Продукция за над 8,5 милиарда продали фермерите през 2019-та

Продукция за над 8,5 милиарда продали фермерите през 2019-та

Стойността на крайната продукция, произведена в селското стопанство за 2019 г. (в текущи цени по предварителни данни), възлиза на 8,5046 млрд. лв., което е с 0.5 на сто повече спрямо предходната година, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Увеличението се дължи изцяло на ръст на цените - с 1.9%. Обемите на произведените количества обаче са с 1.4% по-малко.

Стойността на продукцията, произведена


от растениевъдството, се равнява на 5,6391 млрд. лв.


и представлява 66.3 на сто от общата стойност на селскостопанската продукция. В сравнение с 2018 г. тя е по-ниска с 2.3%, което е в резултат на намаление на цените - с 1.6 на сто, и намаление на обемите - с 0.7%. Преобладаващата част от продукцията в растениевъдството (82.7 на сто) през 2019 г. е от зърнени и технически култури, чиято стойност се изчислява съответно на 2,9333 млрд. лв. и 1,7281 млрд. лв.

Стойността на произведената през 2019 г. продукция от животновъдството възлиза на 2 174.4 млн. лв., или 25.6 на сто от крайната продукция в селското стопанство. Спрямо 2018 г. продукцията от животновъдството отбелязва увеличение с 9.3 на сто, което е в резултат на повишение на цените - с 11.9 на сто, докато произведените обеми намаляват с 2.6 на сто. Важен фактор за повишението на базисните цени е увеличението на субсидиите за животновъдството с 46.6 на сто спрямо 2018 г., посочват от НСИ.


1 273.8 млн. лв. е стойността на продукцията от гледането на селскостопански животни


е (58.6% от продукцията в животновъдството), докато стойността на произведените животински продукти се равнява на 900.6 млн. лв. (41.4 на сто). В сравнение с 2018 г. стойността на отглеждането на селскостопанските животни се увеличава с 15.5 на сто, което се дължи на повишение в цените - със 17.7 на сто, докато произведените обеми намаляват с 2.2 на сто. Стойността на произведените животински продукти спрямо предходната година отбелязва увеличение с 1.5 на сто, което е в резултат на увеличение на цените - с 4.2 на сто, докато обемите намаляват с 2.7 на сто спрямо 2018 г.

В сравнение с 2018 г.


стойността на селскостопанските услуги отбелязва намаление с 1.9 на сто,


докато стойността на продукцията от второстепенни неселскостопански дейности (неотделими) се увеличава с 3.2 на сто. Увеличението на продукцията от второстепенни неселскостопански дейности е в резултат на увеличение на цените - с 5.9 на сто, докато при обемите се наблюдава намаление с 2.7 на сто.

Стойността на вложените в селското стопанство през 2019 г. средства за текущо потребление се равнява на 4,7774 млрд. лв., което е с 0.3 на сто по-ниско спрямо предходната година. Понижението се дължи на спад в обемите - с 2.2 на сто, който не може да бъде компенсиран от увеличението в цените - с 1.9 на сто.

Спрямо 2018 г. най-голямо увеличение на вложенията за текущо потребление е отчетено при семената и посадъчния материал - с 13.2 на сто, което се дължи както на ръст в обемите - с 11.3 на сто, така и на ръст в цените - с 1.9 на сто. На следващо място


увеличение е отчетено в потреблението на други стоки и услуги,


където са включени и косвено измерените услуги на финансовите посредници (FISIM) - с 12.2 на сто, което е за сметка както на увеличение на вложените количества - с 9.3 на сто, така и на увеличението в цените - с 2.9 на сто. От вложенията в селското стопанство най-голямо понижение спрямо предходната година отбелязват разходите на стопанствата за горива и моторни масла - с 10.4 на сто в резултат на намалението както на обемите - с 9.8 на сто, така и на цените - с 0.6 на сто.

Създадената през 2019 г. брутна добавена стойност в селското стопанство (по базисни цени) се равнява на 3,7272 млрд. лв. и е с 1.7 на сто повече спрямо 2018 г. Увеличението се дължи на повишение на цените - с 2 на сто, което не може да бъде повлияно от понижението в обемите - с 0.3 на сто.


3,7762 млрд. лв. е нетният опериращ излишък/смесен доход в селското


стопанство през 2019 г. се равнява и е по-висок с 3.7 на сто спрямо предходната година. Увеличението се дължи на регистрираното увеличение на нетната добавена стойност - с 2.1 на сто, както и на по-високата стойност на другите субсидии върху производството - с 6.6 на сто.

Нетният предприемачески доход в селското стопанство през 2019 г. достига 2,5655 млрд. лв. и се увеличава спрямо предходната година с 4.3 на сто. Увеличението се дължи на по-високата стойност на нетния опериращ излишък/смесен доход, както и на намалението на платените от земеделските стопанства лихви - с 5.2 на сто.

Бруто образуването на основен капитал в селското стопанство през 2019 г. се равнява на 651.4 млн. лв.. По голямата част от него - 565.5 млн. лв. (86.8 на сто), представлява бруто образуване на основен капитал в неселскостопански продукти, от които в селскостопански машини, оборудване и транспортни средства - 333.8 млн. лв. (59 на сто), и в сгради - 230.1 млн. лв. (40.7 на сто). Бруто образуването на основен капитал в селскостопански продукти (трайни насаждения и селскостопански животни) достига 85.9 млн. лв., като по-голямата част от него е в създаване на млади овощни насаждения.

Назад

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.