Марияна Николова: Договорихме още 50 млн. лв. в подкрепа на туроператори и туристически агенти

Марияна Николова: Договорихме още 50 млн. лв. в подкрепа на туроператори и туристически агенти

Осигурихме над 3 млн. лв. за екскурзоводи и планински водачи, Европейският банков орган разреши ново разсрочване на кредитите, казва вицепремиерът по икономическата и демографска политика и министър на туризма

- Вицепремиер Николова, предложението на здравното министерство за частичен локдаун на страната пряко засяга заведенията и организираните екскурзии у нас и чужбина. В тази връзка обмислят ли се нови мерки в помощ на туристическия бизнес и какви?
- Туристическата индустрия е сред най-поразените от пандемията. Разбирайки и отчитайки всички трудности, правителството предприе редица мерки за подпомагане на бизнеса. Пакетът социално-икономически мерки надхвърли 2 млрд. лв. Част от тях са предназначени конкретно за туризма.

С Министерството на финансите договорихме и допълнителни 50 млн. лв. от бюджета в помощ на туроператори и турагенти извън тези 10 млн. В момента се разработва безвъзмездната схема, но от нея ще могат да се възползват представителите на бизнеса, които нямат задължения към хазната.

Безспорен пробив в нашите усиля има и по отношение на мораториума за кредитиране на бизнеса заради пандемията, включително в туристическия бранш. Фирмите ще могат да разсрочват кредитите си до 31 март 2021 г., когато се надяваме заразата да е утихнала. Удължаването на предходния срок - 30 септември 2020 г., стана възможно, след като Европейският банков орган (ЕБО) разреши на банките да осигурят ново разсрочване на кредитите за клиенти, пострадали от втората вълна на COVID-19. Максимално допустимото отсрочване е девет месеца, като този период включва и вече одобрено отлагане.

Благодарни сме на решението на БНБ, което бе взето на база позицията на ЕБО. В министерството получихме много искания от туроператори и турагенти за т.нар. кредитна ваканция и това е напълно логично, тъй като туризмът е сред трите най-пострадали отрасли от кризата. Според думите на премиера Борисов тази промяна ще помогне на бизнеса и гражданите. Икономическият министър Лъчезар Борисов съобщи също, че съвместно с Българската банка за развитие /ББР/ се разработват нови мерки за увеличаване лимита на безлихвените кредити за физически лица до средата на 2021 г. Това несъмнено ще е глътка въздух за тях, а за някои - и въпрос на оцеляване.

- Сред най-потърпевшите от пандемията се оказаха екскурзоводите. Те отдавна чакат решение на проблема с помощта за тях. Дали ще има развръзка скоро?

- Да, само преди дни дойде решението и за тях. Благодарение усилията на нашия екип се създаде възможност екскурзоводи и планински водачи също да могат да получат финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“. Решение на Комитета за наблюдение на програмата от 1 декември 2020 г. даде зелена светлина на Министерството на туризма да процедира финансиране с 3 129 600 лв. за тези професии. Средствата ще бъдат изразходвани по дейност „Подпомагане създаването и функционирането на организациите за управление на туристическите райони (ОУТР) за наемане на външни експерти“.

Проектът на Министерството на туризма цели повишаване на капацитета на малките и средните предприятия в сектора и се изпълнява по ОПИК. Предвижда се по него да бъдат наети голям брой експерти, в това число екскурзоводи и планински водачи, които ще бъдат ангажирани в онлайн презентации и турове. Чрез професионализма, знанията и опита си те ще представят местни забележителности и туристически продукти, обекти за настаняване, хранене и развлечение и др. За свършената работа тези специалисти ще получат възнаграждение, а дейността им ще бъде възлагана по реда на Закона за обществените поръчки. Нека екскурзоводите и планинските водачи да следят сайта ни, на който ще подробно да опишем реда, по който ще става кандидатстването.

- За втори път в рамките на една календарна година част от бизнеса в страната е принуден да преустанови работа. Според вас достатъчно добри са компенсаторните мерки, които правителството предприема?

- Мерките, които правителството предприе през пролетта в подкрепа на сектора дадоха своя ефект и прогнозите за огромна безработица в бранша не се състояха. Благодарение на правителството, бранша, партньорите в Тристранния съвет и подкрепата на парламента, бяха предприети 54 конкретни мерки, заради които неблагоприятните сценарии не се случиха.

Правителството прие Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работещите в икономически дейности, чиято работа е временно преустановена с акт на държавен орган в периода на извънредното положение или извънредна епидемична обстановка.

Работниците и служителите имат право да получат финансова подкрепа за не повече от 60 дни, в които са ползвали неплатен отпуск заради наложените ограничения за дейността, за която са наети. За 8-часов работен ден по основния трудов договор компенсацията е 24 лв. за всеки ден от неплатения отпуск. В случаите на непълно работно време размерът на компенсацията се определя пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор. Помощта е директна и за нея се кандидатства от 30 ноември.

Финансовите средства за изплащане на компенсациите са осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ чрез финансовия механизъм REACT-EU, като бюджетът е 50 млн. лв. Конкретните икономически сектори се определят със заповед на министъра на труда и социалната политика.

Също така нова помощ за бизнеса се предвижда да бъде администрирана от Министерството на икономиката в размер на 156 млн. лв. Тези средства ще бъдат дадени като ликвидна подкрепа за компаниите, които няма да работят в периода на новите по-строги мерки. Предвижда се фирмите да получат процент от оборота, който са загубили в периода, когато не работят.

Не спираме да мислим за професиите в туризма, които най-силно пострадаха от пандемията. Продължават мерките, които са в ход за сектор туризъм, а именно 80/20, субсидията за чартърните програми - компенсация от 35 евро за всеки пристигнал турист, намаленият данък върху добавената стойност за заведенията от 20 на 9 на сто - мярка, която по думите на браншовата им организация е предпазила 70 на сто от техните членове от фалит. По линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ бяха осигурени 10 млн. лв. за сектора и в момента се извършва оценяването на 840 искания за подкрепа. Спортните съоръжения, така важни за зимния сезон, вече също са с намален на 9% ДДС.

Навременната подкрепа на правителството направиха възможно да говорим за летен сезон, макар и в свити обеми. До този момент фалити в туризма няма.

- Ще успее ли туризмът да намери своето място в Националния план за възстановяване и устойчивост?
- В периода преди пандемията от коронавирус туризмът имаше дял от над 12% в БВП. Категорични сме и аз, и представителите на бранша, че сектор туризъм трябва да намери своето място в Националния план за възстановяване и устойчивост. Затова вече е създадена работна група за подготовка на предложения за прилагане на инструмент "Next generation EU" в туризма. Тя включва представители на Министерство на туризма, определени от министъра на туризма, и експерти на туристическите организации и висши учебни заведения. Целта на работната група е да изготви предложения за прилагане на инструмент "Next generation EU" в туризма в срок до 30.12.2020 г.

В условията на тежка икономическа обстановка вследствие пандемията от Ковид-19 е необходим значителен ресурс за подпомагане на туристическия сектор, обхващащ няколко области на политика, които могат да се отнесат към плана за възстановяване и устойчиво развитие на България. Той може да намери своето място и в четирите стълба на плана - Иновативна България, Зелена България, Свързана България и Справедлива България.

- По време на работни срещи често дискутирате възможностите за инвестиции в туризма у нас. От какъв ранг са инвеститорите, които търсим? Има ли вече проявен интерес?
- Привличането на инвестиции е един от най-ефективните начини за постигането на висок икономически ръст и стандарт. В тази връзка, Министерството на туризма усилено работи в посока представяне на възможностите за вложения в туризма в България. Сред основните предимства на инвестиционната среда в туристическия сектор са политическата и икономическата стабилност, стратегическото географско положение на страната ни, ниските оперативни разходи за бизнес, човешкият ресурс и достъпът до различни международни пазари - Европейския съюз, страните от ОНД, Близкия Изток, Турция и други.

България има безспорни предимства - 10% ставка на корпоративен данък печалба и 10% личен подоходен данък, политическа стабилност, ръст на БВП от 3.4% за 2019 г. и второто най-ниско съотношение държавен дълг/БВП в рамките на ЕС. За последните години, изключвайки 2020 г. и продължаващата пандемия от коронавирус, България регистрира по-високо увеличение на туристическите пътувания от чужбина спрямо средното ниво на ЕС. Страната се отличава със стратегическо географско положение, с което се подрежда сред най-атрактивните 10 страни за туризъм в Европа.

При нормални условия, работата ни се фокусира върху привличане на инвестиции в изграждането на 4- и 5 звездни хотели от реномирани световни брандове не само в София, но и по българските курорти в цялата страна. Също така, страната ни предоставя огромен потенциал за инвестиции в спа туризма. България е на второ място в Европа след Исландия по ресурси на натурална минерална и изворна вода с естествен произход.

Именно в спа туризма се наблюдава засилен интерес за инвестиции. В средата на м. ноември т.г. осъществих работно посещение в Истанбул, като наред с политическите срещи проведох и една много ползотворна среща с представители на турските туристически асоциации. Представителите на Асоциация на турските туристически инвеститори откроиха желанието за инвестиции в България.

- Каква равносметка можете да направите за туристическия сектор след лятото на 2020 г.?
- През лятото над 2,7 млн. са реализираните туристически пътувания у нас от българи. Те избраха родните курорти и подкрепиха туристическия сектор. Така за първи път отчетохме такова силно присъствие на родни туристи. Вярвам, че ще е така и през зимния сезон, ще разчитаме на тях и в ски центровете, в планинските курорти. Възлагам големи надежди на инициативността и гъвкавостта на хотелиерите да предлагат „антикризисни“ пакети и цени, особено за времето около Коледа и Нова година. И някои вече го правят с атрактивни оферти.

При чуждите туристи спадът беше 75% за летен сезон 2020 г., по данни от местата за настаняване с 10 и повече легла.

Освен това интерес имаше и към СПА, културния и бизнес туризъм и почивка сред природата. Сред другите предпочитани дестинации са били община Велинград, която е посрещнала над 86 хил. български туристи, Столична община - 84 хил., община Банско -над 47 хил., община Хисаря повече от 42 хил. и община Пловдив над 41 хил.

- Какви са очакванията Ви за предстоящия зимен сезон?
- Според данните към момента има спад на записванията около 60%, като при българите намалението на резервациите е 40 на сто, а при чужденците - 80%. Очакваме късно начало на зимния сезон 2020/2021, и се надяваме да има и значителен брой записвания в последния момент. Засега основно българите са тези, които планират да почиват през идните зимни месеци у нас, но анализите ни показват, че има възможности за привличане на повече туристи и от съседните държави.

В предстоящия сезон, освен към традиционния ски туризъм, интерес очакваме и към СПА туризма. Прогнозираме, че значителен брой туристически пътувания могат да се осъществят около Нова година, ако епидемиологичната обстановка е стабилна.

Категорични сме, че стриктното спазване на противоепидемичните мерки ще спомогне за сравнително нормалното протичане на предстоящия зимен сезон. Всекидневно следим информациите от държавите в Европейския съюз за ограничителните мерки, свързани с овладяване на разпространението на Covid -19. За разлика от голяма част от европейските страни, които предприемат стъпки за постепенно премахване на рестрикциите, България въведе ограничителни мерки от 27 ноември, които ще продължат до 21 декември 2020 г. съгласно заповедта на Министерството на здравеопазването. Те включват ограничения, водещи до социална дистанция, което е доказано най-добрият начин за спиране разпространението на вируса. Новите мерки предвиждат преустановяване на посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма и провеждането на групови туристически пътувания, екскурзии с организиран транспорт в страната и чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната.

Още на 21 октомври 2020 г. с моя заповед бяха въведени единни правила за противоепидемични и санитарни мерки в курортите през зимен сезон 2020/2021 г. Целта е всички туристически места да имат еднакви практики, с които да се гарантират здравето и безопасността на туристите, а България да защити статута си на здравословна и сигурна дестинация.

Мерките обхващат работата на кабинковите въжени линии, седалковите лифтове и влекове. Туристите задължително трябва да ползват маска или друго предпазно средство при престой в кабината и на лифт станциите. Броят на пътуващите в закритите лифтови съоръжения може да бъде ограничаван по преценка на оператора. Кабините да се дезинфекцират по график, а в ски гардеробите да се въведе специална организация за дистанция и дезинфекция. Групите в ски училищата не могат да надвишават 10 души.

Големите ни ски курорти Боровец, Банско и Пампорово отговарят на поставените изисквания в резултат на направените от тяхна страна сериозни инвестиции. Проверките от страна на Министерството на туризма потвърждават високото ниво на безопасност и сигурност в зимните комплекси. Водещо и за нас, и за бизнеса е опазването на човешкия живот и здравето, ето защо няма да допуснем компромиси с противоепидемичните мерки. Убедена съм, че всеки, ангажиран с дейността на туристическите ни обекти, както и всеки турист, ще положи усилия за спазване на правилата и да можем да реализираме безопасен зимен сезон. От всеки един от нас зависи да има сезон.

Назад

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.