БГ приложение спира опашките в болницата
3

БГ приложение спира опашките в болницата

Виждаме през телефона къде е най-близкото място за паркиране

Българско мобилно приложение слага край на опашките в болниците и спешните центрове. Апликацията е разработена от българска компания и вече се прилага в едно от големите лечебни заведения у нас. Приложението е дело на стартираща фирма (т.нар. стартъп) и на практика може да елиминира опашките от пациенти в болниците и те да не се струпват на едно място.

Компанията вече е и сред кандидатите за финансиране от инвестиционен фонд, които могат да получат до 50 000 евро в своя проект.

„Мярка, която е изключително важна в ситуацията, в която живеем в последно време, но също и полезна услуга за пестене на време на пациентите, които получават нотификация, че редът им наближава и не е нужно през цялото време да седят в болничния коридор, а могат да свършат някоя задача наблизо“, разказа за „Монитор“ Ангел Ангелов, управляващ партньор във фонда Innovation Capital.

Друг пример за полезна за услуга, която е кандидатствала за финансиране, е разработка за сензори за паркиране, което сигнализира дали на дадено място има паркирал автомобил. Така на практика всеки може да види през телефона си къде е най-близкото свободно място, на което може да спре колата си. Потребителят гледа в реално време на мобилно приложение къде е най-удобно да паркира, както и може да се разплати чрез него.

„Сред кандидатите имаше такива, които ни представиха идеи за разнообразни решения в образованието, например

ученето на чужди езици и подготовката за матура

след 12-и клас. Фунията, през която пресяваме компаниите – на роуд шоуто се срещаме с компании в различни градове, интересните каним на два регионални стартъп лагера (един в Бургас и един в София), накрая на които отличилите се екипи презентират пред нашия екип, ментори, инвеститори и успели предприемачи. Накрая отличаваме победител с 50 000 евро и избираме подходящи компании за акселератора XLRadar, които също получават 25 000 евро инвестиция. След това започваме работа с компаниите, подпомагаме ги с ресурси, услуги, мрежа от контакти, офис пространство, както и ги следим дали си изпълняват заложените бизнес показатели“, разказа още Ангелов.

През последните 5 години високотехнологични стартиращи предприятия, наречени стартъпи, стават все по-популярни в България, за което допринася и подходящата стартъп екосистема, която бе създадена в страната ни. Развитието им е в основата да има изпреварваща икономика, в която да бъдат създавани нови технологии и иновации, да се подготвят висококвалифицирани специалисти и да се създават нови бизнесмодели.

Въпреки че няма официална статистика, изчисления от различни източници сочат, че през последните пет години в България са създадени над 2000 стартъпа. От компаниите, в които са инвестирали инвестиционни фондове, около половината все още съществуват, а около 40% са получили последващо финансиране. В момента в страната има около 10 активни инвестиционни фонда, които инвестират в компании в различен стадий на развитие.

През 2018 г. бе

обявена процедура “Подкрепа за предприемачество”

от ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г. с общ бюджет от 67 млн. лева, насочена изцяло към стартиращи предприятия, които могат да получат грантова помощ от 50 000 до 200 000 лв. По процедурата са кандидатствали 2053 стъртъпа. От тях 355 новосъздадени предприятия ще получат финансова подкрепа от ОПИК.

По процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ сключените договори са 83 с обща стойност на БФП 30,87 млн. лв. В допълнение на грантовото финансиране достъп до финансиране предприятията могат да получат и чрез инструментите за финансов инженеринг, които се изпълняват в рамките на Фонд на фондовете с избраните финансови посредници за изпълнение на Фонд за рисков капитал и Фонд за ускоряване и начално финансиране, със средства по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК). В настоящия програмен период чрез Фонд на фондовете са предвидени три Фонда за ускоряване и начално финансиране (ФУНФ).

България опитва да се превърне в регионален стартъп център. Страната ни е известна като водеща дестинация за стартиране на бизнес и затова се работи за затвърждаване на тази позиция в региона.

Приоритетни сектори, особено на Балканския регион, са индустриите, които ще бъдат водещи през следващите години и в които българските стартъпи имат потенциал, като биотехнологии, финтех,

„интернет на нещата“, умни градове“, роботика

изкуствен интелект и др.

През 2018 г. Министерството на икономиката като водеща институция започна работа по подобряване на условията за стартиране на бизнес в България и по-конкретно на изменения на законодателната рамка. Затова бе създадена междуведомствена работна група за проучване на изменения в нормативната уредба, които се отнасят до подобряване на условията за стартиране на бизнес в България. Целта на работната група бе да проучи практиката от други страни и да разгледа предложенията, получени от сдружение “Национално представителство на българската стартъп предприемаческа общност”.

В състава на работната група бяха включени представители както на Министерството на икономиката, така и от Министерския съвет, Министерството на правосъдието, Министерството на финансите, Министерството на външните работи, МТСП, МВР, ДАНС, работодателските организации (БСК, БТПП, АИКБ, ССИ) и сдружение “Национално представителство на българската стартъп предприемаческа общност” (БЕСКО).

Въпросите, които бяха разглеждани, са по предложения на сдружение “Национално представителство на българската стартъп предприемаческа общност” (БЕСКО). Един от тях е регламентиране на нов вид правна форма (т. нар. улеснено АД), подходящо за стартиращи предприятия в българското законодателство - необходими законодателни промени в ТЗ чрез изготвяне на проект на нова правна форма на частно капиталово дружество или т. нар.

улеснено А” като отделна разпоредба

Цели се регламентиране на специални форми на дялово трансформиране на капитала на дружествата като конвертируем заем, вестинг и опшън пул - при изготвянето на проект на нова правна форма на частно капиталово дружество в ТЗ ще се проучи и възможността за текстове, регламентиращи методите за закупуване на дялове от инвеститори, в т.ч. конвертируем заем, вестинг и опшън пул.

Към днешна дата Фонд на фондовете е възложил изцяло управлявания от него публичен ресурс за финансиране на компании в етап на ускорение, начално развитие и рисков капитал, който възлиза на 147,4 млн. лева. Сключени са четири оперативни споразумения. Фонд мениджърите са в активен период на оценка на инвестиции и компании. В допълнение на публичния ресурс фондовете са привлекли частни средства в размер на 18,2 млн. лева. Ресурсът, достъпен за крайни получатели, е общо 192,6 млн. лева.

Размерът на инвестициите в крайни получатели е между 1,2 млн. лева и 4,2 млн. лева. Вече са направени инвестиции в 8 компании с общ размер 20,8 млн. лева, което е 11% от предвидения ресурс. Очаква се скоро броят на компаниите да нарасне до 25.

Един от фондовете, които ще получат средства от ФнФ, е Innovation Capital, той е с ресурс от 15,6 млн. евро, от които 10% са частни средства, а 90 на сто са по линия на Фонда в цялостния капитал. Инвестираме в проекти на етап акселерация (ускорение) и начален етап. Това реално са етапите на развитие на компаниите. В този етап на развитие те вече имат сформиран екип, преди да са изготвили продукта или след като вече са го изготвили – съответно да са го пуснали на пазара и да имат първа обратна връзка.

„Колкото по-голяма обратна връзка има от пазара, толкова по-малък е рискът за даден бизнес“, разказва Ангелов.

Пускаме специална виза за иновации

Въвеждане на т. нар. стартъп виза и разрешение за продължително пребиваване (1 година) на предприемачи от трети страни на базата на иновативни стартъп проекти – необходими са промени в Закона за насърчаване на инвестициите и Закона за чужденците в Република България. Целта е при определени условия за стартиране на бизнес предприемачи от страни извън ЕС да могат в по-кратки срокове да получат виза за пребиваване в България и да започнат дейност. И в момента това е възможно чрез издаване на т. нар. виза Д2, която се издава от външното министерство и процедурата е около 30-35 работни дни, но се работи по още по-облекчени условия, като за целта работим с останалите отговорни институции (външно министерство, ДАНС и МВР).

Фондът на фондовете ползва пари по две програми

Фонд на фондовете (ФнФ) не отпуска грантове, а предлага финансови инструменти като гаранции, дялово инвестиране, кредити и други. Средствата за финансовите инструменти към момента се осигуряват от четири оперативни програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020.

За подкрепа на стартиращи предприятия ФнФ използва ресурс по две оперативни програми - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР) и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК).

По ОПРЧР ресурсът се предоставя под формата на микрокредити и цели да подпомогне създаването и развитието на стартиращи компании и социални предприятия. Със средствата се подкрепят и предприятия, собственост на лица от определени уязвими групи (безработни над 6 месеца, младежи до 29 години и хора с увреждания). Предоставяните кредити са в размер от 5000 лв. до 48 895 лв., а срокът на погасяване на заемите е до 10 години с възможност за 2-годишен гратисен период. Към днешна дата ФнФ е сключил седем оперативни споразумения с три финансови посредника – ПИБ АД, Микрофонд АД и СИС Кредит АД, и е възложил за управление 23,9 млн. лв. В допълнение към публичните средства финансовите посредници са осигурили още 6,96 млн. лева. Така достъпният за крайни получатели ресурс е общо 30,86 млн. лева. До момента са сключени 167 договора с крайни получатели.

По ОПИК ресурсът се предоставя под формата на дялово и квази-дялово инвестиране за подкрепа на създаване и развитие на устойчиви бизнесмодели, развитие и подобряване на предприемаческата екосистема в България. Фонд мениджърите учредяват фондове за рисков капитал от затворен тип, като частните средства се осигуряват на ниво фонд и/или чрез ко-инвестиране на нивото на краен получател. Формите на инвестициите биха могли да бъдат капиталови инструменти, а именно акции, дялове, други прехвърляеми ценни книги или еквивалентни права или инструменти, които дават право на участие в капитала на дадено дружество.

NOVA подкрепя бизнеса с ефирно време

В ситуацията на икономическата криза покрай новия коронавирус „Нова Броудкастинг Груп" и "Нетинфо" създадоха фонд на стойност от 1 милион лева в помощ на малкия и средния бизнес в България. Инициативата носи името „NOVA възможност за теб“ и дава шанс на 100 български фирми да популяризират дейността си пред широка публика чрез излъчване на финансирана от фонда рекламна кампания в телевизионния ефир и в дигиталните активи от портфолиото на мултимедийната група. Още през първите 5 дни от NOVA са получили над 1000 кандидатури, от които са селектирани заветните сто. Техните рекламни спотове вече се въртят в ефира.

„Промяната“ е друга инициатива на „Нова Броудкастинг Груп“, която протяга ръка в помощ на бизнеса. Тя се осъществява за четвърта поредна година в партньорство с фондация Reach for Change България и крайната цел е да подобри трайно живота на децата у нас, като открива мотивирани социални предприемачи и им помага да реализират идеите си. Всяка година NOVA инвестира 190 000 лв. в инициативата и осигурява медийна подкрепа за всички финалисти, а служители на компанията стават ментори на социалните предприемачи, за да споделят бизнес опит с тях. Сред финалистите през годините са успешни инициативи като RockSchool, “Оле Мале", "Маргаритка", Single step, “Живот със Синдром на Даун", Geograf.bg, “Заслушай се" и LoveGuide.

Големият победител в „Промяната“ 2019/20 е инициативата на Кунка Великова и Нина Димова „Неща с душа“. Двете създават образователни игри и материали, които помагат на децата да учат по-лесно и чрез игра. Материалите са адаптирани към образователната система и могат да се използват от всички малчугани, но са особено полезни за деца със специални потребности. Всички материали са създадени в партньорство със специалисти и са ръчно изработени от хора с увреждания.

Фондация Reach for Changе е основана през 2010 година в Швеция и до днес е подкрепила над 1000 социални предприемачи в своите Инкубатори в 15 държави в Европа, Африка и Азия.

Назад

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.