МФ очаква бюджетен излишък от 1,5 млрд. лв. за февруари

МФ очаква бюджетен излишък от 1,5 млрд. лв. за февруари

Превишението на приходите над разходите ще е с 500 милиона повече от януарското

По предварителни данни салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към февруари 2019 г. се очаква да бъде положително в размер на 1,5 млрд. лв. или 1,3% от прогнозния БВП, съобщиха от финансовото министерството.

За сравнение излишъкът в хазната през януари е в размер на 1 млрд. лв. или 0,9% от прогнозния размер на БВП. Превишението на приходите над разходите през януари се дължи на излишък по националния бюджет в размер на 944,1 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 61,7 млн. лева.

Според прогнозата приходите и помощите по КФП към февруари 2019 г. се очаква да бъдат в размер на 7,2 млрд. лв., което е 16,5% от годишния разчет. Спрямо февруари 2018 г. приходите по нарастват с над 1 млрд. лв., като ръст се отчита както при данъчните и неданъчните приходи, така и при постъпленията в частта на помощите и даренията, където постъпват основно грантовете по програмите и фондовете на ЕС, уточняват от МФ.

На база на изготвените оценки данъчните приходи отчитат ръст в размер на 212,1 млн. лв., неданъчните приходи – 388,2 млн. лв., а приходите от помощи и дарения – 424,4 млн. лв. От финансовото министерство посочват още, че в частта на неданъчните приходи се проявява базов ефект в частта на приходите по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, поради влезлите в сила промени в Закона за енергетиката от 01 юли 2018 г., с които бе променен механизмът за събиране на приходи по бюджета на фонда. Поради тази причина приходите по бюджета на фонда за първите два месеца на 2019 г. са по-високи от постъпленията за същия период на 2018 г.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към февруари 2019 г. се очаква да достигнат 5,7 млрд. лв., което е 12,9 % от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП към февруари 2018 г. бяха в размер на 5,46 млрд. лева. Номиналното нарастване, съпоставено със същия период на предходната година, е основно поради по-високия размер на вноската в общия бюджет на ЕС, на разходите за персонал, на социалните плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2018 г.) и други, коментират от МФ.

В разходите за персонал за периода към февруари тази година в повечето от бюджетните системи все още не е намерила отражение политиката по доходите за 2019 г. Забавянето е поради необходимото технологично време за финализиране на окончателните срещи по годишното оценяване на държавните служители за 2018 г., на базата на които се прилага увеличението на индивидуалните работни заплати. Увеличението за месеците януари и февруари ще бъде изплатено заедно с увеличението за март 2019 г., уточняват от финансовото ведомство.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 28 февруари 2019 г. от централния бюджет, възлиза на 371,8 млн. лв.

Данните за януари показват, че постъпилите приходи и помощи по КФП са в размер на 3,7 млрд. лв или 8,5% от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, приходите и помощите са близки по размер. Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 3,03 млрд. лв., което представлява 8,8% от планираните за годината данъчни приходи.

Приходите от преки данъци са в размер на 405 млн. лв. или 6,2% от предвидените в разчетите за годината, като спрямо същия период на предходната година постъпленията са близки по размер. Приходите от косвени данъци са в размер на 1,8 млрд. лв., което е 10,9% от разчетите за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 1,33 млрд. лв. или 12,5% от планираните. Размерът на невъзстановения ДДС към 31 януари 2019 г. е 68,4 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 408,5 млн. лв. (7,7% от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 19,9 млн. лв. или 8,4% от годишните разчети.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 54,4 млн. лв. или 4,6 % изпълнение на годишните разчети.Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 785,6 млн. лв., което представлява 7,6% от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 10 на сто. Неданъчните приходи са в размер на 527,5 млн. лв., което представлява 8,0 % от годишните разчети. Приходите от помощи са в размер на 156 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) за януари 2019 г. възлизат на 2,7 млрд. лв., което е 6,1% от годишните разчети. За сравнение разходите за същия период на предходната година са в размер на 2,5 млрд. лева. Номиналното нарастване, съпоставено с януари 2018 г., е основно поради по-високия размер на вноската в общия бюджет на ЕС, на разходите за персонал, на социалните плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2018 г.), както и поради нарастване на капиталовите разходи и други, уточняват от МФ.

Нелихвените разходи са в размер на 2,4 млрд. лв., което представлява 5,8% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи за януари 2019 г. са в размер на 2,,3 млрд. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 116,3 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 2,9 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 91 млн. лв. или 13,6% от планираните за 2019 година.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31 януари 2019 г. от централния бюджет, възлиза на 149 млн. лв., показват още данните.

Назад

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.