Мъдростта на Учителя: Петър Дънов за любовта

Мъдростта на Учителя: Петър Дънов за любовта

Специално за вас, нашите читатели, стартирахме преди седмица поредица, посветена на мъдростта на Учителя и неговия завет, който е оставил за нас – българите. Днес ви представяме първата част от словото на Петър Дънов за любовта. 

Мъдростта на Учителя: Рилското слово на Дънов 

Поредицата е плод на усилията на съставителя Божидар Миленков, който в продължение на десетилетия изучава и събира безценните послания на Петър Дънов. В следствие на този труд и благодарение на подкрепата на издателство „Асеневци“ Миленков е издал две поредици със словата на Учителя Беинса Дуно (виж тук откъде идва името) – една от 6 тома и една от 12 тома. Ето и самото слово:

ЛЮБОВ

Божествената Любов, т.е. Любовта е новият принцип даден от Бога, върху който ще се изгради Новото Общество, Новата Култура - VI-тата раса.

Когато се говори за Любовта, хората я делят на физическа, духовна и Божествена. Всъщност Любовта е една, обаче има различни прояви: на физическия свят, на духовния и на Божествения. Или любов изразена чрез ума, чрез сърцето и чрез волята на човека. Докато живее повече на физическия свят, човек изразява любовта си по физически начин: да пипне, да прегърне, да целуне. По-далеч от тези прояви той не знае нищо. Духовните прояви изключват тези неща.

За да влезе в целокупния живот, т.е. в трите свята - физическия, духовния и Божествения, човек трябва да мине през трите врати, т.е. през трите степени на Любовта - физическа, духовна и Божествена. Физическата любов разкрива физическия свят на човека, духовната любов разкрива духовния свят, а Божествената - Божествения свят. Без тези три вида любов, светът остава затворен за човека, като скъпоценна, но затворена книга.

Днес съвременните хора гледат особено на Любовта. Те считат, че Любовта е само достояние на младите. Ако чуят, че някой възрастен или стар човек люби, те го вземат за посмешище. Те не правят разлика между любов и влюбване. Докато е жив, човек трябва да люби. Стане ли въпрос за влюбване, това е друга работа. Между влюбването и пиянството има нещо общо. Чувате,че някой се е влюбил, запалил се от четири страни, но след известно време изтрезнял. Любов, която запалва сърцето на човека и в скоро време този огън изгасва, не е истинска. Запали ли се огънят на човека, той трябва вечно да гори.

Чудя се на съвременната любов, която прилича на една каша. И това е любов, но каква любов? Ако животът се намира в тази любов, аз се отказвам. Ако има нещо, от което мога да се откажа, то е от сегашната любов. Тя е най-голямото лицемерие, което съществува в света, за което светът плаща скъпо. В името на тази любов се правят най-големите користолюбиви неща, от които цялото човечество от хиляди години страда.

Когато говоря за Любовта, аз нямам предвид свободната любов, която хората допускат, и от която само кал може да се прави. Любовта стои по-високо от свободната. Тя произтича от Истината, а същевраменно носи в себе си и Истината, и Мъдростта.

Днес повечето хора не разбират Любовта, а говорят за нея, приписват и качества, каквито тя не притежава. Това е любов на насекомите, с която ние не се занимаваме. Самата Любов трябва да се изучава като наука, а не само да се говори за нея.

Питате: Какъв е смисълът на Любовта? Да научи човека правилно да живее. Без любов няма сила, няма здраве, няма живот. Ако има живот извън Любовта, то е живот на смъртта. Човек трябва да живее в Любовта така, както живее в светлината и във въздуха. Постигането на Любовта като основа на живота е основа на всяко възпитание.

Понякога когато говоря за Любовта, казвам: Това е нова врата, която Бог е отворил за хората, и те трябва да я търсят. Христос казва: „Аз съм вратата”. Любовта е новата врата, която Бог е отворил и която ще ви въведе във вечния живот, във вечния порядък на нещата, дето ще се реализират най-хубавите ви желания.

В Писанието е казано: „Нито око е видяло, нито ухо е чуло това, което Бог е приготвил за човека.” Когато Любовта дойде в човека, тя ще отвори очите му да виждат всичко, което е приготвено за него. Без любов човек е сляп. Слепият, като срещне своя ближен, не намира никакво съдържание в него. Обаче като прогледа, той вижда красиви неща в човека. Когато Любовта се влее в нас, нашите очи ще се отворят. Завесата ще се вдигне в момента, когато възлюбим Бога и всички същества. Като се вдигне завесата, ще видим че зад света, който съзнаваме, се намира друга по-възвишена област, върху която се гради Божествената наука. В тази област може да влезе само този, който живее според законите на абсолютната Любов, Мъдрост и Истина. Това е една свещена област, в която обикновения човешки крак не може да стъпи.

Сега, какво изисква Любовта от човека? Да обича всички, без те да подозират. Кажете ли на човека, че го обичате, вие искате да ви плати за това. Щом даваш и взимаш, то е търговия, не е любов. Любовта е това, което всякога дава, без да очаква нещо.

Когато обичате някого, само Бог и вие трябва да знаете за това. Този, който дава Любовта, не трябва да говори за Любовта си. Може да обичате някого без той да знае. Защото в противен случай Любовта изгубва характера на безкористност. В това е разликата между човешката и Божествената Любов. Мъчно е да се спази закона на незнайната любов. Това е само за напреднали същества.

Искате ли да бъдете щастливи в любовта си, дръжте едно почетно разстояние между вас и възлюбения ви. Измените ли това разстояние, ще изгубите любовта си. Затова обичате ли някого, ще го държите на половин метър разстояние от вас. Ако Земята се приближи към Слънцето, може да изгори, но поставена на това разстояние, на което я виждаме днес, тя се ползва от неговите благотворни лъчи. Обикне ли ни Слънцито повече отколкото трябва и приближи ли се към нас, ние сме осъдени на изгаряне. Като знаете този закон, не се приближавайте до човека по-близо, отколкото е определено. Колкото и да обичате един човек, не се приближавайте близо до него. Приближите ли се повече отколкото трябва, той ще ви разтопи, нищо няма да остане от вас. И когато се казва да обичаш ближния си като себе си, това означава да го държиш на половин метър разстояние от себе си. Обичаш ли го повече от себе си, ще го носиш на гърба си.

Често слушате хората да се оплакват от Любовта, от живота и казват: Какво мислех, какво излезе! Значи те са се разочаровали в Любовта и в живота. Какво трябва да прави човек, или как трябва да обича, за да не се разочарова? Обичай така, щото сам да не знаеш, че обичаш. И хората да те обичат така, да не разбереш че те обичат. Проявявайте любовта си към хората без да разберат, че ги обичате. Защото ако ви разберат, трябва да им станете роб.

При сегашното разбиране на Любовта, обича ли те някой - това е робство. Такава е идеята. Той като те обича, става ти стражар и започва да върви след тебе. Ако двама те обикнат, двама стражари има; ако трима-четирима те обичат - и толкова стражари има. И всеки наблюдава къде ходиш.

Говорейки за Любовта, аз не я свързвам с брака. Бракът е търговска сделка. А Любовта е един Божествен процес, който е общ за цялата природа. Той е непреривен процес, в цялото космическо битие, във всички същества от най-малките до най-големите. За пример между ангелите брак не съществува. Ако един ангел поиска на небето да се ожени, ще го изпъдят оттам.

Сега се проповядва Новото Учение. В какво се състои Новото Учение? Един човек не може да бъде от Новото Учение, ако в неговото сърце Любовта не господства. Един човек не може да бъде от Новото Учение, ако Мъдростта не господства в неговия ум. Един човек не може да бъде от Новото Учение, ако Истината не господства в неговото тяло. Не само това, ами той накъдето ходи, каквото и да говори, този човек се чувства радостен, весел, силен, няма противоречия заради себе си. Този, който люби, той слугува на всичките. Така както Бог слугува,така да слугувате - то е Любов.

Който има Божествената Любов, не пада в съблазън и изкушения. Никой не може да изкуши този, в чиято душа е Любовта. Който има Божествената Любов е абсолютно неуязвим. И зверовете познават Любовта - като я срещнат отстъпват.

Днес в света парите са подбудителната причина, понеже Любовта я няма. Искате правото, всичките добродетели, всичките мисли, всичките хубави неща без любов да ги приложите. То е невъзможно. Ако приложим всичко в света без любов, ние ще създадем ада. Ние сме създали един свят, който е ад. На Земята е адско положението. Какво е адът? Идете на бойното поле и ще видите какво е ада. Адът - то е свят на безлюбие. Светът на безлюбието е страшен свят, покварява човешкия ум, покварява човешкото сърце, покварява човешката душа.

Сега, при всички постижения, които хората имат - наука, изкуство, техника, обществена уредба, изобилие на стопански блага, едно не им достига - Любовта. Само при Любовта всички тези постижения ще бъдат благословени. Само при Любовта ще се осмислят и използват правилно. Не приемат ли Любовта, хората ще изгубят всичко, всичко сами ще разрушат.

Казвате: И без Любовта мога да бъда силен и да постигна желанията си. Нищо не можете да постигнете! Потърсете в историята поне един велик реформатор или велик Учител, който да е постигнал нещо без любов. Временно може да има някакъв успех, но всичко тава ще се разруши, няма да остане и помен от него. Силата, проявена без любов, е осъдена на крушение.

Тези от вас, които искат да оправят живота си, знайте едно нещо: Без Любов вие нищо не можете да направите. Това мога да го подпиша с двете ръце. Без любов нищо не може да се постигне.

И когато дойде при когото и да е от вас беден човек, постъпете с него така, че той да остане доволен. Постъпете така, както бихте желали да постъпят с вас, ако вие сте на негово място. Ако вие приложите този принцип, ще се създадат братски и разумни отношения между хората и ще могат да се разрешат всички индивидуални и социални проблеми. Това е една максима, с която може да се сложи начало на Новия живот, на Новото общество, в което ще можете да реализирате всичките си копнежи.

Помнете: Без Любов никаква идея не може да се роди в света. Никакво благородно чувство не може да се роди без Любов. Никакво щастие в света не може да се роди без Любов. Никакъв прогрес, нищо в света не може да дойде без Любов. Тя носи светлина, сила, която трябва да дойде. Това трябва да се запечати!

Следователно, докато в индивидуалния, семейния, в обществения живот съществува общ идеал, живота на всички хора ще бъде хармоничен. Внесе ли се раздвояване в идеала на човека, живота му се обезмисля. Когато животът на хората се обезмисли, те започват да се карат, да спорят помежду си, вследствие на което идват страданията. Затова в Писанието е казано: „Всеки дом или общество, разделено против себе си, не може да устои.” Идеалът на всеки човек, както и на цялото човечество, трябва да бъде Любов към Бога. Тази Любов включва в себе си и Любов към ближния.

Когато се говори за Божията Любов, ние разбираме тази Любов, която свързва нещата и стои в основата на живота. Казано е в Писанието: „Това е живот Вечен да позная Тебе Единаго, Истиннаго Бога.” Познаването на Бога подразбира познаване на Божествената Любов. Щом Го познаваш, ти Го любиш, виждаш Неговото присъствие навсякъде и във всичко. Природата оживява в тебе и ти ставаш едно с нея. И тогава, когато се вглъбиш навътре в себе си, ще намериш дълбокия смисъл на живота. Той се състои в това човек да дочака времето, когато ще го посети Бог -   Абсолютната Реалност. Това сме чакали цяла вечност, почакайте още малко. Ще чакате докато дойде Любовта.

Сега съвременното човечество трябва да роди онова възвишено чувство в света. Братство трябва да се роди. Братство и сестринство трябва да се роди. Трябва да се роди новия брат, трябва да се роди новата сестра. То е Любовта в двете фази. Докато новият брат не се роди, докато новата сестра не дойде, Любовта не може да се прояви. Когато дойде този брат, той ще отвори света. Братът ще отвори света на мисълта, ще видим защо е създадено небето. Сестрата, когато дойде, ще отвори света да видим вътрешния смисъл на живота, ще видим защо са били всичките страдания.

Желая на всички ви да имате по един роден брат, който да ви обича. Да имате по една родена сестра, която да ви обича. И с тях да живеете во веки веков. Нека всеки от вас да носи в себе си според своите сили и възможности Божията Любов. И който ви види, да каже: „Останете по-дълго време с нас.”                                                

Назад

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.