Мария Минчева: С е-системата за 1-ви клас детето ще се класира само в едно училище

Мария Минчева: С е-системата за 1-ви клас детето ще се класира само в едно училище

- Родителите могат да сложат на първо място и школо, което не им е по район

- Уседналостта продължава да е водещ критерий, подредбата не носи допълнителни точки

- За свободните места ще се проведат три текущи класирания

- Г-жо Минчева, през април ще стартира е- системата за прием в първи клас. Изцяло онлайн ли ще бъде кандидатстването, или ще има и училища-гнезда, в които родителите също ще могат да подават заявления?

- Централизираната система за електронен прием в първи клас предвижда всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране да се извършват по електронен път. Ще има и родители, които ще срещат трудности. За тях сме предвидили възможността да се обърнат за съдействие в най-близкото до дома им училище. В проекта на системата сме приложили и образец на заявлението, което трябва да бъде попълнено от родителя. След това директорът или упълномощено от него лице ще попълни данните в електронната система. Затова не предвиждаме училища-гнезда.

- Какво означава, че системата ще стартира пробно?

- В края на миналата година бе пуснато техническото задание, така че сега се работи по разработването на всички функционалности, свърни с първи клас. Системата е дълго чакана от родителите и за да не отлагаме за поредна година и да правим тестови проверки, едновременно със стартирането на кампанията ще поставим системата в опитна експлоатация в реално време с процесите по регистриране, кандидатстване, за да не отлагаме повече електронния прием.

- Каква информация ще дава на родителите онлайн системата - ще виждат ли в коя група попадат за избрано от тях училище и за кое получават точки за прилежащ район?

- В профила на всяко дете родителят собственоръчно трябва да заяви водещия и допълнителните критерии. Те са тези, които попълват адреса, а след това системата автоматично определя групата.

- Понякога родителите погрешка отбелязват даден критерий. Ще имат ли възможност да променят онлайн заявлението си, преди системата да бъде затворена?

- Да, те могат да редактират до последния момент. Ако обаче има критерий, който родителят е посочил, но няма документа, с който да го удостовери, тогава директорът има право да откаже записване на детето. Всеки един от критериите трябва да бъде надлежно посочен.

- Ще имат ли родителите постоянна информация спрямо подадени към даден момент заявления дали детето им в прието в избраното от тях училище?

- Изработката на системата не е приключена напълно, затова не мога да коментирам какви ще са възможностите. Родителите със сигурност ще виждат всички процеси, които са свързани със статуса на детето, за да може максимално добре да се ориентират в това дали то има шанс да влезе в избраното училище или не.

- Системата за прием в първи клас ще надгражда тази за детските градини. Какви ще са приликите и разликите с нея, на какво трябва да обърнат внимание родителите?

- Идеята е родителят на едно гише да може да получи информация и да кандидатства за прием в яслените групи в самостоятелните детски ясли, след това в градинските групи в детските градини и съответно това, което сега надграждаме - в първи клас. Голяма част от родителите вече са минали през процедурата на регистрация. Ако детето има регистрация за детска градина или ясла, не е необходимо да се променя профилът, при условие че данните са същите. Единствено трябва да бъдат актуализирани при промяна на обстоятелствата. Това ще е лесно. Новото са критериите за прием в първи клас, защото не всички се припокриват с тези за ясла и градина.

- Ще имат ли допълнителни точки децата, които са били в предучилищна в училище в административния им район, което обаче се различава от това, което им е по уседналост?

- Децата в подготвителна група в училище получават допълнителни точки за приема в първи клас само ако то попада в прилежащия им район по водещия критерий - уседналост. Например ако детето живее в административния район „Младост“, то ще има предимство за прием в детските градини от района. За първи клас обаче има прилежащи райони. Това са очертания от улици. Ако детето е било в подготвителна група в училището си по район, то ще има и бонус точки.

- В заявлението родителите ще приоритизират училищата, в които искат детето им да учи. Ще повлияе ли това по някакъв начин на шансовете му да бъде прието?

- Поредността на желанията на родителите за прием в първи клас не носи допълнителни точки. Това е различно от кандидатстването за детски градини, където за първо желание има три точки, за второ - две, и за трето - една. За приема в училище и в наредбата на Министерството на образование и наука е посочено, че водещият критерий е само близостта на адреса на детето до училището. Той определя групата. Това по какъв начин родителят е подредил училищата, обаче е важно, защото по този начин системата ще търси най-доброто и най-предпочитаното от тях. Системата първо ще преглежда първото желание и ако няма възможност за прием, ще минава на второ, трето по реда, по който са заявени. Така ще се търси най-благоприятното и най-желаното училище.

Родителите могат да посочват на първо желание школо, което не им е по район. В случай че има свободни места, детето може да бъде класирано. Групите са четири и има училища, в които има възможности да се достигне до четвъртата (б.а. - училище извън прилежащия район) след изчерпване на възможностите на останалите три.

- Какво се случва, ако родителите са се насочили към определено училище, но детето не е прието в него, а в някое следващо от списъка. Губят ли мястото си там, ако не го запишат?

- След всяко класиране родителите могат да кандидатстват наново в училището, което желаят. Те могат да не запишат детето си. В този случай то губи мястото си и на него може да бъде класиран друг. Родителят има възможност да заявява във всяко едно от класиранията желание за по-високото място от изброените.

- В такъв случай по-добре ли е родителите да започнат от най-желаното от тях училище, дори и да не им е по район, и след това да наредят останалите?

- Да. Ако детето не се класира на първото желано училище, се минава към второ, трето и т.н. Няма начин детето да не се класира по прилежащ район, защото капацитетът на училищата е съобразен с броя на децата по прилежащ район. Мястото им е гарантирано с много малки изключения. Максимум в 2-3 училища през години се случвало броят на кандидатите да е по-голям от броя на капацитета и тогава те няма да могат да бъдат приети в съответното училище и се търси възможност в други училища на територията на района. Такова е 73-то СУ „Владислав Граматик“, където броят на желаещите по район е по-голям от капацитета. В този случай може да се получи така, че децата да не могат да бъдат приети по прилежащия им район. Тогава се осигурява място в близки до адреса му училища. Няма как децата да останат без училище.

- Ако едно дете вече е записано, но в по-желано от родителите училище са обявени свободни места, могат ли да кандидатстват отново и трябва ли да изтеглят документите си?

- Могат да кандидатстват наново. Няма ограничение, след като вече родителят е записал детето си, да опита да направи кандидатура за по-желаното от него училище. В този случай не е задължително детето да се отписва от това, в което е записано. Това би означавало, че губи мястото си, а може да не бъде прието в другото училище. В случай, че детето бъде класирано обаче, трябва да изтегли веднага документите си и да се запише в по-желаното.

- Училищата в центъра привличат част от учениците от кварталите, въпреки че водещ критерий е уседналостта. Как с новата система ще се избегне концентрирането на кандидати в определени райони за сметка на други?

- До миналата година системата позволяваше едно дете да бъде класирано в няколко училища, тъй като нямаше централизиран електронен подход. Вече то не може да заема повече от едно място. Сега детето ще може да бъде класирано само в едно училище. Няма опасност някои училища да останат натоварени, а други - не толкова атрактивни.

- Миналата година кампанията също бе онлайн, но след това родителите трябваше да предоставят част от документите и на хартия. За кои документи служебната проверка ще е достатъчна и кои ще трябва да се носят при запиването в училище?

- Срещу всеки един от критериите в системата е посочен начинът, по който те трябва да се удостоверяват. За тези, за които имаме възможност и свързаност със системите, ще се удостоверяват служебно. На хартия ще останат документи, които са свързани със смърт на родителите за децата сираци или полусираци, за децата, които са настанени в приемно семейство, децата с един неизвестен родител, както и осиновените. За тях нямаме възможност за служебно удостоверяване и ако родителите ползват тези допълнителни критерии, следва да ги удостоверяват на място в училището на хартия.

- Кога ще стартира кампанията тази година?

- Предвиждаме средата на април да можем да обявим свободните места, а след това до края на май родителите да могат да направят кандидатури. Първата седмица на юни ще бъде първото класиране. Графикът на дейностите ще се утвърждава ежегодно от кмета на Столичната община. Тази година се планират три генерални класирания през седмица през юни. Ще има достатъчно време родителите да подновяват и пренареждат желанията си.

- Централизирано ли ще се запълват свободните места след трите класирания, или всяко училище ще има свои срокове, както е сега?

- Свободните места ще бъдат предварително обявени и за тях ще се проведат три текущи класирания преди 15 септември. Първото ще бъде в края на август. Останалите две са в началото на септември.

- За да не се обособяват много паралелки с деца, чийто език не е майчин, те могат да бъдат насочвани и към училища, които са извън прилежащия им район. В кои случаи ще може да се случи това?

- Тези деца ще могат да се насочват за записване към училища в други райони само в случай, че там има незаети места. Първо трябва да се запълнят местата с кандидатстващите по прилежащ район и ако останат незаети, тогава тези деца могат да бъдат насочени към други райони. Това ще стане на по-следващи класирания.

- Колко ще бъдат кандидат-първокласниците тази година в столицата?

- Приблизително 12 000 се очаква да бъдат децата в първи клас. Толкова са всяка година.


Визитка:

Мария Минчева:

Завършила е педагогика в Югозападния университет „Неофит Рилски“

Заема поста на учител и зам.-директор в 122 ОУ „Николай Лилиев“

Работи в дирекция „Образование“ към Столичната община от 2006-а, като от 2008-а е и неин директор

Назад

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.