60 дни неплатен отпуск ще се счита за стаж

60 дни неплатен отпуск ще се счита за стаж

Неплатеният отпуск от Кодекса на труда до 60 работни дни, ползван през 2020 г., да се зачита за трудов стаж, както и през 2020 г. за осигурителен от Кодекса за социално осигуряване да се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни. Това гласи една от поправките в Кодекса на труда, която се прави в преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравето, който вече е внесен в НС от МС. 

Целта е мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса да останат в сила и след изтичане на извънредното положение на 13 май.

Правят се промени и в Административнопроцесуалния кодекс, където изрично се въвеждат двумесечен срок за разглеждане на оспорването на общия административен акт, издаден в неотложни случаи, и едноинстанционност на оспорването. По този начин се гарантирало ефикасното и навременно прилагане на съдържащите се в оспорения акт мерки при спазване на гаранциите за защита на правата и законните интереси на гражданите.

С цел избягване на събирането на едно място на големи групи ученици се предлага през учебната 2019/2020 година в края на ІV и Х клас да не се провежда национално външно оценяване за установяване степента на постигане на компетентностите за съответния етап, а степента на постигане на компетентностите за съответния етап на учениците по решение на министъра на образованието и науката да може да се установи след началото на учебната 2020/2021 година. Предвижда се също така приемането на ученици от обединените училища в XI клас за учебната 2020/2021 година да се извършва само въз основа на окончателните оценки по учебни предмети от удостоверението за завършен първи гимназиален етап на средно образование.

Като здравни мерки се предлага лечебните заведения за болнична помощ за активно лечение, които са определени със заповед на министъра на здравеопазването да извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19, чрез определени длъжностни лица да извършват ежемесечна проверка на техническото състояние на енергийните обекти, предназначени за снабдяване с електрическа енергия, които са тяхна собственост, включително на електрически уредби, собствени източници на резервно захранване и съоръжения за автоматично превключване на захранването, осигуряващи непрекъснатост на снабдяването с електрическа енергия, и в случай на установени несъответствия да предприемат незабавни действия за тяхното отстраняване с цел гарантиране непрекъснатостта на снабдяването с електрическа енергия.

Предлага се пречиствателните станции за отпадъчни води да се осигуряват с пречиствателни съоръжения за обеззаразяване.

В Закона за здравето пък се правят изменения, свързани със задължителна изолация и болнично лечение. На такива подлежали лица олни и заразоносители от холера, чума, вариола, жълта треска, вирусни хеморагични трески, дифтерия, коремен тиф, полиомиелит, бруцелоза, антракс, малария, тежък остър респираторен синдром и туберкулоза с бацилоотделяне. Условията и редът за задължителна изолация на болни от заразни болести, на заразоносители, на контактните с тях лица и на лица, които са влезли на територията на страната от други държави, ще се определят с наредба на министъра на здравеопазването.

Определят се актовете, с които министърът на здравеопазването въвежда временни противоепидемични мерки на територията на страната или на отделен регион за защита на живота и здравето на гражданите. Предвижда се конкретните противоепидемични мерки да се определят с акт на министъра на здравеопазването по предложение на главния държавен здравен инспектор за територията на страната или за отделен регион или на директора на съответната регионална здравна инспекция по предложение на главния държавен здравен инспектор за територията на отделна област или община.

Назад

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.