Българската банка за развитие придобива 19% от капитала на ПИБ (ОБНОВЕНА)

Българската банка за развитие придобива 19% от капитала на ПИБ (ОБНОВЕНА)

Българската банка за развитие ще придобие под 19 % от капитала на Първа инвестиционна банка. Това обяви финансовият министър Владислав Горанов след като правителството одобри доклад за участие на Българската банка за развитие в увеличението на капитала на ПИБ.

След получено предварително одобрение от БНБ, ББР е участвала със собствени средства и е записала над 77 млн. броя права за придобиване на над 28 млн. акции. ББР е участвала наравно с останалите частни инвеститори, поради което операцията не представлява държавна помощ.

С това е изпълнено последното условие за присъединяване на България към Банковия съюз и валутния механизъм ERM2 (чакалнята за еврото), подчерта Горанов. Следващият месец се надяваме да бъдем приети в чакалнята, заяви икономическият министър Eмил Караниколов.

След заседанието днес кабинетът изпрати съобщение за одобрението на действията на ББР, в което се казва: Във връзка с искането за присъединяване на Република България към Валутно-курсовия механизъм II (ERM II) и Банковия съюз на Европейския съюз чрез установяване на тясно сътрудничество между Европейската централна банка (ЕЦБ) и Българската народна банка (БНБ) през 2019 г. ЕЦБ извърши цялостна оценка на шест български банки. Резултатите от оценката бяха публично оповестени на 26 юли 2019 г. Прегледът на качеството на активите бе допълнен от стрес тест, който показва как биха се променили капиталовите позиции на банките при хипотетичен базов и утежнен сценарий през следващите три години (2019–2021). За стрес теста бе приложена същата методология като в стрес теста на Европейския банков орган през 2018 година.

Четири от шестте банки, които бяха обект на цялостната оценка преминаха успешно и през негативния сценарий на стрес теста. Към 31 март 2020 г. „Инвестбанк“ АД успя да запълни идентифицирания недостиг при негативния сценарий на стрес теста, а към края на 2019 г. и


„Първа инвестиционна банка“ АД също успя да изгради допълнителни капиталови буфери.


Съгласно изискванията на ЕЦБ, за да завърши изцяло формирането на допълнителни капиталови буфери срещу неблагоприятните макроикономически развития, банката следваше да увеличи базовия си собствен капитал от първи ред със 100 млн. евро. ПИБ е акционерно дружество, регистрирано на Българската фондова борса и според разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), капиталът му може да бъде увеличен само чрез издаване на акции на официалния регулиран пазар. ПИБ обяви намерението си да увеличи общата номинална сума на капитала си с 200 млн. лева. чрез публично предлагане на новоиздадени обикновени, поименни безналични акции. На 23 април 2020 г. Комисията за финансов надзор одобри проспекта за първоначално публично предлагане на до 40 млн. обикновени, регистрирани, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 5 лева всяка. Емисионната стойност е определена на базата комплексен анализ на ключови параметри, а емисионната стойност бе потвърдена от КФН като справедлива и определена въз основа на обективни критерии. При определяне на относимата пазарна цена на акциите са


взети предвид изискванията на Международните стандарти за оценяване.


В рамките на определените със закон правомощия, ББР прояви интерес към придобиване на новоиздадени акции на ПИБ и участва със собствени ресурси в открития аукцион и придоби 77 729 300 броя права. Придобитите права дават правото да бъдат записани 28 265 200 акции от увеличението на капитала на ПИБ. Този брой акции съответства на по-малко от 19 % от уставния капитал на ПИБ, което е под максималния праг, одобрен от БНБ. ББР участва на открития аукцион при публично обявени цени и условия, наравно с всички останали инвеститори. Останалата част от правата от емисията са придобити от други частни инвеститори. Предвид стабилното си финансово състояние, високите нива на капиталовата си адекватност и солидната си ликвидна позиция, ББР е в състояние да финансира придобиването на акциите от увеличението на капитала на ПИБ със собствен ресурс от натрупани резерви, без да използва средства от увеличението на капитала със 700 млн. лв., съгласно Решение на Министерския съвет № 215 от 27.03.2020 г. Участието на частни инвеститори при записването на новоемитираните акции на ПИБ показва, че ББР участва при пазарни условия, по цени и срещу очаквано възнаграждение, които са приемливи за частен инвеститор.

ПИБ АД е най-голямата банка с изцяло български капитал, системно значима институция, която се развива и утвърждава като финансова група с основна дейност в Република България и финансиране на български компании. Поради това ББР би могла да бъде разглеждана като естествен и дългосрочен партньор на емитента, без в същото време да се явява пряка негова конкуренция. ББР няма клонова мрежа, докато ПИБ АД разполага с една от най-добре развитите и ефективни клонови мрежи на пазара на банки у нас, което ще даде


възможност на ББР да се възползва от този потенциал,


като използва съществуващите дистрибуционни канали и експертиза на банката, при бъдещи програми за финансиране на малки и средни предприятия.

Участието на ББР в увеличението на капитала на ПИБ при публично обявени конкурентни цени и условия на регулирания пазар чрез записване на до 70 на сто от общия обем на записаните и заплатени акции не представлява държавна помощ по смисъла на действащите европейски и национални правила в областта на държавните помощи и може да бъде подкрепено.

Увеличението на капитала на ПИБ е последното условие, което трябва да бъде изпълнено преди присъединяването на България към Банковия съюз на Европейския съюз и Валутния механизъм II (ERM II). ЕЦБ вече припозна увеличението на капитала на ПИБ на регулирания пазар с потенциалното участие на ББР като положителна стъпка към изпълнение на поетите от България ангажименти.

На въпрос кога страната ни ще подаде документи за участие в Банковия съюз и чакалнята на еврото, Горанов отговори, че това ще стане, когато сме готови. Ако операцията по изпълнение на плана за капитализация на ПИБ приключи успешно, очакваме да имаме положително решение от Европейската централна банка по отношение на Банковия съюз през юли. Документите за установяване на тясно сътрудничество са подадени отдавна, припомни Горанов. След това ще докладваме пред Еврогрупата, че условието за влизане на страната в Банковия съюз е изпълнено. Влизането в чакалнята на еврото пък преминава и през оценка на държавите-членки на еврозоната плюс Дания, като се изисква и позицията на ЕЦБ и Еврокомисията. Ще подадем заявление за участие в ЕРМ 2, когато имаме оценка и увереност, че всички ангажименти от наша страна са изпълнени, каквото е нашето виждане, каза Горанов.
На въпрос на „Телеграф медиа“ дали участието на ББР в капитала на ПИБ ще е дългосрочно, Горанов отговори, че няма планове Банката за развитие да се разпорежда веднага с придобитите акции. С придобития дял ББР ще реализира доходност, а държавта става допълнителен гарант за стабилността на банковата система. Освен това допълнително ще се гарантира качествтоо на корпоративното управление на ПИБ. В момента, когато се появи голям системен външен инвеститор, ББР би могла да излезе от тази своя инвестиция с един не лош положителен резултат, посочи финансовият министър. Той добави, че в момента, в който влезем в Банковия съюз и чакалнята цената на банковите активи ще се повиши заради очакваното повишение на кредитния рейтинг и заради това, че надзорът на ЕЦБ е гаранция за още по-добро състояние на финансовата система.
Горанов съобщи също така, че ще предложи допълнително увеличение на капитала на ББР, за да не се подлага на съмнение използването на ресурсите, които са отпуснати на държавната банка за изпълнение на мерките за подпомагане на бизнеса в кризата заради пандемията. Припомняме, че капиталът на финансовата институция бе увеличен вече със 700 милиона за гарантиране на кредити за бизнеса и граждани в неплатен отпуск и самоосигуряващи се лица.
Безспорно, ПИБ е платежоспособна банка, каза още Горанов. Той допълни, че коефициентът й на ликвидност е 221,64 процента и значително надвишава регулаторните изисквания. Ежедневният мониторинг на банката показва стабилна ликвидна позиция. ПИБ отговаря на всички регулаторни изисквания. Активите й са над 10 милиарда лева. Консолидираната й печалба за 2019 г. надхвърля 137,9 милиона лева, а печалбата преди обезценка - 257,7 милиона лева.

Назад

ПО ТЕМАТА

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.