Благоевград почете 134 години от Съединението
6

Благоевград почете 134 години от Съединението

Благоевград почете 134 години от Съединението

   С полагане на цветя от общественици и граждани  Благоевград почете 134 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Ритуалът се състоя пред паметната плоча на загиналите във войните за обединението и независимостта на България, на пл. „Георги Измирлиев“.

Пред паметника сведоха чела заместник- кметът по икономика и финанси Иво Николов. Почит отдадоха още и Даниела Савеклиева- депутат от Народно събрание, заместник- областният управител Иван Стоянов, председателят на ОбС-Радослав Тасков, омбудсманът на Благоевград доц. д-р Валентин Василев, отец Дончо и отец Петър от благоевградския православен храм „Въведение Богородично“, общински съветници, представители на културни институти, представители на политически партии, общественици, граждани.

   Съединението на княжество България с измислената от Великите сили автономна провинция Източна Румелия е извършено като на шега за една нощ в Пловдив. За изненада и въпреки волята на всички тези Велики сили. То им доказва, че 500-те години турски гнет не са затрили непокорния дух и величието на Първото и Второто българско царство. Една дузина млади български офицери заедно с ексцентичния подофицер габровеца Продан Тишков, кръстен от Захарий Стоянов Чардафон Велики категорично опровергават вековния постулат на същите тези Велики сили “Разделяй и владей”. Защото Берлинския конгрес от 1878 със съучастието на Русия разделят Санстефанска България на 5 части – Княжество България, Източна Румелия, Македония остават на турците, Южна Добруджа се дава на румънците, а Западните покрайнини на сърбите. Така разсечена снагата на България кървеше!

ПОДГОТОВКАТА

   От пролетта на 1885 година духовният водач на Съединението революционерът и писател Захарий Стоянов започва в Пловдив подготовката за самия акт. Той основава Български таен централен революционен комитет /БТЦРК/  и започва издаването на вестник “Борба”. В пламенните си статии и памфлети той директно пропагандира за бунт и демонстрации, за да се обедини изкуствено разделения народ.

    “Борбата за Съединението се почна през пролетта на 1885 г. с демонстрация по улицата, пише Симеон Радев в своите «Строители на съвременна България». Първата демонстрация стана на 23 април, на Гергьовден, националния празник на Гърция. Гръцката колония в Пловдив правеше големи приготовления. От Станимака и околните села бе поканено да дойде гръцкото население, колкото се може на по-многобройни тълпи. Целта бе да се прояви жизнеността и националният ентусиазъм на гръцкия елемент в областта. Българските патриоти обаче не искаха да допуснат тоя парад на елинска грандомания и още от рано почнаха да късат гръцките знамена и да гонят гръцките групи. Полицията се намеси в полза на гърците, но тя биде на много места разпръсната. След няколко схватки българското множество остана господар на улиците, по които се носеха виковете: "Да живее Съединението! Долу Гърция!" Руският консул Сорокин, застанал пред вратите на гръцкото консулство, убеждаваше множеството да се разотиде и да остави на мира гърците. Тълпата го слушаше с очевидно нетърпение и когато той започна да заплашва, гимназистът Н. Генадиев му извика: "Вий да идете да заповядвате в Русия! Тук е свободна Румелия." Народът ръкоплещеше на тия дръзки думи, същият народ, който до преди пет години изпращаше с френетически викове руските войски... “

На 19 май, денят на Ботев, но и рождения ден на султан Абдул Хамид властниците в Пловдив, за да угодят на Портата решават да забранят честването на Ботева. Това предизвиква хората масово да се стекат пред правителствения дом и да проведат първата голяма демонстрация.

 «Паметна е манифестацията, която на 17 юли стана на Бузлуджа, епически връх, гдето е паднал Хаджи Димитър, продължава Симеон Радев. Комитетът бе взел всички мерки, за да бъде празненството грандиозно; дал бе заповед до всички революционни центрове - Чирпан, Пазарджик, Сливен, Стара Загора и др. - да изпратят депутации. Пловдив бе представен от Захари Стоянов, Ив. Стоянович, П. Зографски и Никола Генадиев. В своята позната книга "Чардафон Велики" - една оригинална и духовите смес от фейлетон и история - Захарий описва с чудесен хумор пътуването от Пловдив до Бузлуджа. То е било една непрекъсната редица от смехове, песни и трагикомически сцени, устроявани от неуморимия шегобиец Чардафон.»

...Чардафон, това е класическият хъш на революционната емиграция, пренесен от румънските кръчми в Източна Румелия. Само че вместо да псува хаджи Иванча Пенчович, Мемиш ага и Митхад паша, той псуваше сега "нерязаните турци", а това са руския консул, лъжесъединистите и генерал-губернатора Гаврил Кръстевич. Наречен Чарда от приятелите си в Габрово, което в прав текст означава изоглавено стадо добитък, Захари Стоянов прибави към името му едно фон, за да осмее директора на милицията фон Дригалски. Чардафон бе доскоро сержант-майор в Голямо Конаре, т. е. нещо като фелдфебел с длъжност на воински началник. Уволнен за неблагонадеждност, той сега се скиташе постоянно по агитация, махайки дългите си крака с ботуши въз един кон, купен нарочно за него от комитета. В комитетската група, в която хъшовските нрави бяха на голяма почит, Чардафон, смешник, пияница и патриот, бе много обичан. А той бе фанатично привързан към комитета, готов при един негов знак да изколи света със своите две ками, едната забодена в пояса, другата скрита в ботушите му.

«Изкачването на Бузлуджа бе много весело, продължава Симеон Радев. От всички околни села - Янина, Хасът, Шипка и пр. - бяха се стекли селяни и селянки, които пъплеха на пъстри групи по хълмовете. Чардафон вървеше начело, носейки един грамаден биволски рог, пълен с ракия. Той догоняше селските дружини и правеше между тях агитация: разправяше им кой бил Хаджи Димитър, какво значи "черна душа", т. е. лъжесъединист и враг на велика България. После извикваше "Долу Румелия" и хвърляше в горещото юлско небе един вистрел, подет от ека на планината.»

ПРЕВРАТЪТ

В съзаклятието са привлечени действащите български офицери капитан Райчо Николов, капитан Сава Муткуров, капитан Радко Димитриев и най-висшия офицер в областта майор Данаил Николаев.  На 29 август капитан Муткуров и Димитър Ризов, член на БТЦРК се срещат неофициално в Шумен с княз Александър I, който присъства на военни маневри там. Той ги уверява в подкрепата си, но не уведомява скептично настроения към Съединението министър-председател Петко Каравелов. Министър-председателят научава за историческото събитие едва когато то вече е факт и то от обикновенни граждани в Търново.

   Н 2 септември в Панагюрище трима ученика вдигат българското знаме и крещят: «Долу Румелия! Да живее Съединението».  Полицията ги арестува и потушава бунта. Тогава БТЦРК решава на 5 срещу 6 септември да бъде извършен военния преврат и да се обяви Съединението на княжество България и източна Румелия.

   На 4 септември около 500 бунтовници в униформи «хаджидимитровки», наричани още резервисти и предвождани от Чардафон са завзели вече Голямо Конаре. На следващия ден те тръгват към Пловдив. В нощта срещу 6 септември  частите на майор Данаил Николаев установяват контрол над Пловдив: «Войници! - извика Николаев, застанал пред фронта. Ето вече 5-6 години как сме на служба в изкуствено създадената Източна Румелия, която е прямо подвластна на 500-годишния ни тиранин - султана, 5-6 години, казвам, сме на служба, но никой от нас не е заклеван в защита на отечеството ни. Тази нощ мен се падна честта да ви поведе против турското правителство. Аз ви заклевам в името на българския княз Александър І, в името на нашето знаме, че вие ще изпълните дълга си към отечеството и за потъпкването на турския полумесец. Да живее нашия вожд Александър І, да живее Съединена България!... "Заклеваме се!" - викнаха войниците. Те плачеха и целуваха знамето», отново Симеон Радев свидетелства за този исторически момент. Съставено е временно правителство начело с Георги Странски, което след няколко дни е заменено от Комисарство в Южна България, обявена е всеобща моблизация.  

   Около 3 часа през нощта пред конака пристигат и запасняците на Чардафон, на който се пада честа да арестува генерал-губернатора Гаврил Кръстевич. Наричан иронично от Захарий Стоянов в неговите памфлети Треперко паша. Майор Данаил Николаев поема отговорността да се запази живота на Кръстевич. Разтреперан,  възрастният вече генерал-губернатор слиза по халат на окупирания вече двор на конака под възгласите на множеството: «Долу!» и «Да живее княз Александър!», «Да живее Съединението!» После го настаняват в специално приготвен за него файтон. Чардафон слага до него за охрана годеницата си Денка Шилева с извадена сабя в ръка. Преди да го подкарат за Конаре Чардафон, верен на своите странности обикаля с файтона и Треперко паша по халат в него из всички консулства в Пловдив, за да видят всички, че Съединението вече е факт. В Конаре на сваления генерал-губернатор е приготвена най-хубавата къща. Чардафон донася на «арестанта» табла и съперник. Скоро старецът така се увлича от звука на зарчетата, че забравя за доскорошния си страх. Доволно се усмихва, защото зарът му върви и печели в таблата.

ПОСЛЕДИЦИТЕ

   След няколко дни, обаче, Русия официално обявява своето несъгласие че Съединението е извършено без да е съгласувано с нея.За няколко седмици руските офицери са отзовани от българската войска. Подкокоросвани от Русия и открито подкрепяни от Австро-Унгария на 2 ноември 1885 година Сърбия напада Българи в гръб. Започва Сръбско-българската война. Само за 2 деннонощия българската войска, командвана от капитани с «марш на скок» се озовава край Сливница. Там тя спира безметежния поход на сърбите към София и след 3 дневни епични боеве прогонва нашествениците извън границите на България. На 19 февруари 1886 година Букурещкия договор възстановява довоенната граница със Сърбия.

Назад

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.