Бюджетите на общините по-големи в пандемията (ТЕМАТА)

Ремонтират улици и храмове за €28 млн. по селската програма

Бюджетите на общините по-големи в пандемията (ТЕМАТА)

  • София 2021 г.: Ремонти на тунели, релси, нови булеварди и градини

  • Свиват приходите от местни данъци, чакат повече пари от държавата

Бюджетите на общините у нас за 2021 порастват в пандемията. Повече пари се предвиждат както за големи инфраструктурни проекти, така и за образование и здравеопазване. Това показват разчетите на местната власт, която вече предлага, а на места и одобри финансовата си рамка за новата година.

Рекордьор е столицата, която в петък обяви амбициозна строителна програма през 2021 г. В нея влизат разширението на ключови булеварди, нови детски градини, ремонт на основни тунели, както и дългоочакваната реконструкция на трамвайното трасе по "Цар Борис III". Транспортните проекти са заложени в проектобюджета на кметството, представен от кмета на града Йорданка Фандъкова. Градоначалникът предлага финансова рамка на стойност 1,884 млрд. лв. Въпреки пандемията, която сполетя света миналата година, парите са повече в сравнение с предходните години.

"От тях 1,375 млрд. са средствата за текущи дейности, в това число и държавно делегираните. Има сериозно увеличение на държавно делегираните дейности, които са насочени към увеличаване на заплати на учителите, социални дейности и здравеопазване. 509 млн. лв. е размерът на капиталовата програма на София, като 296,3 млн. лв. от тях са безвъзмездните средства, които сме привлекли от европейски програми", каза кметът и допълни, че първата цел, за която предлагат най-много инвестиции, е изграждането на стратегическа инфраструктура, но при условие да не се намаляват средствата за ремонтите в кварталите.

Така

140 млн. лв. са насочени към изграждане на транспортна инфраструктура

включително реконструкция на трамваен път. В списъка с обекти са изграждането на нови булеварди - бул. „Тодор Каблешков“, бул. „Филип Кутев“, Източната тангента, „Ломско шосе“, ул. „Опълченска“, които са част от вътрешните градски рингове. "С тях София практически ще има нова транспортна схема и с над 1/3 разтоварен трафик през центъра. Моята лична цел е да изградим тези обекти в следващите няколко години. София се развива с темпо, в което стратегическата инфраструктура трябва да навакса и да осигури движението в града за десетилетия напред", каза кметът.

На второ място в бюджета за транспортна инфраструктура се предлагат ремонти, които подобряват градската свързаност и са дългоочаквани от гражданите – бул. „Първа българска армия“, ул. „Кукуш“, тунелът на „Люлин“ на бул. „Царица Йоанна“ заедно с трамвайния път, тунелът на НДК и бул. „Скобелев“, ул. „Н. Коперник“ и „Чепинско шосе“.

Най-голямата реконструкция, която ще започне през март

е на трамвайното трасе по бул. „Цар Борис III“, от Съдебната палата до „Княжево“, която е на стойност 31,6 млн. лв. "Този проект ще даде бърза връзка на гъсто населени квартали и нов линеен парк по бул. „Македония", уточни Фандъкова. Общината ще продължи да налива пари и в квартални ремонти - 50 млн. лв. Както през миналата година, така и през 2021 г. 10 млн. лв. ще бъдат предоставени директно на кметовете на райони.

Образователната инфраструктура също е във фокуса на бюджета, като целта е осигуряването на места в детските градини на всички деца от 3 до 6 години. Залагат се

65,7 млн. лв. за изграждане, разширение и основни ремонти

на детски градини, ясли и училища. 45 са конкретните обекти за нови сгради и разширения на детски градини и ясли.

"С тях очакванията ни са през тази и следващата година, когато ще завършат, е да открием 185 нови групи. Освен за строителство залагаме и 1,6 млн. лв. за проектиране на 16 нови сгради за детски градини, които да включим в строителната програма догодина", обясни кметът. 6 млн. лв. ще е инвестицията в нови училищни корпуси и основни ремонти в 7 училища.

4,6 млн. лв. са предвидените средства за новия сектор „дигитализация“.

"Пандемията ни показа колко е важно да можем да предлагаме услуги на гражданите в електронна среда", коментира Фандъкова и добави, че първата голяма система е електронна система за кандидатстване в първи клас.

Борбата с чистия въздух също е в топ три на приоритетите на общината. Тази година стартира изпълнението на големия проект за подмяна на старите печки на дърва и въглища с нови екологични уреди за отопление. Предвидените средства за годината са 12,1 млн. лв. В план-сметката за чистотата се увеличават средствата за миене и площите с 24%. Планира се и програмата за премахване на т.нар. кални точки в кварталите, които са източник на прах и кал, с бюджет над 1 млн. лв. За изграждане на инсталация за производство на енергия от РДФ, която да се използва за отопление, се залагат 61 млн. лв. Метрото си остава основен акцент за подобряването на качеството на въздуха. Със 172,5 млн. лв. ще бъде инвестицията в довършване на първите участъци от третата линия, нови метровлакове и основен ремонт на стари, както и в

доставката на 25 нови трамвая, 82 електробуса и 30 тролея

"Една от моите лични каузи за 2021 г. е да гарантирам финансиране за разширенията на метрото към „Подуяне“ и през „Слатина", разкри градоначалникът. 4,6 млн. лв. се залагат за инвестиции в основни градски паркове – изграждане на връзка на район „Люлин“ със Западен парк, довършване на Северен парк и възстановяване на нови знакови места и алеи от Борисовата градина. Фандъкова отчете, че през 2020 г. спадът в приходите на общината е 13,6 млн. лв. Загубите в градския транспорт са най-големи - в края на миналата година са достигнали 48 млн. лв.

Друга от общините у нас, която вече гласува бюджета си, е Сливен. Дистанционно публично обсъждане на проекта за бюджет през новата 2021-ва проведе в самия край м.г. екипът на сливенския кмет Стефан Радев, като сред основните характеристики е планирано намаление на собствените приходи: 38 416 768 лв. при план за 2020 г. 40 998 746 лв. През новата година общината ще разчита на държавна субсидия в размер на 74 849 056 лв., като по този начин рамката е 113 265 824 лв., което означава увеличение на средствата с 8,2 на сто. С 0,1 на сто е намалението на приходите от имуществени и други местни данъци, от които се очаква да бъдат събрани 13 520 000 лв., като най-голямо е намалението от туристическия данък – 42,9%. С 2 на сто ще бъде увеличението от данъка върху превозните средства.

Най-големи увеличения в разходната част на бюджета

са предвидени в областта на образованието: 14,3 на сто или 7 224 702 лв. и в здравеопазването - 22,2 на сто, или 960 788 лв., като обяснението е, че това ще се случи заради увеличени стандарти на държавно делегираните дейности. Същият аргумент е приведен и за предвиденото увеличение с 31,4 на сто за социалното осигуряване, подпомагане и грижи, за които ще бъдат похарчени близо 9,5 млн. лв. С 19,2 процента спрямо 2020 година са намалени капиталовите разходи, където са планирани 6 979 312 лв. За разлика от община Сливен в Стара Загора не бързат да говорят за бюджетните параметри, намеренията са те да влязат в общинския съвет за дискусия и гласуване на сесията от 25 февруари, уточниха от групата на ГЕРБ, която е най-голямата в местния парламент.

Бюджетът на община Хасково ще бъде леко завишен, но няма да се различава основно от този за 2020 година, каза за „Монитор“ кметът Станислав Дечев. Според експертите на кметството

вероятно бюджетът ще бъде около 80 млн. лева

при 77 млн. лева за миналата 2020 година. Вероятно той ще бъде разгледан и приет на заседанието през февруари. Основните такси, които касаят гражданите и фирмите, не се очаква да бъдат повишавани. Вместо 360 лева среден налог, който са плащали таксиметровите шофьори през 2021, той ще бъде намален на 300 лева.

Междувременно стана ясно, че 28 млн. евро ще отидат за финансирането на по-голям брой проектни предложения по четири подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Това предвиждат проекти на заповеди, с които се увеличават бюджетите по въпросните мерки. Те са публикувани за обществено обсъждане за срок от 7 дни на сайта на земеделското ведомство. С 3,6 млн. евро се увеличава бюджетът на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Благодарение на тях още 17 общини ще имат възможност да реконструират уличната мрежа по ПРСР 2014-2020 г. По този начин ще се финансират повече проекти, с чиято реализация ще се подобри достъпът на населението в селските райони до основни публични услуги.

Осигуряват се и 20,8 млн. евро, с които ще се одобрят над 90 проектни предложения по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от програмата. Те са подадени от местни поделения на вероизповеданията за реконструкция на храмове и църкви, в които се съхранява и опазва националното културно-духовно наследство на страната.

С допълнителни средства в размер на около 4 млн. евро ще бъдат финансирани и проекти, подадени от общини, държавни горски предприятия и юридически лица, стопанисващи и управляващи горски територии по подмерки 8.3. „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ и 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“.

Бюджет от порядъка на 89 милиона лева

се очаква да защитава пред общинския съвет кметът на Шумен Любомир Христов, сочат предварителните прогнози на участници в подготовката на макрорамката за 2021 година. Това е ръст с около 6 милиона лева спрямо парите на Шумен за 2020 и 14 милиона повече от сметките за 2019 година. Ръстът в голямата си част е за сметка на по-големи приходи по линия на държавно финансираните дейности, където попадат и увеличените заплати на учителите и в условията на намаляващи за втора поредна година собствени приходи, показват анализите на числата. Ако през 2019 година собствените приходи на община Шумен са възлизали на 30.66 милиона лева, през 2020 заради икономическите ограничения, предизвикани от COVID-19, постъпленията са се свили до 27 милиона. Предварителните разчети за 2021 година са този спад да продължи и собствените приходи на Шумен да се свият с още 3.2 милиона лева и да достигнат нивото от 23.8 милиона. Засега промени в размера на данъците и таксите, определяни от община Шумен, не се предвижда.

„Подготвяме COVID бюджет, който да отчете, че ще продължим да живеем и работим при ограниченията на епидемията от коронавирус“. Това заяви кметът на Пловдив Здравко Димитров в края на миналата година след проведена работна среща със своите заместници, посветена на подготовката на Бюджет 2021. Той подчерта, че общината изпитва затруднения и не може да си позволи излишни разходи до края на годината и приоритетът е поставен върху здравеопазването, социалните дейности и сигурността на населението. По данни на зам.-кмета по финанси Величко Родопски от обявяването на допълнителните мерки събираемостта на данъците и таксите е паднала три пъти.


Правят

детска поликлиника

През тази година са предвидени 1 млн. лв., с които да се изгради първата общинска детска поликлиника в район „Възраждане“. "В година, в която ще продължим да сме изправени пред предизвикателствата на пандемията, залагаме 8 млн. лв. повече в издръжката за дейности в общинското здравеопазване и 16 млн. лв. повече за социални дейности. Това са средства, които се осигуряват през увеличено финансиране от държавния бюджет", съобщи Фандъкова. Общо 10,4 млн. лв. са предвидени за разкриването на 9 нови социални услуги в 2 центъра в районите „Витоша“ и „Нови Искър“, и основни ремонти на 8 съществуващи центъра, в които осигуряваме социални услуги.


Минералната баня

в Банкя с нов облик

В областта на културата ще бъдат завършени реставрацията на Централна минерална баня в Банкя и София ще има първия си Център за съвременно изкуство в топлоцентралата на НДК. Ще започне реставрация на минералната баня в „Овча купел“, като процедурата за изпълнител ще се обяви до няколко дни, и на Късноантичния мавзолей в Южен парк. Общо 10,6 млн. лв. са средствата, които ще се инвестират в културна инфраструктура. Като включваме и ремонта на Театър „София“, както и продължаване на програмата за подпомагане на сгради паметници на културата, с програмата „Културно наследство“.

Увеличават се инвестициите

в уличното осветление

Важен акцент в бюджета за 2021 г. е увеличение на инвестициите в уличното осветление. Целта е да започне да се инвестира усилено освен в поддръжка и основни ремонти и в изграждане на ново осветление и светофарни уредби. Общият размер на средствата за целта са 6,2 млн. лв., което е с 4,7 млн. лв. повече спрямо актуализирания бюджет за 2020 г., като средствата за поддръжка се запазват. С изграждане на ново енергоспестяващо улично осветление в последните 7 г. са спестени 5 млн. лв.


Наливат 30 млн. лв.

за канализация

През тази година ще започваме изпълнението на първата част от проекта за изграждане на канализация с европейски средства в районите „Витоша“, „Връбница“, „Лозенец“, „Овча купел“, „Сердика“ и Банкя. Общо 30,1 млн. лв. се гарантират за изграждане на ВиК инфраструктура. 10 млн. лв. от тях са осигурени от държавата за изграждане на връзката между водопроводите на язовир „Искър“ и язовир „Бели Искър“. "Тези средства осигуриха от държавата, след като София помогна за осигуряване на вода за Перник. Тази реверсивна връзка е част от стратегическата критична инфраструктура на София, тъй като ще даде възможност за осигуряване на вода за София от различни източници. От държавата ни бяха преведени и средства за начало на проучвателни дейности за свързване на яз. „Огняново“ с водопроводната мрежа на София и да осигурим алтернативен източник на водоснабдяване в годините напред. Така че мислим с дългосрочна перспектива", каза кметът.

Назад

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.