Как дребният бизнес може да кандидатства за държавна подкрепа?

Как дребният бизнес може да кандидатства за държавна подкрепа?

Започва процедура за подбор и подкрепа на микро- и малки предприятия на 11 май 2020 г. Тя е на стойност 173 млн. лв. и е по линия на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Целта е преодоляване на икономическите последствия от COVID-19.

Финансовата помощ е безвъзмездна и обхваща всички сектори на икономиката (с изключение на тези, които се подкрепят от Програмата за Развитие на селските райони).

Условия за кандидатстване

Право на кандидатстване имат предприятия, които са регистрирали спад с минимум 20% в своя оборот за месец април 2020 г. спрямо средно месечен оборот за 2019 г. Те ще имат възможност да получат суми от 3 000 до 10 000 лева.

Кандидатстването ще се извършва изцяло електронно чрез попълване на уеб базиран формуляр чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), при максимално облекчена административна процедура със следната информация:

- Основни данни за предприятието;

- Размер на исканото финансиране;

- Фирмената банкова сметка и деклариране на данни;

Всички проверки ще се извършват по служебен път.

Изисквания:

- Валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия или на упълномощено от него лице с изрично писмено пълномощно;

- Годишна данъчна декларация за 2019 г, съобразно разпоредбите на законите за данъци върху доходите на физическите лица и корпоративното подоходно облагане;

Въпроси, свързани с основните параметри и допустимостта по процедурата могат да бъдат задавани по електронна поща: priemna@mi.government.bg

Кои са допустимите кандидати в сектора на микро- и малки предприятия:

  1. Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите с персонал до 50 служители;
  2. Регистрирани преди 01.07.2019 г. и осъществявали стопанска дейност;
  3. Регистрирали са спад с минимум 20% в оборота за месец април 2020 г. спрямо средно аритметичния месечен оборот през 2019 г.;
  4. Извършват дейност във всички икономически сектори, с изключение на тези, попадащи в обхвата на Програмата за развитие на селските райони.
  5. Финансова стойност на безвъзмездната помощ за проект:

- минимална стойност: 3 000 лева;

- максимална стойност: 10 000 лева;

Заявената безвъзмездна финансова помощ от кандидата не може да надвишава 10% от оборота за 2019 г.

Срокът на изпълнение на проектите е 3 месеца.

Допустими разходи

Това са всички разходи, необходими за преодоляване на недостиг на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19):

за суровини, материали и консумативи;
за външни услуги (вкл. режийни разходи);
за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя, с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40)
Какво следва при нередност в документацията?

В случай, че при проверката на проектното предложение, бъде установена липса на документи или друга нередовност, до кандидатите се изпраща съобщение за установените нередности.

Кандидатите трябва да представят липсващите документи или да отстранят нередовностите в срок не по-кратък от 3 (три) работни дни от датата на изпращане на уведомлението в ИСУН 2020.

За дата на получаване на уведомлението се счита датата и часа на изпращането му в ИСУН 2020.

Как ще се извършва класирането на кандидатите?

Ще бъдат финансирани проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата. Подадените проектни предложения, за които не е налице финансов ресурс не подлежат на оценка.

Срокът за кандидатстване е 30 дни от датата на обявяване на процедурата, тоест от 11 май 2020 г.

Назад

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.