Елеонора Лилова: По 5-6 деца месечно звънят със самоубийствени мисли

Елеонора Лилова: По 5-6 деца месечно звънят със самоубийствени мисли

В националната линия са получени 800 000 обаждания, голяма част от тях са „тестващи“

Медиите, които са нарушили закона при отразяването на случая с момчето от Пловдив, ще бъдат глобени, казва в интервю за "Монитор" председател на Държавната агенция за закрила на детето.

- Г-жо Лилова, стана ясно, че сте започнали проверка на медия за известяване на самоличността на момчето от Пловдив, което бе задържано по подозрение, че е подготвяло терористичен акт. Каква ще бъде санкцията? Колко често получавате сигнали за медии, които са в нарушение?

- Всички медии, които са нарушили по някакъв начин закона при отразяването на случая с детето, ще бъдат наказани. Все още не е ясно колко са и в резултат на проверката може да се окаже, че са повече от една. Медиите, които посочват лични данни, се санкционират с глоба от между 3 до 5 хиляди лв. при първо нарушение и между 5 и 10 хиляди при второ. Не водим статистика за подадените сигнали, но при такъв ДАЗД винаги се самосезира и извършва проверка.

- Кажете какви възможности дава Националната телефонна линия за деца?

- Националната телефонната линия за деца 116 111 е създадена от Държавната агенция за закрила на детето преди десет години. Тя има национално покритие, функционира 24 часа, 7 дни в седмицата и е безплатна за всички. В България това e първата линия за консултиране, информиране и помощ на деца, но на нея се обаждат и много родители и възрастни, които биха искали да получат съвети за възпитанието на деца. Тя дава възможност на всички – независимо дали са от град или малко село, дали имат тежък проблем или дребно питане, да се обадят и да разговарят със специалист.

- Кой се обажда най-често и по какви причини?

- За десет години хиляди родители са се свързали с нас, за да търсят информация, да споделят, че детето им е станало обект на лошо отношение или просто да обсъдят въпроси, свързани с тях. Голям е броят на роднини или граждани, които са ни търсили, обезпокоени за някое хлапе. Откакто е създадена линията, са постъпили около 800 000 обаждания и са проведени над 135 000 консултации с деца, техни родители и близки, граждани. Това доказва, че услугата е полезна.

- Кога едно обаждане се превръща в консултация, каква е разликата?

- Всеки разговор, който е постъпил на линията и е приет от консултант, спада към обажданията. Тъй като телефонът е за деца, безплатен и анонимен, голяма част от тях попадат в т.нар. категория „тестващи“ обаждания – подрастващите се свързват с различни въпроси и истории, които не отговарят изцяло на техните реални преживявания, но са свързани с техния вътрешен свят. Към тях спадат и разговори, при които децата мълчат или сами затварят телефона, преди да са споделили какъв е поводът да се свържат. Мълчанието също е един от признаците, че то се колебае или изпитва трудност да започне да споделя. Едно обаждане се приема за консултация, когато детето се обади, за да обсъди истинския си проблем. Това често се случва след няколко предварителни „тестващи“ обаждания. Тогава разговорът е по сериозен въпрос или проблем. Консултациите са с много по-голяма продължителност от тестващите обаждания, тъй като изискват повече време за обсъждане на ситуацията на детето, неговите преживявания и трудности.

- За какво най-често искат да говорят децата?

- Преди всичко говорят и търсят съвет за своите взаимоотношения с връстници или приятели, за романтични увлечения, за разочарования и колебания, свързани с тях. Споделят своите преживявания на самота или тревожност. Задават въпроси. С други думи разговарят за нормалните неща, свързани с порастването.

- Какво се случва, ако детето сподели, че има самоубийствени мисли?

- В процеса на разговор консултантите проверяват наличието на рискови фактори и спрямо това извършват оценка на степента на риска от самоубийство. Например, ако са налице предишни опити, план за извършване на такъв или детето се самонаранява, това значително повишава риска то да посегне на живота си. Когато има висок риск за самоубийство, се събира максимално подробна информация за детето и неговото местоположение. То се задържа на линия възможно най-дълго, докато друг дежурен консултант предаде информацията на компетентните органи. Разговорът продължава, докато не пристигне екип на място, като през това време на детето се води консултация с цел оказване на емоционална подкрепа. Ако разговорът прекъсне, преди да е събрана нужната информация, телефонният номер, от който детето се е свързало, се предава на дежурен оператор от „Национална система 112“ с цел да се локализира и изпрати екип на място. Средно има по около 5-6 обаждания месечно, в които деца заявяват самоубийствени мисли или намерения.

- Какво се случва с подадените сигнали?

- Когато децата или възрастните пожелаят да разкрият своята самоличност, данни и координати, сигналите се изпращат незабавно към съответната дирекция „Социално подпомагане“ за извършване на проучване и оценка на постъпилата информация. През годините е имало случаи, когато се е налагало да се помага на деца спешно и ДАЗД винаги е подхождала отговорно и в синхрон с всички други компетентни органи по закрила на детето. В дирекциите „Социално подпомагане“ има създадени отдели „Закрила на детето“, които са местни структури на Агенцията за социално подпомагане и социалните работници поемат работата по сигнала. В зависимост от проблема се сигнализират и органите на МВР (съответното районно управление или към „Национална система 112“) и регионалните управления на образованието към МОН. Всеки сигнал се регистрира писмено в Държавната агенция за закрила на детето, която наблюдава и контролира работата по сигналите. Дирекциите „Социално подпомагане“ са тези, които работят пряко с деца и родители, и са задължени да изпратят в Държавната агенция за закрила на детето информация за резултатите от предприетите от тяхна страна действия.

- Постъпват ли и фалшиви сигнали?

- Консултантите от линията подават сигнал за дете в риск до отдел „Закрила на детето“, след като внимателно изследват ситуацията, която обаждащият се описва, информацията, която той предоставя, както и мотивацията му да сигнализира. Ако оценят, че съществува реален риск за детето на база разказа на обаждащия се, той събира необходимите данни, за да подаде сигнал. Консултантите на линията са висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит, което минимизира възможността от приемане и подаване на сигнали с невярно съдържание. От друга страна, може би е важно да се отбележи, че при наличие на данни за дете в риск, те са длъжни да информират органите по закрила. Хората, които извършват проверката на място, т.е. социалните работници от отделите „Закрила на детето“, могат реално да установят дали получената на телефона информация отговаря на актуалната ситуация на детето. Националната телефонна линия за деца не може да търси наказателна отговорност за подаване на информация с невярно съдържание за разлика от „Национална система 112“. Рядко се подават такива сигнали и те не водят до негативни последствия за детето или неговото семейство. Ако не е установен риск, работата по сигнала се прекратява от социалните работници. Линията все пак предлага консултиране и на самите деца, в някои случаи малчуганите търсят помощ за себе си или за свои приятели и заявяват желание да сигнализират. Това, което най-много тревожи родителите, е, че дете може да се свърже с консултантите след конфликт с тях. Например, ако не са му позволили да излезе навън до късно или не са му дали достатъчно пари. Вследствие на такова обаждане от отдела „Закрила на детето“ могат да отидат на проверка в дома им. Тези притеснения са неоснователни, тъй като консултантите, разговарящи с децата, са обучени психолози и педагози, които са критични към такива процеси – те не приемат сигнали, без да извършат необходимото проучване по време на консултацията и подават такива само ако има основание за притеснение и е налице информация, която предполага, че за детето наистина съществува риск.

- Кои са всъщност консултантите на линията?

- Изискванията към екипа, който обслужва линията, са да бъде съставен от професионалисти – бакалаври или магистри в сферата на психологията, педагогиката, социалните дейности. Всеки член на екипа преминава през внимателна селекция и серия интервюта, специализирано обучение за телефонно консултиране и етап на наблюдение на работата му. От членовете на екипа се изисква не само образование, но и висока мотивация, желание за работа с деца, искрен интерес към проблемите им, комуникативност и търпение.

- Разкажете ни за конкретен случай след обаждане на Националната линия?

- Роднина на малолетно момиче е разказал, че детето се отглежда от бащата и неговите родители в неподходящи условия. Дадени са допълнителни уточнения, че възрастните системно злоупотребяват с алкохол, както и че в семейството има чести конфликти, при които се стига до физическо насилие. Според роднината майката на детето също е била жертва на домашно насилие от страна на бащата по време на съвместното съжителство. Сигналът е препратен до дирекция „Социално подпомагане“ и е извършено проучване в семейството, където се отглежда детето. Установено е, че родителите на момичето не са имали сключен брак и заради упражняваното домашно насилие майката и детето многократно са напускали семейното жилище и отивали при роднини, но впоследствие отново се прибирали у дома. След като те се разделят, то остава за отглеждане при бащата. Заради продължаващото насилие и неглижиране на нуждите на детето пет месеца по-късно то е настанено по спешност със заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ в семейството на своята баба по майчина линия. Мярката за закрила е потвърдена от съда. Причината за извеждане на детето е, че бащата системно е злоупотребявал с алкохол, а детето е било стресирано и изплашено от конфликтите, на които е било пряк свидетел. Две години по-късно е реинтегрирано за отглеждане в семейството на майката, която междувременно се е събрала с друг мъж и има второ дете.

Визитка:

Председател на Държавната агенция за закрила на детето

Магистър по педагогика и социология в СУ „Св. Климент Охридски“

Доктор по управление на образованието в ПУ „Паисий Хилендарски“

Била е директор на СУ “Акад. Емилиян Станев“ - София

Назад

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.