С почти 12% скочили пасивите на банките през 2020 г.

С почти 12% скочили пасивите на банките през 2020 г.

Общата сума на пасивите на банковата система възлиза на 108,65 млрд. лв., като нараства с 11,8% спрямо края на 2019г. На банките от първа група се падат 66,3% (72,07 млрд. лв.), на втора група – 30,1% (32,67 млрд. лв.), а останалите 3,6% (3,91 млрд. лв.) – на банките от трета група. Преди година дяловете им бяха 61,5%, 35% и 3,5%, съответно. Това пише в Асоциацията на банките в годишния информационен материал с основни акценти върху икономиката и банковия сектор на България през 2020 г., публикуван от Асоциацията на банките в България (АББ).

Ръстът е обусловен изяло от покачването на депозитите,

които формират 97,3% от общата сума на пасивите. От статията „Депозити“ в отчета за финансовото състояние на системата става ясно, че тяхната стойност се повишава с 11,9% на годишна база до 105,37 млрд. лв. Преди година делът на депозитите в общата сума на пасивите бе 97,4%.

Към края на 2020 г. собственият капитал на банковата система нараства с 6,6% на годишна база до 15,35 млрд. лв. от 14,4 млрд. лв. в края на 2019 г. През годината увеличаването на собствения капитал е повлияно основно от внесения капитал, премийните резерви, натрупания друг всеобхватен доход и печалбата на банковия сектор. Нивото на собствения капитал на банките от първа група възлиза на 10,54 млрд. лв., а на втора група – на 4,76 млрд. лв.

През 2020 г.

банковият сектор реализира нетна печалба в размер на 814,6 млн. лв.,

в сравнение с 1,675 млрд. лв. през предходната година. Това е спад от 51,4%.

Влияние върху финансовия резултат на сектора оказват извършените разходи за обезценка и начислени провизии, динамиката при кредитната активност, по-ниските приходи от такси и комисиони, ниските лихвени проценти, управлението на разходите за дейността и качеството на кредитния портфейл, както и някои еднократни ефекти.

Банките от първа група генерират 88% от печалбата за 2020 г., втора група – около 8,9%, а трета – 3,2%. За сравнение, в края на 2019г. петте най-големи банки по размер на активите формират 69,6% от положителния финансов резултат след данъци, банките от втора група – 27,2%, а банките от трета група – 3,2%.

Към края на 2020 г. размерът на нетния общ оперативен доход на банковата система спада с 1,7% на годишна база до 4,162 млрд. лв., спрямо 4,232 млрд. лв. През 2020 г.

нетният лихвен доход на банките се понижава с 3,5% на годишна база

до 2,649 млрд. лв. от 2,745 млрд. лв. в края на 2019г., на фона на по-слабата кредитна активност.

Нивото на нетния лихвен доход се формира от разликата между приходите от лихви и разходите за лихви. Към 31 декември 2020 г. приходите от лихви намаляват с 1% на годишна база до 3 млрд. лв. Разходите за лихви възлизат на 353,1 млн. лв., като те са с 23,4% повече на годишна база. В края на 2020 г. нетният лихвен доход формира 63,6% от нетния общ оперативен доход на банковата система.

В края на 2020 г. нетният

доход от такси и комисиони спада с 6,1% на годишна база

(при ръст от 3,8% в края на 2019 г.) до 1,039 млрд. лв., при 1,106 млрд. лв. преди година.

Приходите от такси и комисиони също намаляват спрямо година по-рано – с 6,5% до 1,237 млрд. лв. Разходите за такси и комисиони се понижават с 8,2% на годишна база, като достигат 198,4 млн. лв. Нетният доход от такси и комисиони формира 25% от нетния общ оперативен доход на банковата система.

В края на миналата година административните разходи, към които се причисляват разходите за персонал, са с 0,8% по-високи спрямо същия период на 2019г., като достигат 1,677 млрд. лв.

До 1,961 млрд. лв. или с 1,5% се повишават общите оперативни разходи,

на годишна база, като сума от административните разходи и амортизацията.

Банковият сектор прави повече обезценки, спрямо същия период на миналата година. Размерът на обезценките нараства до 879 млн. лв. от 446,8 млн. лв. година по-рано. Съгласно прилагането на Международен стандарт за финансово отчитане 9 (МСФО 9), чрез собствени модели банките правят прогнози за потенциалните си обезценки за бъдещи кредитни загуби, вследствие на COVID-19 и начисляват провизии предварително, преди конкретното негативно проявление на обезценките по даден кредит. Тези действия, в съответствие с МСФО, влияят върху размера на обезценките, извършени от банките, в хода на 2020 г.

Данъчните разходи, свързани с печалбата или загубата от текущи дейности на банковата система, намаляват до 86,3 млн. лв. от 165,2 млн. лв. през 2019 г.

Съотношението Разходи/Приходи за банковата система към края на 2020 г. нараства до 47,12% от 45,66%, колкото беше в края на 2019 г.

Назад

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.