Говорителят на ЦИК Росица Матева пред

Говорителят на ЦИК Росица Матева пред "МОНИТОР": Обсъждаме да има втора машина и в секции с над 300/350 гласували

Обмисляме при балотаж да се изпрати нов комплект устройства в чужбина

* Ще запишем условие техниците зад граница да говорят български или да имат преводач, казва в интервю експертът

- Г-жо Матева, вече е ясно, че вотът на 14 ноември ще е 2 в 1. Какви са предизвикателствата и рисковете пред ЦИК при организацията на такъв сложен вот?

- Предизвикателствата пред ЦИК са големи, тъй като за първи път ще бъдат организирани 2 в 1 два национални избора – за президент и вицепрезидент и за Народно събрание. ЦИК вече работи по подготовката, независимо че все още няма издаден указ за насрочване на изборите за народни представители. По информация от медиите разбрахме, че ще бъде издаден на 16 септември. Работим по промяна на подготвените вече решения, включително на приетата хронограма, за да можем да приемем нова, както и изборните книжа да бъдат съобразени с обстоятелството, че изборите ще бъдат 2 в 1.

- Ще стигне ли времето, предвид че при евентуален балотаж имате точно една седмица, за да пренастроите машините, особено в чужбина? Как ще се гарантира сигурността, при положение че това няма да става в България, а във всяко посолство, където те ще се намират?

- При евентуален втори тур няма да имаме 7 дни. Ще имаме около 3 дни, в които трябва да се отпечатат новите хартиени бюлетини и да бъдат пренастроени машините. Не е сигурно, че ще се наложи машините в чужбина да бъдат пренастроени. Обсъждаме вариант, при който да имаме втори комплект машини за чужбина, налични в страната, и при евентуален балотаж върху тях да бъде инсталиран софтуер с електронната бюлетина с двете кандидатски двойки и да бъдат изпратени с дипломатическо карго за гласуването на втория тур. Така, както ще бъдат изпратени хартиените бюлетини за втория тур. Отговорност за това има и МВнР, които също имат задължения по организацията на вота извън страната. Предстои среща с работна група “Избори”, ако е създадена, а ако не е - ще поканим министъра или зам.-министъра, отговорен за изборите, с когото да проведем първите разговори.

- Това означава ли повече техници за тях?

- На изборите на 11 юли се оказа, че в част от държавите техниците не говорят български. В Турция нито един от тях не говореше български. В Австрия имаше сигнали за няколко такива техници. Може би като част от обществената поръчка, по която ще бъде възложена логистиката и техническото обслужване на машините, ще запишем този път изискването техниците, които ще работят в чужбина с машините, да знаят български език, за да могат да говорят с членовете на секциите.

- Това няма ли да ограничи набирането на хора?

- Важното е да бъдат гарантирани изборите, възможността за техническо обслужване в предизборния и изборния ден. При липса на комуникация между техниците това ще бъде трудно. Ако трябва, така, както стана в Австрия, ще им се осигури преводач. С оглед техническите специфики за машините е добре самите техници да говорят български език. Членовете на СИК и ЦИК не сме ИТ специалисти, но се справихме с организацията. Ако трябва, и с преводач ще се работи, за да се осигури техническото обслужване на машините.

- Стана ясно, че ще са нужни поне 2000 машини. Правили ли сте разчети колко допълнително ще струва доставката им?

- ЦИК все още не е взела решение в колко от секциите ще бъде поставено второ устройство. Казахме, че ако изборите са 2 в 1, имаме желание да сложим второ устройство в повече секции, отколкото на вота на 11 юли. Критерият за изборите през юли бе в дадена секция на предишните избори (тези на 4 април) да са гласували повече от 420 души. В момента правим анализ и съпоставка между гласувалите на 4 април и на 11 юли, като на последните избори през лятото поставихме второ устройство на 1115 секции. Сега обсъждаме да сложим втора машина в секции, в които са гласували повече от 300 или 350 избиратели, като към днешна дата от гласувалите на 11 юли това са около 2320 секции. Когато вземем това решение, ще изчислим колко машини ще са нужни, за да бъдат закупени допълнително и да подсигурим вота в страната и чужбина.

- Водили ли сте директни разговори с производителя на машините „Смарт матик“ или отново ще бъдат набавени чрез „Сиела Норма“ и чрез „Информационно обслужване“?

- Не сме водили директни разговори със „Смарт матик“, нито със „Сиела Норма“, тъй като до петък не се знаеше дали изборите ще бъдат 2 в 1. Подготвени сме за разговори и ще преценим каква обществена поръчка да бъде обявена и кой да бъде поканен като изпълнител. Намерението и желанието на ЦИК е да комуникира директно с доставчика и производителя, т.е. производителят да бъде доставчик. Но знаете, че на предходните избори „Смарт матик“ отказаха да бъдат директен доставчик, независимо че дружеството, с което преговаряхме, беше регистрирано в Нидерландия, на територията на ЕС, и за ЦИК нямаше пречка да бъде изпълнител по обществената поръчка. Те обаче заявиха, че предпочитат да бъде чрез посредник. В този случай използвахме „Информационно обслужване“. Възможно е и сега така да се случи, но не мога да предполагам. Ще обявим обществена поръчка за закупуване на допълнителни машини и ще видим кой ще се яви като евентуален изпълнител.

- Няма ли да е по-лесният вариант това да се случи именно чрез „Информационно обслужване“, която е почти 100% държавна фирма? Има вече опит с проблемите с първия ви договор от февруари за 9600 машини със „Сиела Норма“, който и досега не е приключен.

- Не е приключен договорът все още, не е предаден софтуерът. В момента, в който бъде предаден, ние ще платим останалата част от цената по този договор, но в него е заложено, че софтуерът трябва да бъде предаден по начин, по който да бъде използван от българската държава без участието на изпълнителя „Сиела“ или „Смарт матик“ като негов създател и собственик. Ще видим кой ще се яви като изпълнител на тази обществена поръчка.

- Това означава ли, че 9600-те машини все още не са собственост на държавата?

- Не, независимо от обстоятелството, че в договора от 6 февруари, по който са доставени тези устройства, има формирана обща цена за машините и софтуера. „Сиела Норма“ изпрати на ЦИК в началото на юли фактура, в която беше направена разбивка на общата стойност – цена на софтуера и цена на машините. Цената на тези 9600 устройства така, както е посочена във фактурата, е изплатена на 5 юли от ЦИК. ЦИК смята, че машините са държавна собственост вече. Остава да се изплати сумата по логистиката, тъй като там имахме уточняване. ЦИК предяви претенции за неустойки, които да бъдат удържани от сумата, която се дължи. При проведени разговори в ЦИК г-н Тодоров (изпълнителният директор на „Сиела Норма“ – бел.р.) заяви, че е съгласен по определен начин, ако се изчисли неустойката. Така е изчислена, предстои плащане на тази част от цената с намалената неустойка и остава да се предаде целият софтуер. Това обаче ще стане, след като специалистите на ЦИК установят, че всички части на този софтуер са предадени така, че да може да го ползва ЦИК и държавата без намесата на „Сиела Норма“ или на „Смарт матик“.

- Какъв размер е неустойката?

- За логистиката е в размер на 31 000 лв. без ДДС. Изчислена е по начина, по който е изчислявана винаги, и сме предложили да се удържи от сумата така, както винаги досега уреждаме отношенията със „Сиела“.

- Дали избирателите ще се ориентират добре с номерата на бюлетините? Разбрахме, че партиите със свои кандидати ще имат еднакви номера в двете бюлетини. Номерата на кандидатпрезидентските двойки, издигнати от инициативни комитети, ще останат незаети в бюлетината за НС?

- Изборният кодекс определя, че когато се организират избори за президент и вицепрезидент заедно с избори за НС или ЕП, водещ е жребият в изборите за държавен глава. Първо ще бъдат изтеглени номерата за кандидатпрезидентските двойки, които са издигнати от партии, коалиции и инициативни комитети. Ако имаме например 20 кандидатски листи, ще бъдат разпределени номерата от 1 до 20 между тях. След това партиите и коалициите с едно и също наименование и идентичен състав, които са регистрирани и в изборите за НС, ще ползват същия номер в бюлетината. Останалите партии и коалиции, които не са издигнали кандидат за президент или коалиции и имащи различен състав или наименование, ще участват в тегленето на отделен жребий след съответния номер, с който приключват кандидатските листи за президент или вицепрезидент. В бюлетината за НС е възможно да има не празни места, а част от номерата да липсват. Всяка партия и коалиция ще трябва така да направи предизборната си кампания, че да информира избирателите си кои са номерата в бюлетината за народни представители. Ако са издигнали кандидати за президент и вицепрезидент, ще е същият номер или ако подкрепят друг кандидат - с кой номер в бюлетината е тази кандидатпрезидентска двойка.

- На какво трябва да наблегне разяснителната кампания на ЦИК?

- Намерението на ЦИК е да бъде направена много сериозна кампания за начина, по който ще се гласува с една машина за двата вида избор. Как избирателят ще прави своя избор, с една карта ли ще се активира машината или с две, дали ще има възможност за избор, а трябва да има избор избирателят за кой от двата избора да гласува. Но това са въпроси, на които в момента все още нямаме отговор. Докато не бъде издаден указ да насрочване на изборите за Народно събрание, не можем да вземем решения, но работим по въпроса. Ще направим широка кампания с машини в цялата страна, с които избирателите да бъдат запознати с начина на гласуване. Отново ще изработим симулатори за гласуване, които ще бъдат качени на нашата страница и всички останали разяснителни материали – видео, печатни материали, за да популяризираме и запознаем предварително избирателя с начина на гласуване в деня на изборите на 14 ноември.

- Тествани ли са машините дали могат да работят с два вида бюлетини?

- Планираме тестване, тъй като, когато е правено установяване на съответствието на машините за 4 април, този вариант не е тестван. ДАЕУ тогава са попитали ЦИК, но комисията е преценила, че няма смисъл да се прави такъв тест. Така че трябва да бъдат тествани машините, водим разговори с Държавната агенция електронно управление (ДАЕУ). Те имат готовност веднага да започнат работа и ще го направят в момента, в който им предоставим машините.

- За целта обаче няма ли да е нужно да бъде инсталиран модифицираният софтуер за конкретния вид вот?

- Това трябва да каже ДАЕУ. Не мога да кажа дали функционалността на машината за избори 2 в 1 предполага задължително един такъв софтуер, инсталиран върху нея, или отделно се подава софтуерът – това е технически въпрос, на който в момента не мога да отговоря.
 

ВИЗИТКА:


Завършила е СУ “Св. Климент Охридски“

Има юридическо образование

От 2014 до 2019 г. е член на ЦИК

От 2020 до 2021 г. - член и председател на Обществения съвет към ЦИК

От май 2021 г. досега – зам.-председател и говорител на ЦИК

Назад

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.