Българския Мадоф си освети руските връзки

Българския Мадоф си освети руските връзки

Криещият се в Белград фараон Цветан Василев командва хората си в България с бележки

Укриващият се в Сърбия фараон раздава задачи на хората си в България с писмени бележки. Разпространява ги куриер. „Телеграф“ разполага с част от тази кореспонденция, която публикува.

В редакцията на „Телеграф“ беше получен плик от анонимен подател, в който имаше писмо и няколко бележки с ръкописен текст. В писмото се обяснява, че бележките съдържат указания на Цветан Василев (с твърдение, че ръкописният почерк категорично бил негов), като същите били писани в Белград и са изпращани до неизвестни за нас адресати в България. Обяснява се също и кои са лицата, чиито имена или инициали се споменават в бележките.

От първоначалната проверка, която редакцията направи, се оказа, че ръкописните указания в бележките кореспондират с реални и общоизвестни факти или събития в страната през периода 2015 - 2017 г., което, въпреки анонимния им подател, засилва тяхната достоверност. Публикуваме ги в цялост така, както са получени.

Снимка 1: Бележка на лист с формат А4

......................

 

Бележката съдържа ръкописен текст на Цветан Василев с указание за събиране на документи във връзка с фирмата „Глас индъстри“ – мажоритарен собственик на сръбската фабрика за стъкло в гр. Парачин, и за съставяне на някаква декларация от страна на Илия Терзиев – акционер в „Глас индъстри“ и подставено лице на банкера. В заключение Василев разпорежда на адресата на тези указания, който и да е той: „Да не прави нищо докато: не съберете всичко по 1а и 1б (б.а. - подточки от указанията в бележката) и не получите потвърждение от мен.“

По-интересното обаче се съдържа в точка 2 на указанията, в която Василев пише: „До утре (имам среща с КМ около обед) – да знам какво е развитието в Москва.“ Според писмото на анонимния подател, придружаващо бележките, инициалите КМ означават „Константин Малофеев“, като авторът на писмото твърди, че Василев и Малофеев са се срещали няколко пъти в Белград, а също, че Василев имал много дебели връзки в Русия и те го пазели.

Снимка 2: Бележка на лист с формат А4 в две колони

....................

 

Тази бележка е изключително интересна, тъй като се оказва, че кореспондира с реални събития около фабриката за стъкло в гр. Парачин и опита на свързани с Василев лица да предявят на стъкларския завод парично вземане, придобито с антидатирани цесии от поредица от офшорни фирми. Първоначалният произход на вземането също е от фалиралата КТБ и представлява банкови кредити, отпускани на „Глас индъстри“, които впоследствие са предоставени под формата на заеми на сръбския завод. Това вземане на „Глас индъстри“ бе прехвърлено през 2015 г. с договори цесии и без реално плащане на насрещна цена на офшорните компании – първо на Rippers Limited („Рипърс лимитид“), после на „Стаджиони лимитид“, а накрая на „Вексилум Балкан“, и е предявено на сръбския завод в открита процедура по несъстоятелност. Дали по този случай работи българската прокуратура, не е ясно, но според публикации в сръбската преса в западната ни съседка още преди година е започнало разследване. Ето какво е указал Василев по същата тема, което безспорно доказва, че договорите са антидатирани – „Rippers (offshore) трябва да уведоми Корпинвест (преди декември 2015 г.), че разваля договора за прехвърляне на вземането от фабриката. Трябва подпис на Иван Джиджев, който тогава е бил директор.“ Безспорно указание за извършване на антидатирано действие – да се уведоми дружеството „Корпинвест“, но уведомлението да е преди декември 2015 г., като за целта уведомлението да се подпише от директора, който тогава е управлявал дружеството (вероятно към момента на указанието директорът вече е бил сменен).

По-важното е, че тези указания изцяло кореспондират на последвалите във връзка с тяхното изпълнение събития. Договорът за цесия между Rippers и „Корпинвест“ действително е развален (вероятно с подписа на бившия вече директор Иван Джиджев) с антидатирано изявление, тъй като след връщането на вземането на Rippers същото офшорно дружество го прехвърля на „Стаджиони лимитид“, която дава възможност на Василев да стартира схемата си по фалирането на завода в гр. Парачин. Всичко това може да бъде проверено и от компетентните органи и ще се окаже истина. Но и без проверка, само въз основа на публично известната ни информация, можем да приемем, че указанията на Василев явно са били изпълнени. Заключението ни се потвърждава и от следващата бележка.

Снимка 3: Бележка на лист с формат на джобно тефтерче

...........................

 

Ето какво разпорежда комбинаторът Василев в тази бележка: „Да извика Джиджев и със задна дата да върнат цесията от Корпинвест на Ripper (знаеш коя).“ Темата е същата, а указанието на Василев е още по-категорично – да се антидатира документ. А причината е същата. Връщането на цесията от „Корпинвест“ на офшорната компания Ripper със задна дата е било необходимо на Василев, за да прехвърли същото вземане към други офшорни фирми, които да го предявят на сръбския завод, като това е трябвало да се изпълни назад във времето (т.е. да се антидатира). И това са все събития, които реално са се случили. До кого обаче е адресирано това разпореждане, не е ясно. Знаят само Иван Джиджев и Илия Терзиев. Вероятно става въпрос за някой, който може да командва от името на Цветан Василев хора като Джиджев и Терзиев. Може да е някой от адвокатите на Василев, например Мартин Апостолов или Лазар Карадалиев, или някой от по-доверените на Василев лица. Можем само да предполагаме.

Следващата бележка с указания на укриващия се в Белград банкер е свързана с придобиването на „Виваком“ от страна на Спас Русев през 2016 г. чрез изпълнената в Люксембург процедура по публична продажба на едно от дружествата по веригата на собствеността на телекома. Василев иска да попречи на продажбата, защото притежава лично 43% от собствеността на „Виваком“ чрез регистрираното в Люксембург SHCO 79, нищо че придобиването на телекома също е станало изцяло с пари на КТБ.

Снимка 4: Бележки върху няколко поредни страници с формат на джобно тефтерче

..........................

Какво казват указанията на Василев. „Виваком – да договаря само спиране на сделката на Русев + финансиране. Имам много сериозен партньор в Русия в случай на нужда от финансиране и лоби. С КМ не е време сега да се говори. Позицията ти е спиране на Спас и рефинансиране на банката...“ Отново да поясним, че под инициалите КМ стои руският олигарх Константин Малофеев, който също имаше интерес да придобие от Василев „Виваком“. Първо посредством белгийския псевдоинвеститор с руски паспорт Пиер Луврие, а след неговия неуспех – чрез руснака Дмитрий Косарев, като Малофеев явно е в конфликт с руската Външнотърговска банка (ВТБ), която е била кредитор на телекома, и сега, заедно със Спас Русев, е и акционер в компанията.

По нататък Василев продължава: „...придобиване на Crusher и овладяване на компанията. С КМ - ще се оправяш ти, а те ще свалят претенциите към банката...“ Офшорното дружество Crusher е притежавало тогава непряко 33% от „Виваком“, като е държало това участие за руската ВТБ, а Василев е имал право да изкупи същото участие чрез българската куха фирма ТЦ – ИМЕ. Последвалите събития са публично известни. Въпросното участие бе прехвърлено от изпълнителния директор Теодора Танева в полза на КТБ, поради което другите членове на съвета на ТЦ – ИМЕ, които са доверени на Василев лица, заведоха съдебни дела срещу Танева, като искаха участието да бъде прехвърлено в полза на следващо офшорно дружество. Всичко се връзва много точно, като сега е ясно и как и от кого е бил управляван целият този процес.

Не е ясен само сериозният руски партньор на Василев, който вероятно е различен от Константин Малофеев, тъй като Василев не го назовава по име или с инициали. Не е ясен и адресатът на тези разпореждания, но поради вероятното познанство на адресата с Константин Малофеев може да се предположи, че става дума за Николай Малинов – бившия издател на „Дума“ и председател на клуб „Русофили“. Същият Малинов се опита през 2015 г. да придобие за Малофеев собствеността и контрола върху телевизиите ТВ 7 и News 7, т.е. двамата (не тримата) – Василев, Малофеев и Малинов явно много добре се познават. Анонимният подател на бележките ще се окаже прав – Василев има много дебели връзки в Русия и те го пазят.

Снимка 5: Бележка, написана със сръбски букви

.......................

В бележката, написано със сръбски букви, но на български език, се казва: „Днес Решетников е в България, среща се с приятели на човека... Ако се интересуваш наистина, човекът ще ти даде контакт и връзката в Русия.“ В анонимното писмо, придружаващо бележките, се казва, че и този текст е на Василев, като той се бил научил да пише със сръбски букви. Явно Василев е научил добре и сръбски език след четиригодишния си престой в Белград. Кой е човекът и какви контакти и връзки в Русия може да предостави, не е ясно, но е ясно, че Василев познава тези руснаци и може да организира срещи с тях за тези, които се интересуват. А нека сега ни разправя, че нямал контакти в Кремъл и че бил „жертва“ на Москва.

Толкова засега.

Какво се оказва в действителност. Докато ние в България си „играем“ на обвинения и съдебни процеси за фалита на КТБ, от Сърбия Цветан Василев продължава да управлява тихо и безпрепятствено активите, закупени с парите на фалиралата банка. Беглецът изпраща писмени разпореждания до хората си в България и те изпълняват – дори правят антидатирани изявления, стига за Василев това да е изгодно. Всичко е като на филм, само че продукцията не е по холивудски, а е родна, по български, с режисьор, сценарист и изпълнител на главната роля Българския Мадоф, ексбанкера, похарчил с лекота 3,5 млрд. лева от парите на вложителите в свои лични проекти и бизнеси, източил и фалирал четвъртата по големина банка в страната, финансовия измамник Цветан Василев. Аплаузи, вдигнете завесите, филмът може да започне.

Назад

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.