Адриана Стоименова: Над 190 000 винетки са получили хората с увреждания

Адриана Стоименова: Над 190 000 винетки са получили хората с увреждания

Обмисляме някои от услугите, които предоставяхме онлайн по време на извънредното положение, да останат постоянни

За месец има над 5000 подадени заявления за еднократната помощ от 375 лв., казва в интервю за "Монитор" заместник-министърът на труда и социалната политика

- Г-жо Стоименова, с 4,2 млн. лева се финансират работодатели, готови да приспособят места за работа и да наемат хора с увреждания. Какво показват вашите данни - има ли желаещи да работят и всъщност защо се увеличиха парите по тази програма?

- Предвиждаме от 15 юли чрез Агенцията за хората с увреждания да стартира програма, която има 4 компонента. Първият е свързан с осигуряването на достъпна среда на хората с увреждания – рампи, подемници и други. Вторият компонент е свързан с приспособяване на съществуващи работни места за хората с увреждания, защото те често имат нужда от по-различно оборудване на работно място. В това число са по-различни компютърни програми, ергономични бюра и други. Третият позволява да се оборудват нови работни места за хора с увреждания, да се приспособят такива. Новостта или четвъртият компонент е възможността за квалификация и преквалификация на хората с увреждания. Това би им позволило да се адаптират и да са по-гъвкави на пазара на труда. Става въпрос за специални обучения за професионално и служебно развитие на хора с увреждания. По Закона за хора с увреждания има и определени квоти, т.е. организациите и фирмите, които могат да кандидатстват, са широка палитра на територията на цялата страна, а не само в големите градове. Интересът е голям, това е една от най-търсените и чаканите програми, защото чрез нея хората с увреждания се интегрират.

- Новото в програмите за заетост на хората с увреждания е възможността повече от тях да получат специална квалификация и да бъдат обучени, това ще повиши ли процента на работещите инвалиди?

- Професиите и трудовият пазар се развиват в доста бързи обороти. Затова е необходимо да се премине курс на обучение, за да може да се започне конкретна работа. Важно е да отбележа дигиталното подобрение на работна среда, защото това ще е един от приоритетите, които ще търсим при оборудването на работните места. Има предприятия, които с нетърпение очакваха да мине извънредното положение, за да наемат хора с увреждания. Постоянно имаме запитвания. Има и фирми, които се обръщат към нас за насочване на хора с увреждания. Миналата седмица при мен дойде млад човек на 25 години, който в момента ще открива предприятие в областта на шивашката индустрия, и иска за него да работят специално хора с увреждания, така че да осигури заетост на точно тези хора. Работодателите ползват данъчни облекчения за наемането им, а при определен процент наети хора с увреждания според типа увреждане, фирмите биха получили статут на специализирани предприятия. Те пък от своя страна имат специален статут за лицензиране, биха могли да получат подпомагане - 50% от внесените осигуровки да бъдат възстановени. В момента в регистъра има около 235 специализирани предприятия и всяка година има нови. По време на извънредното положение бяха получени доста сигнали за необходимост от допълнителни умения от хората с увреждания. Има нужда всички производства да бъдат обмислени добре и да бъдат технологично надградени, като предвидената сума за такъв тип подобрения, която програмите осигуряват, е до 80 000 лева. С тези пари могат да се закупят нов тип машини, могат да се преоборудват софтуери и други дигитални подобрения.

- Как ще бъдат защитени хората с увреждания и всъщност как работите съвместно с Агенцията за хората с увреждания?

- Има изискване 3 години да бъде запазено работното място. В противен случай кандидатстващата фирма трябва да върне предоставените й пари. Контролът от страна на Агенцията за хора с увреждания е много сериозен - те следят и проверяват на място дали спрямо наетото лице с увреждане са спазени всички изисквания и условия за работа и безопасност. Разчита се и на обратна връзка от самите наети лица. Досега ние от министерството нямаме информация за нарушени права или хора, неудоволетворени от програмата. Дори имаме фирми, които са надградили – наели са допълнително хора с увреждания.

- Какво показват данните на АСП за изплатените средства за хората с увреждания?

- Над 7100 са получили помощни средства, като инвалидни колички, антидекубитални дюшеци и др. От тях 310 са деца. Заплатили сме рехабилитацията или балнеолечението на над 800 души. Имаме четири случая на хора, на които сме заплатили преустройство на жилището спрямо нуждите, както и двама, на които сме закупили личен автомобил. На над 1100 души сме платили наема на жилището, в което живеят.

- Кой е най-успешният и търсен проект за хората с увреждания?

- Едни от най-търсените са самостоятелните стопански дейности на хората с увреждания, именно за това на 15 юни тази година ще обявим втори тур. Кризата с коронавируса поизмести фокуса и хората забавиха подаването на проектни предложения. Напомням, че предложения могат да се подават по електронен път. Търсенето е голямо, всяка година се увеличава бюджетът по нея. Имаме все повече устойчиви примери в тази посока. Има хора, стартирали собствен бизнес, запазили са неговото развитие. Има и такива, които в момента търсят възможност за допълнително развитие. Искаме да насочим вниманието на кооперациите на хора с увреждания към това, че развиваме допълнителните мерки за технологично усъвършенстване.

- Имаше ли забавяния и трудности пред хората с увреждания, за които разбрахте по време на кризата с коронавируса?

- Нито едно плащане не е забавено. Пенсиите и финансовата подкрепа за хора с увреждания се получаваха регулярно. По Закона за личната помощ направихме така, че индивидуалните оценки да се провеждат по телефон. Плащанията за технически помощни средства не бяха прекъснати. Кампанията за винетки продължи до 28 май. Тази година 190 526 броя са дадените винетки на хора с увреждания. Месечната помощ за отглеждане на дете с увреждане също не е спирана, такава помощ получават на 25 000 деца, а изплатената сума към този момент е 56 милиона и 53 хил. лева.

- Голяма част от услугите на МТСП , в това число и оценката на потребностите на възрастните хора с увреждания, се извършваше по телефона, към днешна дата това продължава ли и успявате ли да обхванете всички в нужда?

- Социално-икономическите групи хора са динамични, може да се подобри тяхното положение и статус, но може и да се влоши. Затова е важна връзката със социалния работник. Когато премине извънредната епидемична обстановка, връзката с целевите групи ще бъде подновена чрез срещи със социалните работници.

- Ще има ли онлайн услуги, които ще действат и след края на извънредната епидемична обстановка?

- Обмисляме някои от услугите, които предоставяхме онлайн по време на извънредното положение, да останат постоянни. Те създават едно удобство, ограничават голямото текучество на хора в агенциите за социално подпомагане. Все пак обаче една част от хората предпочитат да отидат на място и да се информират.

- Какво показват данните на АСП за желаещите да получат еднократна помощ от 375 лева? Програмата беше променена, за да помогне на повече хора, това случи ли се?

- Към този момент нямаме намерение да спираме тази мярка, защото има интерес към нея. За месец има над 5000 подадени заявления. Отказаните и не допуснатите са много малко.

- Вие работите пряко с АСП, какво показват данните им за изплатени помощи?

- От януари до април тази година изплатените помощи са 164 млн. 519 хил.лв.

- Законът за личната помощ и законът за хората с увреждания някак се изместиха по време на тази криза?

- Не сме спрели работа по нито един от двата. По Закона за личната помощ предстои да бъде изготвен анализ и да бъде внесен доклад за начина му на работа. Това ще се случи до 30 юни. Работната група действа онлайн, предстои да бъде финализиран докладът през следващите две седмици. Проблемът, който стои на дневен ред, е че по Закона за личната помощ необходимият ресурс, който трябва да се обезпечи до края на годината, освен определените 92 милиона, е между 100 и 117 милиона. Тоест, заявяващите лица се увеличават, което означава, че все повече хора търсят подкрепа. Миналата седмица бях на посещение в петричко село в дома на възрастни хора с увреждания. Те споделиха, че не искат личен асистент, защото трябва да е външен човек. Много често тези хора искат асистентът да е част от семейството и парите да влизат в него. Практиката в европейските държави показва, че тези асистенти са специално обучени и квалифицирани хора, за да могат хората от семейния кръг да търсят работа, за да се реализират.

- Необходими са промени в Закона за личната помощ според вас, но от какво естество да са те?

- Друга бележка по този закон беше дадена от една неправителствена организация. Според тях трябва да се прецизират договорите, които се сключват с личните асистенти на хора с увреждания, защото те нямат отпуск и няма кой да ги замести. Това може да се реши със Закона за социалните услуги, който предоставя услугата асистентска подкрепа. Там един професионален асистент може да се грижи за 2 или 3 лица. Ето защо е важен този закон. Има още един нюанс, споделен от колегите от АСП. Има показателни примери – как нуждаещото се лице живее в един град, а асистентът му е на 300 км. от него. Имаме случай, който е в прокуратурата – за лице личен асистент, заминало в чужбина, а отчетите му се подават от друго неупълномощено лице.

- Това е злоупотреба и точене на държавни пари?

- Вие го казахте. За нас е важно асистентската подкрепа да я има и да бъде професионална.

- Законът за личната помощ няма да бъде отменен, но има много дупки в него, защо?

- Няма да бъде отменен законът и ще се опитаме да прецизираме максимално процесите в него.

- Докога ще се бави Законът за социалните услуги, докъде са нещата с него, какво предстои, той е нужен на много хора? И не се ли проточи дълго неговото отлагане?

-Законът казва 1 юли, няма как. Работната група е от около 100 души. Тя прецизира всичко по него, защото социалните услуги са широка палитра - към него са жените, претърпели насилие и резидентните услуги.

- Как ще коментирате протестите и нападките срещу социалната политика?

- Моето мнение е че, когато има аргументирани искания и диалог, може да има и консенсус. Ние заставаме зад диалог на аргументите, а не зад диалог на улицата.

Визитка:

Адриана Стоименова има магистърска степен по икономически профил на управление на човешките ресурси в УНСС, магистърска степен по семейна терапия и консултации за хора с увреждания в СУ „Св. Климент Охридски”, обучение по „Лобиране и застъпничество за групи в неравностойно положение“ в Университета на Джорджия, САЩ, Теоретични и технологични аспекти на интеграционното образование в Университет „Проф. Асен Златарев ”- Бургас

До март 2019 г. беше заместник-председател на национално представителните организации в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет

Член е на Икономическия и социален съвет - България от 2010 г.


 

Назад

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.