ПАРИ ЗА ПЕНСИИ: Каква пенсия ще получим след 20 г. стаж?

Ваня Григорова, икономически съветник в КТ „Подкрепа“: 34 лева втора пенсия след 20 г. осигуряване

ПАРИ ЗА ПЕНСИИ: Каква пенсия ще получим след 20 г. стаж?

Въведоха амнистия за частните фондове да не плащат на всички до живот

"Средният размер на партидите в частните пенсионни дружества е 4413 лева за групата на възраст между 60 и 64 г. Това са жените, които първо ще се пенсионират. За да разберат осигурените лица колко ще получат, ако имат средния размер на натрупаните средства, нека разделят тази сума на около 20 години живот след пенсия", коментира Ваня Григорова, икономически съветник в КТ "Подкрепа".

- Г-жо Григорова, съвсем скоро ще започне отпускането на първите пенсии от универсални пенсионни фондове. Какво да очакват първите пенсионерки през септември?

- Много е трудно да се каже за всеки един случай какъв ще бъде резултатът. Хората може единствено да се опитат да се ориентират по това какво би отпуснал НОИ като основна пенсия и колко средства имат натрупани в универсален пенсионен фонд. Само по това биха могли да гадаят каква ще бъде на финала тяхната обща пенсия. Категорично голяма част от хората няма да получат значими добавки към пенсията. Единствено на тези, на които ще им бъде определена минималната пенсия, се препоръчва да оставят средствата си във втория стълб. Лично аз препоръчвам всички останали да преместят осигуровките си в НОИ, за да могат да получат по-добра пенсия.

- Но има лица с много големи натрупвания по партидите, дават се примери за хора с по над 20 000 лева в частен фонд. Тези хора няма ли да загубят едни не малки суми, ако се преместят изцяло в НОИ?

- Всъщност има хора и с доста повече от 20 000 лева. Ще цитирам един доцент от катедра „Финанси“ в УНСС, който е публикувал научна статия по темата. Според неговите изчисления за хора, които са се осигурявали на максимален доход през целия период от 2002 до 2020 г., добавката е между 133 до 152 лева на месец. Толкова биха получили, ако останат във втория стълб. Те обаче ще получат редукция на пенсията, освен ако не са над тавана. Над тавана към момента са по-малко от 20 000 пенсионирани лица. Трябва да се има предвид, че тенденцията е таванът на пенсиите да отпада. Спорно е дали на тези хора ще им е изгодно да останат в частния фонд, ако след две години отпадне този таван. Тогава те всъщност ще загубят.

- Но не се знае какво ще стане с тавана за пенсиите все още.

- Разбира се, нищо не се знае със сигурност. Важното е да знаем каква е тенденцията. А тя е към увеличаване на тавана. Включително през тази година той беше увеличен против всякакви правила. Той трябваше да остане 1200 лева, от тази година е 1440 лева. Но всъщност таванът се определя като процент от средния осигурителен доход, който неминуемо расте, съответно расте и таванът на пенсиите.

- В крайна сметка изгодно ли е човек на тавана на пенсията да остане в частен фонд?

- Ако смята, че този таван ще бъде, какъвто е в момента, би могъл да си остане във втория стълб. Но ако смята, че този таван ще се увеличава, каквато е тенденцията и каквито са правилата, той ще загуби.

- Колко са средните наличности по партидите на хората?

- Средният размер на партидите в частните пенсионни дружества е 4413 лева за групата на възраст между 60 и 64 г. Това са жените, които първо ще се пенсионират. За да разберат осигурените лица колко ще получат, ако имат средния размер на натрупаните средства, нека разделят тази сума на около 20 години живот след пенсия. Но трябва да имате предвид, че те ще плащат такса за управлението и изплащането на тази пенсия. Това също беше гласувано в Кодекса за социално осигуряване. Тази такса е в размер на 0,5% от средствата по партидата, което е една огромна сума. Тя не е върху доходност, а върху всички активи. Това е начинът, по който функционират частните пенсионни дружества през целия живот на човека, в който му взимат парите. Тези техни приходи са гарантирани само поради факта, че ние продължаваме да правим вноски там.

- От пенсионните фондове твърдят, че не е коректно да се гледа средният размер на партидата, тъй като данните се изкривяват заради хората, които не внасят осигуровки, например тези, които живеят в чужбина или са в сивата икономика. Това не променя ли картината?

- Тя картината е изкривена и в първия стълб. Там също има хора, които не получават пенсия, защото нямат стаж и възраст. Но данните на Комисията за финансов надзор са тези. Другото са твърдения и догадки. Аз мога да ви дам конкретен случай на лице от женски пол, което ще се пенсионира следващата година. Тогава то ще има 38 г. осигурителен стаж. Лицето работи в съдебната система, където няма сив сектор. Към месец февруари-март тази година то имаше натрупани по партидата 6708 лева. Когато тези средства ги пусна в калкулатора на дружеството, където се осигурява, този калкулатор показва 34 лева на месец. А НОИ показва, че редукцията на пенсията, ако това лице остане във втория стълб, ще бъде с около 100 лева надолу - от 625 на 521 лева. Но от УПФ тя ще получи само 34 лева добавка към пенсията. Така се получава, че при това конкретно лице две пенсии ще са със 70 лв. по-малко от една.

- Но намалението на коефициента на редукция не премахна ли напълно заплахата да се стигне до положението две пенсии да са по-малко от една?

- Още не е сигурно въобще какъв е резултатът. Всъщност редукцията няма да бъде толкова малка, тъй като те спекулират с този коефициент. Такъв коефициент няма. Редукцията се прави въз основа на следното съотношение. Всеки месец се отнася осигуровката, плащана към УФП към общата пенсионна осигуровка. Защото в началото на 2002 г. вноската към УПФ е била 2%. Цялата пенсионна осигуровка бе 29%. Когато погледнем съотношението 2 към 29, се получава 7%. И с толкова трябва да се намали пенсията от НОИ за тази конкретна година. Но през 2009 г. например осигуровката към УПФ е била 5%, а цялата осигурителна вноска е била 18%. И тогава съотношението на 5 към 18 стига до 28%. Така че няма един коефициент на редукция. Зависи един човек кога е работил, дали е бил в майчинство, в болнични, бил ли е безработен. Същевременно беше направена промяна, която бе реверанс към частните пенсионни дружества в ущърб на НОИ.

- Каква по-точно е тази промяна?

- В периода 2009-2015 г. държавата прави допълнителен трансфер към фонд „Пенсии“ на НОИ, който се отделя като изключителен. Този трансфер покрива дефицита в осигурителния институт. А дефицитът е заради това, че първо, беше редуцирана осигурителната вноска и, второ, защото част от нея отиде в частните пенсионни дружества. Та 2009 г. с промени в КСО беше решено 12% от целия осигурителен доход да се превежда целево във фонд „Пенсии“ на НОИ. Това продължи до 2015 - 2016 г., когато беше заличен този допълнителен трансфер и всичко си мина така както трябва с общ трансфер към НОИ. Но това се използва от частните пенсионни дружества и техни лобисти в Министерството на труда и социалната политика, така че да кажат, че този целенасочен трансфер към фонд „Пенсии“ представлявал допълнителна осигуровка на държавата към осигурените лица. И че държавата се явява трети осигурител наред с работодателя и работника. Когато се добавят тези 12% вноска на държавата към общата осигурителна вноска, делът на УПФ в цялата пенсионна система пада. Така безспорно ще се увеличи размерът на редуцираните пенсии, изплащани от НОИ. Точно с колко, зависи от конкретния случай. Но именно по този начин беше намалена отговорността на частните фондове за сметка на нарастването на задълженията на НОИ. Когато обаче задълженията на НОИ нараснат и не могат да се покриват от наличните средства, тези допълнителни разходи се покриват от бюджета. Частните пенсионни дружества през цялото време говорят как НОИ е затруднен и има дефицит, но този дефицит е генериран и благодарение на тях.

- Колко ще струва на НОИ, тоест на данъкоплатците това?

- Първата година, тоест 2022 г., този реверанс към частните пенсионни дружества ще ни струва 30 млн. лв., на следващата година - 65 млн. лв., на третата година - 110 млн. лв. Така сумарно само за първите три години заради този реверанс българският данъкоплатец ще трябва да изплати 200 млн. лв. А по-дългосрочните прогнози на НОИ сочат, че към 2035-2045 г. тези разходи може да стигнат 0,4% от БВП. Към днешни данни това означава половин милиард лева. Точната сума е 472 млн. лв. Толкова ще ни струва, когато стигнем периода, когато всички осигурени лица, осигурявани 2009-2015 г., се пенсионират.

- Защо законодателството, което уреждаше фазата на изплащане от втория стълб, се забави и беше буквално прието в последния момент?

- Първо, не смятам, че промените в КСО, гласувани м.г., са законодателство за урегулиране на фазата на изплащане. Тази фаза е уредена от започването на работа на втория стълб. И това ясно може да се види в стария Кодекс за задължително обществено осигуряване. Още тогава е записано, че УФП трябва да гарантира пожизнена добавка към пенсията на осигурените лица. Това, което беше направено сега, е амнистия на частните пенсионни фондове и те вече не са длъжни да осигуряват пожизнена добавка. Те ще могат да дават определени години добавка, след което да се отърват въобще от осигуреното лице, което ще остане само на пенсия от НОИ. Те също така ще могат да изплатят накуп наличното, а след това все едно лицето никога не е било осигурявано някъде другаде и то ще остане на редуцираната пенсия от НОИ. Това е, което направиха с поправките в КСО. Категорично се противопоставям на тезата, че това е регулирало фазата на изплащане. Не, регулира амнистията на частните пенсионни фондове.

- Все пак да обобщим - как човек може да се информира и да вземе решение къде му е най-изгодно да се осигурява? Къде да отиде, кого да попита?

- Винаги препоръчвам първо да се вземе код от сайта на НОИ, където може да се провери каква е прогнозната пенсия, която би ти отпуснал осигурителният институт. Там са разписани както пълната, така и редуцираната пенсия. Да отиде в частното пенсионно дружество, където се осигурява, да види какви са сумите, които има по партидата, и да раздели на броя на годините, в които трябва да получава пенсия. Жените, които ще се пенсионират сега, се очаква да живеят 20 години. Нека парите, които имат по партидите, да разделят на 20, така ще получат годишната добавка, после да разделят на 12, за да получат месечната. И винаги да имат предвид, че това е само условно, защото върху тези пари има допълнителни такси. Също така не се знае каква ще бъде доходността на тези средства, тъй като те ще продължат да бъдат инвестирани.

ВИЗИТКА:

Завършила Националната търговско-банкова гимназия.

Магистър по маркетинг от УНСС. Докторант в катедра "Човешки ресурси и социална защита" към УНСС.

Икономически съветник на КТ "Подкрепа" и председател на сдружение "Солидарна България".

Автор на изследвания за въздействието на международните финансови институции върху социално-икономическото развитие на България, за ефектите от договорите за свободна търговия, за последствията от дерегулацията на публичните услуги

Назад

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ