Бойко Атанасов - кандидат за всички постове

Бойко Атанасов - кандидат за всички постове

В навечерието на откриването на процедурата по избор на следващия главен прокурор, т.нар. гражданско сдружение "БОЕЦ", чийто председател не крие контактите си с укриващия се вече пета година от българското правосъдие подсъдим фараон Цветан Василев, обяви, че предлага номинацията на следователя от Столичната следствена служба Бойко Атанасов…за следващ "обвинител №1"?!, пише "Правен свят".

Отсега е ясно, че това действие няма никаква правна стойност и до реално издигане на Атанасов, според Конституцията и Закона за съдебната власт (ЗСВ), няма никакви изгледи да се стигне. Въвличането на името на магистрата, с активното негово (съ)участие, преследва недотам легитимни цели, а по-скоро се използва за опит за натиск върху основните действащи лица в най-важната конкурсна процедура в съдебната власт през настоящата година. На въпросната "номинация" трябва да се гледа като на част от "хибриден" сценарий, с който противниците на действията на държавното обвинение се опитват да дискредитират процедурата, при това във възможно най-ранния й етап – издигането на кандидатури, правомощие което имат по трима от членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) и министърът на правосъдието.

Въпреки това "Правен свят" ще представи част от професионалния път на следователя от Следствения отдел при Софийската градска прокуратура (СО-СГП), за да не останат никакви съмнения доколко Атанасов притежава нужните личностни качества и професионален интегритет, за да се твърди изобщо, че следва да участва в процедурата по избор на следващия ръководител на държавното обвинение. Правим това, защото в изминалите четири години името на Бойко Атанасов упорито бе използвано от медии, свързани или собственост на обвиняеми и подсъдими лица, за атаки срещу действията на прокуратурата по разкриването на различни престъпления на Прехода, а имаше и опити следователят дори да бъде героизиран.

Бойко Йорданов Атанасов получава юридическото си образование в Югозападния университет "Неофит Рилски" през 2000-та година. В периода 2002-2009 година е следовател към Столичното следствие, където има регистрирано сериозно нарушение, стигнало дори до тогавашния ВСС. През 2008 г. Атанасов прави опит да стане съдия, но не харесва назначаването си в Дулово, поради което остава на работа в Следствения отдел към СГП, където се води и до днес.

Маратон от конкурси

Само две години по-късно Атанасов започва да се кандидатира за всеки пост за административен ръководител в държавното обвинение на територията на столицата. През 2011 г. Атанасов иска да оглави Софийската районна прокуратура, но кадровиците единодушно избират за втори мандат Александър Налбантов. Следователят получава нула гласа.

Непосредствено след това Атанасов се впуска в продължителен маратон – за четири години кандидатства четири пъти за градски прокурор на София. Малко след като не е успял да стане районен прокурор, Атанасов пуска документи за административен ръководител и на Софийската градска прокуратура, но ВСС преизбира Николай Кокинов. След уволнението му през 2013-та година, овакантеният пост отново е атакуван от Бойко Атанасов. Следователят и този път не получава нито един глас от кадровиците – 14 от тях гласуват "против", а 8 "въздържали се". Неизбрани са и другите двама кандидати.

Следва нова процедура, на която Атанасов се кандидатира за трети път за градски прокурор. Този път получава цели пет гласа от членове на ВСС, но те далеч не са достатъчни, за да стане ръководител.

Две години и половина по-късно Атанасов за четвърти път атакува поста на градски прокурор на София. Този път, заради разделянето на ВСС на две колегии, процедурата се осъществява само от Прокурорската колегия, като Атанасов получава нула гласа в своя подкрепа.

Концепциите на кандидата и в четирите процедури, които по собственото му признание са "еднотипни", са изпълнени с негативни констатации за работата на колегите му следователи и за прокурорите от СГП. Отправят се неподплатени с доказателства твърдения за намеса в работата на държавните обвинители, говори се дори за нуждата от предприемането на законови действия от административния ръководител на СГП спрямо висшестоящите обвинители. Всъщност, общото в концепциите е, че най-малкото, което би се случило, ако случайно бяха приложени, е отдавна да се бе стигнало до ликвидиране на независимостта, а вероятно и на самата институция Софийска градска прокуратура.

Въпреки че за периода 2011-2016 г. два състава на ВСС общо пет пъти дават ясен знак на Атанасов, че няма нужните качества, за да получи ръководен пост, през 2018 г. той се кандидатира за шести път за началник в държавното обвинение. Този път иска да оглави Апелативната специализирана прокуратура, но отново получава нула гласа. За отбелязване е, че, ако като кандидат за градски прокурор следователят недоволства от контрола на горестоящите инстанции, то в концепцията му за ръководител на Апелативната спецпрокуратура Атанасов се обявява за по-голям надзор и контрол над първоинстанционната прокуратура.

Статистиката показва, че от шест участия в конкурси за началнически постове, три състава на ВСС – два с пълен брой членове (преди разделянето на две колегии) и един, съставен само от прокурори и следователи, или около 50 кадровици, поне по веднъж са гласували "против" или "въздържал се" за някоя от многобройните номинации на Атанасов. Еднократно следователят успява да получи гласовете на петима кадровици.

Английският от "2-ро ниво"

Няма и четири месеца след последното участие в конкурс за административен ръководител през 2018 г., Бойко Атанасов се включи и в надпреварата по избор за български представители в новосъздадената Европейска прокуратура. Самото изслушване се проведе в началото на месец февруари т.г. И макар в една от многобройните си биографични справки, които е прилагал при участията в конкурси, Атанасов да твърди, че владее "2-ро ниво на английския език", каквото и да означава това, при изслушването му пред седемчленната комисия следователят трудно се справя с изчитането на англоезичен текст, а при опит да направи превод окончателно капитулира. Атанасов опитва да оправдае фиаското, като коментира, че не се явил на изпит за преводач, а за прокурор. Дори и да е така, то би трябвало да е наясно, че едно от задължителните изисквания към кандидатите за служители в Европейската прокуратура е владеенето на английски език.

Между атестациите и реалността

Освен многото участия в конкурсни процедури, за които Атанасов би трябвало да е отделял продължително време за изготвяне на необходимата документация, както и за представяне на концепциите, съчетани с множество интервюта и участия във всевъзможни (полу)политически протести и инициативи, част от които насочени пряко срещу независимостта на прокуратурата и срещу нейните действия по противодействие на организираната престъпност, криминалната приватизация и корупцията, следователят би трябвало да е изпълнявал и преките си задължения. 

През годините Атанасов е провокирал образуването на множество дисциплинарни проверки срещу себе си, въпреки това атестациите му са много добри. Така се оказва, че поне формално, следователят отговаря на всички критерии за професионално изпълняващ задълженията си магистрат, а и становищата на Етичните комисии при различните състави на ВСС показват, че той притежава необходимите нравствени качества, макар публично да са известни множество случаи, в които Атанасов отправя недопустими нападки срещу колеги магистрати. Парадоксът с представящия се за "бунтар" следовател е показателен за неспособността на съдебната система да се самопрочиства, да изолира явления, при които отделен неин представител може да си позволява да говори каквото намери за добре, за когото намери за добре, без за това да му потърсена отговорност, а понякога и тъкмо обратното.

Системно отстраняване от разследвания, за да не ги проваля 

Същевременно са налице редица постановления от различни прокурори, които разкриват системно несправяне с професионалните задължения от страна на Бойко Атанасов, както и това, че вместо да подпомага работата им по приключването на досъдебните производства, той съумява да се конфронтира с обвинителите.

Така например през 2011 година Бойко Атанасов и още двама следователи са отстранени от разследване за пране на пари, тъй като "не могат да осигурят законосъобразното провеждане на разследването и приключването му в определения срок". За период от повече от една година не са извършени всички необходими огледи на иззетите по делото веществени доказателства, пише прокурорът. Оказва се, че екипът от следователи, в който влиза и Атанасов, са поискали от ръководещия разследването информация за това дали има привлечени обвиняеми лица и кои са те. Това се случва половин година след като следователите са уведомени за същото с изрично Постановление на прокурор от СГП. Това говори "най-малко за непознаване на материалите по досъдебното производство", констатира прокурорът.

По друго производство, свързано с финансово престъпление, извършено през 2004 г., разпределено за разследване на Бойко Атанасов, през 2012 г. друг прокурор от СГП констатира, че следователят не може "да осигури правилното и срочно провеждане на разследването". Обвинителят дори заключава, че наложилата се в случаи като този незаконосъобразна практика (по приключване на досъдебни производства по формален от разследващите органи начин) "не следва да бъде толерирана и допускана". Конкретните слабости по работата на следователя са описани на две страници, като дори се оказва, че "делото не е докладвано по какъвто и да е начин на наблюдаващ прокурор в период, надхвърлящ 7 месеца, през който делото фактически се е намирало при сл. Б. Атанасов".

Трети прокурор от СГП през 2011 г. отстранява Бойко Атанасов от разследване по чл. 260, ал.1 от НК, тъй като е констатирано "едногодишно бездействие" от страна на следователя. Прокурорът се чуди защо, въпреки указанията, Атанасов не е възложил провеждането на експертизи. "Не е ясно защо следователят не е изпълнил указанията за изискване на съответни документи преди назначаването на експертизи, за да може същите да са пълни и обосновани, не е посочено и какво е попречило да назначи експертизите… Накрая делото без никакви действия е изпратено с мнение за спиране като основанието, което е посочено е, че не е получено писмо за удължаване на разследването. Тук следва да се отбележи, че следователят въобще не е направил предложение за удължение на срока и не е докладвал по надлежния ред какво е извършил в продължение на една година по разследването, освен явно назначаването на съвсем несъотносима експертиза", пише още в постановлението на прокурора от СГП.

Четвърти прокурор от СГП, този път още през 2010 г., т.е. година след като Атанасов постъпва в Следствения отдел на градското обвинение, го отстранява от разследване за данъчни престъпления. "Разследването по делото не е приключено и не са изпълнени указанията дадени в постановленията на СГП от 2010г. и 2009г. Не са проведени повторни разпити на свидетелите З., В. и П. Извършените по този начин поправки от следователя не водят до отстраняване на допуснатите процесуални нарушения, тъй като не са извършени след датата на установяване на нарушенията. За втори път следовател Б. Атанасов е допуснал нарушение на закона и не е изпълнил служебните си задължения по чл. 203 ал. 1 и ал. 2 от НПК. Предвид изложените съображения може да се направи обоснован извод, че Б. Атанасов не е в състояние да приключи разследването по делото за период около една година... Фактическата обстановка по делото не е изяснена в изискуемата от закона степен. На Б. Атанасов е указвано два пъти да вземе всички необходими мерки за успешно и срочно приключване на разследването, съответно с писма от 28.12.2009г. и 05.05.2010г. Срокът на разследване е бил продължаван два пъти. Предвид гореизложените съображения считам, че следовател Б. Атанасов не може да осигури правилно провеждане на разследването, следва да бъде отстранен от делото и да му бъде наложено административно наказание", посочва прокурорът.

През 2015 г. пети прокурор от СГП отстранява Бойко Атанасов, този път от разследване срещу организирана престъпна група, тъй като следователят "не е извършил нито едно процесуално-следствено действие или каквато и да била друга дейност, насочена към провеждане и приключване на разследването по делото".

Следователят Атанасов и принципните положения в НПК

Особено интересен се оказва казус от 2013-та година, при който шести прокурор от СГП отстранява от разследване Бойко Атанасов. Постановлението на държавния обвинител се простира на цели шест страници, вероятно защото преди това следователят е решил, че е по-добре да пише директно на главния прокурор, очаквайки, че така ще "прескочи" наблюдаващия прокурор. Действието си Атанасов обяснил с желанието да осигури "качествено приключване на досъдебното производство".

В постановлението си, с което го отстранява, държавният обвинител от СГП изнася кратка лекция на Бойко Атанасов за основополагащите принципи в НПК. Припомня му, че според чл. 203, ал. 4 от НПК задължение на разследващия орган е системно да докладва на прокурора за хода на разследването, "като обсъжда с него възможните версии и всички други въпроси от значение за законосъобразното и успешно приключване на разследването. За сведение на следовател Бойко Атанасов изрично следва да се подчертае, че посоченото задължение на разследващия орган е към прокурора, който упражнява ръководство и надзор върху разследването, а не към Главния прокурор на Република България". Според прокурора от СГП, действието на Бойко Атанасов да изпрати материалите по досъдебното производство директно до "обвинител №1" е "в грубо нарушение на процесуалните норми - чл.203, ал.4 НПК, чл.219 НПК, и разкрива непознаването на съдържанието на разпоредбата на чл.196 НПК за правомощията на прокурора, упражняващ ръководство и надзор върху разследването, както и на разпоредбата на чл.46, ал.4 НПК за функциите на Главния прокурор".

По конкретния казус е констатирано още, че за периода февруари - юли 2013 г., единствената информация за хода на разследването, която Атанасов е подал, е искане за удължаване на разследването, но нито веднъж не е докладвал хода на самото досъдебно производство. "От оскъдната фактология в писмото на следовател Бойко Атанасов до Главния прокурор на Република България, съдържаща се в едно единствено изречение, както и в лаконичното материално-правно становище за действията на ...(разследваното лице-бел.ред), също съдържащо се в едно единствено изречение, се извежда по категоричен начин, че следовател Бойко Атанасов не разграничава и смесва обективните признаци на съставите на чл.219 НК и на чл.282 НК", пише още прокурорът от СГП, като допълнително и подробно мотивира това си твърдение.

Констатациите на шестимата прокурори от СГП за професионалните качества на Бойко Атанасов са повече от красноречиви, още повече, че са направени в период от шест години, което изключва каквото и да е единодействие между тях. Умисъл се открива единствено в системното желание на следователя, който вместо да изпълнява разпорежданията на обвинителите, през този период четири пъти се е пробвал да им стане началник. 

И понеже, Бойко Атанасов много иска да участва и за седми път в конкурс за прокурорски началник, при това за главен прокурор, поне според т.нар. гражданско сдружение "БОЕЦ", считаме за важно да представим и начина, по който следователят представя резултатите от своята работа в писмена форма. Документът, факсимиле от който публикуваме, е изготвен от следовател Б. Атанасов на 30 септември 2015 г. и представлява мнение за спиране на наказателно производство. В червено са отбелязани правописните, пунктуационните и други грешки, които са допуснати. Прави впечатление, че Атанасов почти не използва запетая, а често и точка в края на изреченията, както и главна буква при започването на нови. Всички тези неточности правят изключително трудно вникването в съдържанието на написаното, което засяга и конкретни човешки съдби. 

За по-добра резолюция, моля кликнете върху снимката

Назад

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.