Бизнес климатът у нас продължава да се влошава

Бизнес климатът у нас продължава да се влошава

Общият показател на бизнес климата у нас продължи да се понижава, но остана над дългосрочната си средна стойност. През август месечната стойност бе с 3.1 пункта по-ниска в сравнение с юли, показват данни на министерството на финансите към 17 септември 2019 г. Причина за смъкването е неблагоприятната оценка за настоящата бизнес ситуация във всички сектори и влошаване на очакванията. Домакинствата също са по-черногледи, заради което се сви и показателят за доверие на потребителите.

През седмия месец на тази година краткосрочните индикатори се развиха положително. Производството и оборотът в промишлеността се повишиха, подкрепени от продажбите и за вътрешния, и за външния пазар. Производството на хранителни продукти и производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия имаха основен принос за повишения оборот в страната, докато производството на химически продукти подкрепи растежа на оборота за износ. Строителната продукция също отчете ръст основно заради разширяващото се сградно строителство. Най-голямо нарастване в търговията на дребно има при продажбите на

компютри и програми продукти,

както и търговията с битова електроника. През второто тримесечие на 2019 г. БВП продължи да нараства, подкрепен от нетния износ. Сезонно неизгладените данни на финансовото министерство показват, че растежът на БВП достигна 3.7% на годишна база и се забави спрямо първите 3 месеца на годината, когато е бил 4.8%. Инвестициите в основен капитал се увеличиха с 1.3% при 0.6% за периода януари-март. „Ускорението отразява по-високите разходи за публични инвестиции“, пишат експерти в доклада. Растежът на частното и публичното потребление също бе по-слаб, което в комбинация с по-слабия износ, доведе до намаление и на вноса.

От страна на предлагането, растежът на брутната добавена стойност се ускори. Темпът достигна 3.9% на годишна база с най-голям принос от държавно управление и операции с недвижими имоти. Добавената стойност в строителството се увеличи с 6.6%, след отчетен спад през първото три-месечие. Производителността се ускори с 3.6% на годишна база през второто тримесечие. За първото този процент е 2.8%. Водещ принос за това имат услугите.

Инфлацията се забави с едва 0.1% за месец

като през август ръстът й стигна 2.5%. Приносът на енергийните стоки към общата ценова динамика е много нисък. Цените на храните и на услугите имат най-голям принос, като те се качиха със съответно 5.1% и 3.6% спрямо август 2018 г. Базисната инфлация, която изключва енергийните стоки и непреработените храни, се ускори до 2.9% през юли, а през август се забави до 2.7%.

По отношение на външния сектор, данните на Министерството на финансите сочат, че натрупаният от началото на годината излишък достигна 3% от прогнозния БВП. През юни, възходящата динамика в търговията бе прекъсната. Понижение има и при износа и в по-голяма степен - вноса. Износът на стоки намаля с 2.7% спрямо същия месец на 2018 г., а вносът – с 11.2%. Причина за това е свилата се търговия както със страни от ЕС, така и с трети държави. Износът на услуги спадна с 3% поради по-ниски приходи от пътнически и транспортни услуги. Вносът на транспортни услуги се понижи за втори пореден месец и беше основен фактор за общия спад на вноса на услуги (-9%). Полу-ените средства по програми на ЕС обаче продължиха да нарастват. Към края на юни

брутният външен дълг се понижи до 57.7% от прогнозния БВП

с положителен принос от всички институционални сектори. Бюджетният излишък пък стигна 2.8% от прогнозирания БВП през юли, изравнявайки съотношението от предходния месец. Приходите нараснаха с двуцифрен темп (15.2%), в резултат от по-високи данъчни постъпления от основно косвеното облагане и социално- и здравноосигурителните вноски. Поради положителен ба-зов ефект от законодателни промени, неданъчните приходи, които се повишиха с 38.4% на годишна база, продължиха да имат съществен принос за общото нарастване. При разходите бе отчетено повишение от 10.8%, което се дължеше най-вече на увеличение при субсидиите (с дял от 8.6% от общите разходи) и плащанията за персонал (дял от 24%). Нарастването при последните бе в резултат от 10-процентното увеличение на заплатите на учителите и заетите в бюджетния сектор.

Годишният темп на растеж на кредита за частния сектор се забави през юли като се понижи до 65.% спрямо 6.8% месец по-рано. Кредитите за домакинства продължиха ускорението си, нараствайки годишно с 8.7%, водени от по-бързото увеличение на потребителските и жилищните кредити. Среднопретегленият лихвен процент по кредити нарасна през юли спрямо предходния месец, поради по-високите стойности на средния процент по потребителски кредити. Цената на корпоративните и жилищните кредити се понижи за същия период.

Международните валутни резерви на БНБ се свиха през август, след като плащането по договора с правителството на САЩ за придобиване на нови бойни самолети беше осъществено от депозита на правителството в централната банка. Резервите се понижиха с 2.9% до 24.8 млрд. евро, отразявайки трансфера към бюджета на Министерство на отбраната, който доведе до понижение на депозита на правителството с 15.8% в края на август спрямо предходния месец.

До края на юни участието в работната сила продължи да се увеличава в резултат на активиране в условията на намаление на трудоспособното население.

Работната сила (15-64 г.) нарасна с 1.4% на годишна база,

подкрепяйки растежа на коефициента на икономическа активност на населението до 73.8%. Броят на заетите бе по-висок във всички възрастови групи, като растежът при лицата между 15-24 г. и 25-34 г. бе първи от началото на 2018 г. Нарасналите възможности за заетост се отразиха в намаление на коефициента на безработица до исторически най-ниска стойност от 4.2%.

Растежът на заетостта леко се ускори до 0.2% през второ тримесечие основно заради услугите. Броят на заетите в селското стопанство продължи да намалява, докато нарастването на показателя в индустрията бе подкрепено от строителството, но ограничено от негативната динамика в индустрия без строителство.

Назад

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.