Софтуер ще хваща чиновници корумпета (ТЕМАТА)

Софтуер ще хваща чиновници корумпета (ТЕМАТА)

* Ще проверява дали трупат дебели банкови сметки, както и луксозни коли и имоти
* Обучение по антикорупция влиза в училищата

Софтуер ще извършва автоматични проверки и анализ на декларации за конфликт на интереси и за имотно състояние на държавните служители в централната и териториалните администрации. Това е една от основните мерки за борба с така наречената дребна корупция, залегнали в новата Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията, която обхваща 6-годишен период – от 2021 до 2027 година.

Въвеждането на софтуер е необходимо предвид големия брой проверки, които трябва да се направят, за да се установят размерът на банковите сметки и имуществото на служителите. В него ще се извършва прием, съхранение и обработка на подадените декларации във вид, който да позволява автоматична обработка на данните в тях и намирането на несъответствия с данните, съхранявани в други публични регистри. Предвижда се и подобрение в системата за налагане на глоби и промяна на кръга от лица, които са ангажирани с тази дейност поради открити слабости.

Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021-2027 г.), Пътна карта за изпълнение на Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021-2027 г.), както и Анализ на изпълнението на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2015-2020 г.) бяха приети от Министерския съвет в сряда. Те са изготвени от работна група с участието на представители на Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет, Върховния касационен съд, Върховната касационна прокуратура, Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Главния инспекторат към Министерския съвет, инспекторатите към всички министерства, Националното сдружение на общините в Република България и представители на местната власт, неправителствените организации и работодателските организации, признати на национално равнище, които са членове на Гражданския съвет към Националния съвет по антикорупционни политики.

Стратегията за следващия 6-годишен стратегически период включва седем приоритета: укрепване на капацитета и повишаване на прозрачността в работата на антикорупционните органи и звена, противодействие на корупционните престъпления, укрепване на капацитета и подобряване на работата на органите, натоварени с контролни и санкционни правомощия в администрацията, повишаване прозрачността и отчетността на местната власт, освобождаване на гражданите от „дребната" корупция, създаване на среда за обществена нетърпимост към корупцията, своевременен отговор на необходимостта от актуализация на националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията, включително в отговор на препоръки, отправени от международните институции. Пътната карта предвижда мерките към всеки един приоритет, действия по изпълнение, индикатори и срок за изпълнение, очаквани резултати, финансиране и отговорни институции.

Според стратегията важна стъпка, необходима за освобождаването на гражданите от „дребната корупция“, е намаляването на човешкия фактор при предоставянето на административни услуги от централните и местните власти. Особено внимание се обръща върху необходимостта от електронизацията на услугите, предоставяни от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и органите на местно самоуправление при упражняване на правомощията им по Закона за устройство на територията (ЗУТ). Работи се и за премахването на удостоверителни документи на хартиен носител.

В стратегията са предложени и мерки за справянето с корупцията, свързана с обществените поръчки. Една от тях предвижда необходимостта да бъдат създадени различни канали за съобщаване на случаи на корупция или конфликт на интереси, да бъдат обобщавани и оповестявани предприетите действия по постъпилите сигнали, както и да се изготвя периодичен доклад за резултатите от мониторинга на обществените поръчки. Той ще съдържа предоставена от КПКОНПИ и АФКОС информация относно: броя на получените сигнали за измами, корупция или конфликт на интереси при възлагането и/или изпълнението на обществени поръчки.

Предвижда се още осигуряването на допълнителна квалификация на магистрати и полицаи по линия борба с корупцията, както и на повишаване на професионалната квалификация на заетите в администрацията, работещи в областта на обществените поръчки, по въпросите на конфликта на интереси и корупцията. По отношение на премахване на корупционните практики сред чиновниците е ротацията на служители на рискови за това престъпление места. Сред тях са Министерството на енергетиката, Министерството на вътрешните работи, Министерството на туризма, агенция „Митници“ и др. Това е мярка, залегнала още в предишния стратегически период, завършил през 2020 г., и ще продължи и през този чрез автоматизирано разпределение на служители, в сектори, които позволяват това.

Друг основен приоритет на стратегията е осъществяването на по-активна комуникационна кампания относно корупцията и мерките за справянето с нея. Един от методите за това е разширяването на обхвата на антикорупционното образование в училищата чрез включване в учебните програми на по-подробното изучаване на понятието за корупция и антикорупционните мерки на всички нива. Целта на тази предвидена промяна е създаването на нетърпимост у младите спрямо тези престъпни практики, за да се предотвратят бъдещи такива.

Назад

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.