COVID-19 пратил всеки трети безработен в Бюрото по труда (ТЕМАТА)
2

Година след старта на пандемията

COVID-19 пратил всеки трети безработен в Бюрото по труда (ТЕМАТА)

* Най-засегнати са в сферата на хотелиерството и ресторантьорството
* 230 000 души са търсили работа у нас през януари

Всеки трети новорегистриран в Бюрото по труда у нас през миналата година е бил освободен от работа заради пандемията. Това сочат данните на Агенцията по заетостта, предоставени на „Монитор“. Броят на всички регистрираните безработни към края на месец януари е малко под 230 000. 36,5 процента от тях са изпаднали от пазара на труда заради коронавируса. Безработицата в страната е 7% и обхваща възрастовия диапазон от 15-64 г., сочи още статистиката.

„Ако направим сравнение с януари 2019 г. - годината с рекордно ниска безработица, отчитаме ръст на безработните с 9,7%, или малко над 20 000 лица. Наблюдението на входящия поток в бюрата по труда през миналата година показа, че Ковид пандемията е причина за освобождаването от работа за 36,5% от новорегистрираните безработни. Най-засегнати са работилите в хотелиерството и ресторантьорството - 26,7%, търговията - 16,4%, транспорт - 16%“, обясни пред „Монитор“ шефът на Агенцията по заетостта Драгомир Николов. Той е категоричен, че мярката за най-засегнатите сектори ресторантьорство, хотелиерство и транспорт, известна като 80/20, осигури запазването на близо 30 000 работни места. Тук трябва да добавим и схемата „Запази ме”, осигуряваща доходи на заети лица в принудителен неплатен отпуск, запази заетост на почти 44 хиляди души. Заедно с тези мерки се реализират и други. Например новата схема „Заетост за теб”,


осигуряваща поне 6-месечна заетост


на безработни лица (включени близо 11 000), проектите за осигуряване на детегледачи на неработещи родители, за организиране на обучения за търсени от бизнеса професии и умения, както и действащите програми и проекти за заетост, финансирани от държавния бюджет и европейски фондове, обхванали общо над 25 000 безработни.

„При отсъствие на действащите и новите антикризисни мерки средногодишното равнище на безработица би било 13,4% и щяхме да стартираме 2021 с над 200 хиляди повече безработни, т.е. почти двойно повече от отчетените в края на декември 220 хиляди

регистрирани в бюрата по труда. Така че, надявам се, до голяма степен да сме покрили очакванията на хората, търсещи помощ и работа“, допълни още Николов.

През тази година е увеличен размерът за финансиране на трудовото възнаграждение на включените в субсидирана заетост безработни лица, като той варира от 500 до 950 лв. в зависимост от конкретната програма или мярка. Със средствата от държавния бюджет се предвижда да се осигури заетост на общо 14 495 безработни лица и обучения за 11 599, вкл. 1200 заети лица в средни, малки и микропредприятия.


Близо 3300 пловдивчани повече от миналия януари

през този първи месец на новата година са останали без работа. Това сочат данните на Агенцията по заетостта за Пловдив град и област. Към 31 януари 2021 г. регистрираните безработни лица в Пловдивска област са 17 519, като само в община Пловдив те са 6357. За сравнение към 31 януари 2020 г. регистрираните в областта са били 14 231 лица, а от община Пловдив те са 4558, уточни Фани Николова, директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта“.

Новорегистрираните безработни лица в Пловдивска област за периода от 31.01.2020 г. до 31.01.2021 г. са 35 569, а за същия период на 2019/2020 г. те са 24 274 лица, т.е. 11 295 лица повече са преминали през Дирекциите „Бюро по труда” (ДБТ).

В ДБТ от Пловдивска област повече от половината от новорегистрираните през периода са съкратени от частни работодатели, като най-много те са от сферата на услугите (17 052 души), в това число 5642 лица са от сектор „Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети”, 2650 са от „Хотелиерство и ресторантьорство” и 1815 от „Държавното управление”.

Втората сфера


с най-много новорегистрирани лица


през отчетния период е сектор „Индустрия”, в т.ч. отраслите „Преработваща промишленост” с 6847 лица и „Строителство” с 1072 души.

Пазарът на труда е динамичен и разнообразен, уточняват още от ДРСЗ. При специалистите с висше образование има търсене на следните професии: „Инженер електромеханично оборудване (машинен инженер)”, „Инженер, механик”, „Организатор, производство”. Търсят се още: лекари, учители, счетоводители, медицински сестри и др.

При работниците и специалистите със средно общо или средно професионално образование търсенето е за електротехници, шлосери, машинни оператори, шивачи, кредитни специалисти, застрахователни агенти, оператори за производствена линия, печатар и др., а при лица с основно образование се търсят кадри за „Работник, кухня”, „Работници в строителството”, „Сезонен работник в земеделието”, хигиенисти и други.

В по-малките градове обаче цифрите са доста по-добри, показва справка на „Монитор“. В края на месец декември регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” - Велико Търново, са 2513, което е с 34 лица повече от м. ноември, а в сравнение с месец октомври те са с 22 лица по-малко. В същото време увеличението спрямо декември 2019 г. е с 565 лица. Равнището на регистрираната безработица за региона на Дирекция „Бюро по труда” -


Велико Търново, през декември е 5.2%


Отчита се запазване нивото на безработица в сравнение с предходния месец ноември, спад от 0.2 процентни пункта спрямо октомври и ръст с 1.1 процентни пункта спрямо година по-рано. За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през декември са се регистрирали нови 475 безработни. Освен тях други 13 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрото по труда.

През декември 2020 г. броят на постъпилите на работа безработни лица е 191 лица, като 88.4% от тях са устроени в реалната икономика. През изминалия месец 6 лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрото по труда. В сравнение с месец декември 2019 г. се отчита ръст на започналите работа безработни. През месец декември 2020 г. най-много започнали работа се отчитат в следните икономически сектори: преработваща промишленост - 35,6%, административни и спомагателни дейности - 14.6%, финансови и застрахователни дейности - 12,7%, търговия и ремонт на автомобили - 11.4%, хотелиерство и ресторантьорство - 11%, и др.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през декември са 182. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (47.8%), търговията (14.2%), хотелиерство и ресторантьорство (12%), административни и спомагателни дейности (8,2%), строителство (7.6%) и финансови и застрахователни дейности (5.4%).

Най-търсените професии през месеца са: монтажници; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, стопански и административни специалисти; строителство и транспорт; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; продавачи; водачи на МПС и подвижни съоръжения; охранители и др.


4739 са новорегистрираните безработни в Бюрото по труда - Шумен


от началото на пандемията през март 2020 година до края на 2020. Най-големият скок е бил през април 2020, когато на трудовата борса са излезли 1081 души. В останалото време броят варира от 343 до 479 и е почти постоянна величина.

Чрез различните антикризисни мерки за преодоляване на последствията от пандемията от COVID-19 са подадени заявления от 232 работодатели за 4189 наети лица. От тях са одобрени 167 за 3372 работници и служители. 48 заявления за 630 души са били неодобрени, а 5, засягащи 73 лица, са били оттеглени. Останалите 12 са в процес на обработка в регламентирания срок.

409 работници и служители са запазили работните си места по проекта „Запази ме“ в 78 фирми до края на декември м. г. 132 са останали на работа благодарение на проекта „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19”. 162 безработни пък са устроени на работа по 59 договора с работодатели по проекта „Заетост за теб”.


Работоспособното население в Благоевградска област


от 16- до 64-годишна възраст продължава да се топи. Въпреки пандемичните мерки младите си вадят необходимите документи и продължават да бягат навън. Обикновено пътеката им прокарват роднини и приятели, които вече са се устроили в САЩ, Канада, Италия, Испания, Англия или Гърция.

Статистиката в бюрото по труда сочи, че към началото на 2020 г. населението на Благоевградска област е 302 694 души. Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в работоспособна възраст са 89 026, а средната годишна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 9810 лева. През отминалата 2020 година се забелязва леко увеличение на заплатите. Сивият сектор продължава да е водещ при наемането за работа.

Статистиката към началото на 2021 година още не е готова, но всеобщо е мнението, че областният град на Югозапада продължава да се изпразва. Единици са завръщащите се, които са заработили пенсии в чужбина и идват да изкарат старините си на спокойствие в родния си град.


Търсят 150 шивачки

и гладачки в Русе


ЖАНЕТА ЙОРДАНОВА

Най-много свободни работни места в Русе към момента са обявени в шивашката промишленост. В бюрото по труда са заявени свободни позиции за 120 шивачки и 32 гладачки. В производството на матраци също има доста незаети места - за 55 работници и петима склададжии. Търсят се също хигиенисти, техници, електромонтьори и др. За хора с висше образование има свободни позиции за петима лекари, един ветеринарен лекар, счетоводители, специалисти по социални дейности, както и за един репортер и един редактор.

Най-ниската безработица в Русенска област след края на извънредното положение на 13 май 2020 г. е регистрирана през декември - 6,8 процента, при 6,7 на сто за страната. В края на декември регистрираните безработни в трите бюра по труда в областта - Русе, Ветово и Бяла, са 6975, като спрямо ноември увеличението е с 14 човека, а спрямо декември 2019 г. увеличението е с 1070 лица.

Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като 60/40, 80/20 и проект „Запази ме“, са осигурили запазването на заетостта на 4890 души към края на декември.


Албена ще наема кадри от Украйна и Киргизстан


Ива Димитрова


И тази година проблемът с кадрите стои на дневен ред в курорта Албена. От ръководството обсъждат наемането частично на работници от Украйна и Киргизстан. В предишни години в Албена са работили кадри от Украйна, Молдова и други държави, но персонал от Киргизстан досега не е имало. Хората от тези държави работят предимно на нископлатени позиции - пиколо в кухня и камериерки, по-рядко бармани и сервитьори.

Два месеца преди великденските празници в туристическия бранш по Добруджанското Черноморие се търсят предимно готвачи, камериерки, чистачи (хигиенисти), бармани и сервитьори. Заради сезонната заетост обаче и неяснотата относно развитието на корона пандемията наплив от кандидати няма, оплакват се работодатели.

Финансова подкрепа за работодатели и безработни


Всички бюра по труда в страната от вчера приемат заявления от работодатели или регистрирани безработни за ползване на финансова подкрепа по Закона за насърчаване на заетостта. Преференциите са по част от действащите през 2021 г. програми и мерки за стимулиране както на заетостта, така и на пригодността за работа, предприемачеството или мобилността на работната сила.Това съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

Работодателите могат да получат финансова подкрепа, ако за обявените от тях свободни позиции одобрят регистрирано безработно лице - представител на целева група по програма или мярка от Националния план за действие по заетостта през 2021 г., за която дирекция „Бюро по труда” разполага със свободни средства за сключване на нов договор.

Успоредно с това Агенцията по заетостта предоставя финансови преференции и на безработните лица, с които да стимулира тяхната мобилност или предприемачество. Безработните могат да заявят финансова подкрепа за извършвани ежедневни разходи за междуселищен транспорт до и от работното място, както и средства до 200 лв. месечно за поемане на квартирни и други разходи при започване на работа на повече от 50 км от местоживеенето им. Стартирането на собствена стопанска дейност може да бъде подпомогнато въз основа на одобрен бизнес проект чрез получаване наведнъж на полагащите се обезщетения при безработица или предоставяне на еднократна сума до 4000 лв. за стартиране на бизнеса.

Назад

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.