Иван Нейков, Балкански институт по труда: Редукцията от 9% на пенсията от първия стълб ще увеличи тази от втория

Иван Нейков, Балкански институт по труда: Редукцията от 9% на пенсията от първия стълб ще увеличи тази от втория

- Г-н Нейков, с последни промени, решени на Националния съвет за тристранно сътрудничество, стана ясно, че пенсионерите с втора пенсия от август ще получат с до 60 лв. повече. Това решение достатъчно ли е за тези хора, справедливо ли е?

- С наредбата, която беше гледана на Националния съвет за тристранно сътрудничество и която предстои да бъде приета от правителството, се въвеждат в действие изменения в Кодекса за социално осигуряване. Това, което беше прието от парламента, е коректно и справедливо за хората с втора пенсия. След корекциите хората, които ще получават две пенсии, ще имат една редукция, намаляване на пенсията от първия стълб само с 9%, защото те за период от време от 2003 г. досега имат по-ниска осигуровка в първия стълб, защото част от осигуровката е отивала във втория. От тази гледна точка тази редукция от 9% на пенсията от първия стълб изглежда като увеличаване на пенсията от втория стълб именно с тези 50-60 лева. Това е справедливо, защото иначе първоначалното решение да се намали пенсията от първия стълб с 20% щеше да ощети много хората, а сега нещата си идват по местата.

- Има ли рискове за хората с втори пенсии да бъдат ощетени?

- Няма такива рискове според мен. Няма да има проблеми с плащането на пенсиите нито от първия, нито от втория стълб.

- Всеки човек, на когото му предстои да получи втора пенсия, е объркан от това къде да прехвърли парите си и дали да го прави? Какво бихте посъветвали хората?

- Първото ми послание към осигурените е ползвайте си правата и от първия, и от втория стълб. Засега втората пенсия е резултат само от натрупванията за период от 20 години. Оттам идва разликата между първия и втория пенсионен стълб, защото в първия си се осигурявал близо 40 години, докато във втория осигуряването е само 20 години. В първия стълб осигуровката е средно около 15-17% през годините върху заплатата, а във втория - средно около 4% от тази осигуровка, т.е. вижда се, че 4 пъти по-малка е осигуровката по втория стълб и затова именно малкото време и малката осигуровка водят до по-малка втора пенсия спрямо първата. Още при създаване на модела никой не е намеквал, че вторият стълб трябва да замести или измести първия. Моделът работи заедно, т.е. хората получават пенсия и от първия, и от втория стълб. След няколко месеца предстои първите 17 000 жени да получат втора пенсия. Има една много пъстра картина при тези бъдещи пенсионери. Има много хора, които са се осигурявали на минимална работна заплата, или пък са работили в чужбина и ред други. При част от тези хора натрупаните пари са малко. Има хора, които имат и по 15 000-20 000 лв., но тези, които имат малко средства, реално не могат да си формират втора пенсия, затова парламентът прие три варианта – да получаваш пенсия от втория стълб, да получиш парите си еднократно или да ги получиш разсрочено.

- За тях изгодно ли е да прехвърлят натрупаните пари за втора пенсия в НОИ?

- На вашия въпрос, дали е изгодно хората да си прехвърлят парите в НОИ, ще обясня няколко варианта, за да стане ясно какво да направят хората. Не е коректно да има еднозначен отговор, защото има различни ситуации и така например за едни ще е изгодно, а за други не. Ще ви дам два примера – първият е човек, който е с малки осигуровки и в двата стълба. Този човек при пенсионирането си ще получи минимална пенсия, която вече е 300 лв. Преизчисляването на неговата пенсия от НОИ обаче може да е под тези 300 лв., а именно около 270 лв. Но той ще взема 300 лв., защото това е законовото решение. Ако този човек си прехвърли парите от втория стълб в НОИ с надежда, че това ще увеличи пенсията му, ще бъде разочарован. Това е така, защото реално той има малко пари и от първия, и от втория стълб. Бих посъветвал хората с минимална пенсия да си вземат пенсията от първия стълб и да си получат парите от втория стълб – еднократно или разсрочено от пенсионното дружество, в което са. Защото ако на практика ги прехвърли в НОИ, това няма да се отрази на пенсията му. Същия съвет бих дал и на хората с пенсия на таван или близка до тавана – 1400 лв. Хората с висока пенсия са се осигурявали много години на висока осигуровка и имат много натрупани средства във втория стълб. Ако те си прехвърлят парите от втория в първия стълб заради тавана, който съществува в първия стълб, те няма да имат увеличение, защото има таван, докато във втрия стълб няма таван и за тези хора е изгодно да си получават пенсията от първия стълб и да получават и пенсия от втория стълб, такава каквато ще им бъде изчислена от пенсионното дружество, в което са. Има трети вариант, който е между тези две положения, това са хората със средни пенсии.

- Какво да направят те с натрупаните средства?

- Трябва да получат първо информация от своя пенсионен фонд за натрупаните си пари, каква пенсия ще получават, така ще се види сумата, която се полага. След това трябва да отидат в Националния осигурителен институт и да поискат от тях едно изчисление каква ще бъде пенсията от първия стълб на базата на осигуровките, които са правили. Когато човек има тези две цифри, трябва да попита НОИ, ако си прехвърля парите от втория стълб, които знае колко са от предоставената му информация от пенсионното дружество, и от НОИ му отговорят, трябва хубаво да сравни цифрите и да прецени къде ще му бъде по-изгодно да получава парите си. Тогава на базата на тези три цифри ще може да си направи сметка кое е най- добро за него. Нужна е информираност, преди да се вземе решение.

- Относно помощите за пенсионерите и добавката от 50 лв. – синдикатите имат предложение за диференциране на помощта - по-бедните с повече пари, по-богатите с по-малко, това добро решение ли е според вас?

- Решението за 50 лв. в помощ на пенсионерите цели хората да бъдат подпомогнати, но щом е така, това няма нищо общо с пенсиите. Пенсиите на хората се определят от осигурителния стаж на базата на съществуващото законодателство. Тези допълнителни 50 лв. не са социално осигуряване, те са социално подпомагане и това трябва да става през бюджета на социалното подпомагане, а не през бюджета на НОИ.

- Защо?

- Защото това ерозира пенсионния модел. Пенсионният модел е обвързан с осигуровки, именно оттук идва и дефектът в тези допълнителни 50 лв. – ти ги получаваш, без значение каква пенсия вземаш. Има разлика дали вземаш пенсия от 300 лв. и трудно оцеляваш или вземаш 1400 лв. За едните тази добавка е необходима, но другите – тези с тавана, едва ли я оценят, та те реално вземат пет пъти повече пари от пенсионерите с минимална пенсия. Да помагаш еднакво в този случай е несправедливо и не солидарно, защото трябва да се помага повече на този, който има нужда.

- Реално ли е според вас минималната работна заплата след 5 години да стане над 1400 лв.?

- При нас има много странен механизъм за определяне на минималната работна заплата – няма друг такъв в ЕС. Нашият механизъм за корекция на минималната работна заплата се нарича министър на финансите. Ние сме една от малкото държави, които нямаме модел, критерии за определянето й. При нас в последните 30 г. според възможностите на бюджета се казва - тази година МРЗ ще е толкова, догодина ще е толкова или ще я замразим, и това сме виждали. Никой обаче не може да каже, когато се увеличава тази заплата, защо се вдига с 20, 30 или 50 лв. Това е така, защото няма критерии, това именно е най-голямата ни слабост за този важен инструмент. На вашия въпрос може ли да стане над 1400 лв. ще отговоря – може, ако министърът на финансите се съгласи, но ако не се съгласи, няма, и по-лошото е, че няма да знаем защо е станало или защо не. Преди 2 години Урсула фон дер Лайен предложи изготвяне на европейски механизъм за изготвяне на минимална работна заплата, т.е. не една и съща минимална заплата за всички страни, а минималната заплата, която да се определя по един и същ начин. Има критерии – инфлация, издръжка на живота и много други, и според тези критерии всяка страна да си направи изчисление колко трябва да бъде МРЗ за страната за определената година. Ако това се приеме в ЕК, ето тогава ще видим дали може да стане 1000-1400 или 5000 хил. лв. минималната заплата у нас.

- Трябва ли да има законова рамка за минималната работна заплата?

- Абсолютно да, трябва да има закон и ясни критерии.

- Трябва ли да има единна минимална работна заплата по региони и как трябва да се формира тя?

- Нужен е механизъм за единна национална минимална работна заплата, но той трябва да се изработи, ако обаче трябва да има регионални минимални работни заплати по области в нашата страна или разделение по отрасли, би усложнило много нещата. Всяко едно раздробяване в България ще срещне много повече препятствия, отколкото подкрепа, защото страната ни е много централизирана. От друга страна има региони, които се различават много по стандарт на живот – като пример София и Северозападна България, доходите са толкова различни, че реално все едно са в различни държави. Нали разбирате, че ако има определена една минимална заплата спрямо дохода в Северна България, която е няколко пъти по-ниска от тази в столицата или Пловдив, всички хора ще избягат, за да работят за повече пари на друго място. Именно затова, ако тръгнем да правим минимални заплати по региони, може да стигнем до много голяма деформация на пазара на труда у нас.

- Какво трябва да се промени в социалната политика, за да няма крайно бедни хора?

- Ще ви очертая няколко основни и наболели въпроси – социалното осигуряване, там трябва да се осигури дългосрочна грижа за самотните възрастни хора, не 50 лв., а дългосрочна грижа в къщи, услуга, от която имат нужда и не могат да си купят. Другата посока е свързана с Кодекса на труда. Нужно е да се разбере, че трудовото ни законодателство е добро, но не е пригодено и не е приложимо при малките – микропредприятията, защото е направено за големите колективи. У нас според данните на Агенцията за малките и средни предприятия над 93% от всички предприятия са микро с до 9-има работници. И питам кой е този, който си мисли, че едно предприятие с такъв размер може да спазва това законодателство? Това е абсурд. Именно затова е важно да се адаптира законодателството към микропредприятията. 

ВИЗИТКА:

-Роден е в Хасково

-Завършва право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

-Има следдипломна квалификация по трудово право и индустриални отношения. Заместник-председател на КНСБ (1992-1997 г.)

-От май 1997 до юни 2001 г. е министър на труда и социалната политика

-Ръководител на работната група по провеждане на пенсионната реформа и разработването на Кодекса по задължителното обществено осигуряване

-Ръководи хармонизирането на българското трудово и социално законодателство със стандартите на Европейския съюз

-Председател е на Балканския институт по труда и социалната политика

Назад

ПО ТЕМАТА

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.