство.

- Достатъчно ли е защитена професията на архитектите у нас?

- Категорично не. КАБ работи последователно за защита на престижа на професията. Това зависи както от самите архитекти и тяхното отговорно и професионално поведение, така и от цялото общество.

Трудът на архитектите е тотално обезценен. Порочната практика за най-ниска цена и най-къс срок узаконява обезценяването му и принизява значението му. Огромната част от българските архитекти, родени преди 1959 г., са се пенсионирали с размер на пенсията между 180 и 240 лв. И на пределна възраст те продължават да работят, за да свържат двата края. Последната законова подигравка с труда на тези, които са построили България, е увеличението на пенсиите им на 300 лв., като са изравнени с тези, които са нямали достатъчен трудов стаж или са работили като чистачки, без да омаловажавам труда на последните. Това „увеличение“ е достатъчно и тези пенсии няма да подлежат на актуализация. Отправили сме писма до омбудсмана, министъра на труда и социалната политика, парламентарните партии и президента с искане тази несправедливост да бъде поправена и проектантският труд да бъде прекатегоризиран от трета във втора категория. Президентът разпореди на служебния министър да ни отговори с копие до него. Служебният министър мълчи. Мълчат и другите адресати.

Защитата на професията архитект е преди всичко безкомпромисна защита на обществения интерес. Ето защо е от изключително значение проектантските услуги да се предоставят от проектантски бюра с 51% собственост на проектанти с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на КАБ, съгласно разпоредбите на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. Напомням, че ЗКАИИП е специален закон, на който се подчинява националното законодателство.

ВИЗИТКА

Apx. Bлaдимиp Mилкoв e председател на УС на КАБ от октомври 2020 г.

Завършил е специалност „Архитектура“ в УАСГ

Сред проектите му са OУΠ - Бypгac, ΠPЗ нa жĸ „Meдeн рyдниĸ” - Бypгac, ΠPЗ нa ĸв. „Kpaймopиe” - Бypгac, Peĸoнcтpyĸция нa цeнтpaлнaтa пeшexoднa зoнa нa Бypгac c пл. „Tpoйĸaтa” и много други

Hocитeл e нa пpecтижни нaциoнaлни и мeждyнapoдни нaгpaди

Назад

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ