Каолин - подарък за Прокопиев от “Агнешките главички” в СДС
10

Депутатът костовист Никола Николов полира сделката

Каолин - подарък за Прокопиев от “Агнешките главички” в СДС

Златният актив за 30 млн. лева харизан на РМД-то за малко над 7 млн., договорът със скандална клауза -половината се плаща кеш за 10 г., останалото са компенсаторки

Създадената с решение №50/ 30.03.1989 г. на МС фирма с държавно имущество "Каолин" през май 1992 г. е преобразувана в еднолично акционерно дружество.

С решение на Агенцията за приватизация през ноември 1997 г. единственото на Балканите предприятие за добив на каолин е определено за продажба посредством сформиране на джойнт венчър (смесено предприятие) с белгийската фирма "Сибелко". Тя е световен лидер в производството на кварцов пясък.

Бандитска РМД матрица

Започват преговори, които продължават година и половина. Коментирани са нужните бъдещи инвестиции и в хода на преговорите от "Сибелко" уточняват, че са готови да вложат 20 млн. долара. Експертното мнение е много ясно и недвусмислено: "Каолин" е в добро финансово състояние, с положителни бизнес резултати, без сериозни задължения към банки и с отлични пазарни перспективи. През май 1999 г. сделката е на път да бъде финализирана, но неочаквано чуждестранният инвеститор се оттегля и преговорите са прекратени. До сделка не се стига, защото плановете на седесарските варвари са други и са свързани с РМД приватизация на това дружество. Същата бандитска РМД матрица, макар и започната по времето на Жан Виденов, намери най-пълноценното си разгръщане по времето на Иван Костов и правителството на ОДС. С Решение №1044/14.10.1999 г. на АП е открита процедурата за приватизация по метода "преговори с потенциални купувачи". Оценката на активите, която е извършена от "Машелектропроект ­ Стоянова, Симов и сие" ООД, има доста интересни вариации. Като използват метода "чиста стойност на активите", те оценяват дружеството на близо 31 млн. лв. Провежда се и вторично оценяване, този път по метода на т.нар. справедлива пазарна стойност, което дава съвсем други числа. 100% от "Каолин" вече струват около 7,5 млн. лв., а при определени за приватизация 75% ­ 5 505 000 лв.

Завера

Подробностите по сделката са предварително коментирани и отполирани на няколко срещи с близкия на Иво Прокопиев бос на кръга "Агнешките главички" в СДС и председател на икономическата комисия тогава в 38-ото НС негов съгражданин Никола Николов. В калимерата са намесени шефът на "Каолин" Филип Калоянов и представителите на "Булброкърс" Иво Прокопиев и Константин Ненов. На 4 август 1999 г. е учредено "РМД Каолин 98" АД. Както разбираме от фирмено дело №514/1999 г. на Разградския окръжен съд, в съвета на директорите се появява Даниела Шишкова, съпруга на шефа на "Булброкърс" АД Петко Шишков. Александър Прокопиев, брат на Иво Прокопиев, е назначен на работа във фирмата, за да оглави "Каолин" след време като изпълнителен директор.

 

Татко от ДС, батко от МВР

Александър Георгиев Прокопиев е роден на 6.5.1966 г. Завършил е Висшия лесотехнически институт в София. През 1992-1996 г. е служител на ловно стопанство "Воден". Бащата на братята Прокопиеви ­ Георги, е бивш зам.-директор на този любим на диктатора Тодор Живков резерват, където той обичал да се среща с големци от соцлагера, включително с Л. Брежнев. Както можете да се досетите, старият Прокопиев е служител на Пето управление на ДС, известното УБО. Александър Прокопиев пък е бивш служител на Регионална служба "Сигурност" в МВР ­ Разград. Иначе настояват, че са десни, антикомунисти, антиживковисти и много пропазарно ориентирани. Апропо, хрумна ми, че думата "ориентиран" в превод означава "насочен на изток". Това само за уточняване на истинските посоки. Та тези фортификации дават правото на Прокопиеви и куклите им да участват в учредяването на "РМД Каолин-98" АД и да придобият значителен пакет от регистрираните дялове на компанията.

Три минути закъснение

Само 3 месеца след като стават ръководни фактори в дружеството, двамата успяват да придобият 45,48% от всички акции! От протокола на Агенцията за приватизация, описващ подробно отварянето на потенциалните купувачи на пакета от 425 404 броя акции, представляващи 75% от капитала на "Каолин" ЕАД ­ гр. Сеново, разбираме, че на 28 декември 1999 г., ден след изтичане на срока за предаване на оферти за участие в приватизационната продажба, комисия, назначена от изпълнителния директор на АП, установява една постъпила оферта. Оферентът е "РМД Каолин ­ 98". Три минути закъснение от крайния срок за подаване на офертите(17,30 ч) лишава от възможност да участва другия оферент ­ "Нютон финанс България" АД, чийто представител Стамен Тасев представлява чешката Keramika Horni Briza. Предложената цена от "РМД Каолин 98" АД, което е контролирано от хора на Прокопиев, дава оферта със следните параметри. Първо, офертна цена за пакета от 425 404 броя акции, представляващи 75% от капитала на "Каолин" АД на стойност 7 200 000 лв. Началната продажна цена съгласно решение №1347-П/01.12.1999 г. на АП е 5 505 000 лева. Другарят Прокопиев взема златни активи, защо да не си позволи да бъде поне малко "ларж". А сега внимание ­ вижте условията за плащане в офертата. Според мен, когато говорим за знакова приватизация от времената на Костича и Ал Бож, трябва да имаме предвид това ­ 10% от цената се заплащат в деня на подписване на договора чрез банков превод по сметка на АП. На 10.1.2000 г. купувачът е заплатил сума в размер на 170 000 лева чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация. Тази сума, заедно с постъпилия на 23.12.1999 г. депозит за участие в преговорите в размер на 550 000 представлява 10% от покупната цена. Остатъкът от покупната цена, представляващ 90% от нея, в размер на 6 480 000 лв. купувачът е заплатил на основание чл. 3, ал. 8 от Закона за обезщетение на собственици на одържавени имоти (ЗОСОИ) чрез удостоверения за притежаване на поименни компенсационни бонове на обща стойност 6 480 002 лв., представени в Агенцията за приватизация с приемателно-предавателен протокол от 6.6.2000 г.

Експресно

С решение №1375/04.01.2000 г. на Агенцията за приватизация е определено "РМД Каолин ­ 98" АД ­ гр. Сеново, за участник, с който ще се водят преговорите за продажба на "Каолин" ЕАД. Със същото решение е определен и срок за сключване на приватизационния договор ­ до 30 дни, считано от датата на приемане на същото решение. Той експресно е сключен на 10 януари 2000 г. ­ кой бяга от такава сделка! И в чл. 8 на приватизационния договор се появява онази скандална клауза за условията за плащане от офертата на Прокопиевото РМД ­ 50% във вноски за период от 10 години и 50% чрез компенсаторни инструменти (търгувани на минимална част от номиналната им стойност). Сделката е финансирана от "Алфа Финанс" ­ фирма, контролирана от Иво Прокопиев.

Нов Борд

На 4.8.2000 г. е сключено допълнително споразумение към договора за приватизационна продажба между Агенцията за приватизация, "РМД Каолин ­ 98" АД и "Алфа финанс" АД ­ гр. София, с което "Алфа финанс" АД встъпва във всички права и задължения на купувач, поети с приватизационния договор при реда и условията на чл. 101 от Закона за задълженията и договорите. Продавачът, каквото се явява формалното "РМД Каолин ­ 98", дава съгласие "Алфа финанс" АД да придобие дялово участие, надхвърлящо 51% от размера на увеличения капитал на дружеството. Редуцирана е програмата за трудова заетост, увеличена е инвестиционната програма и е съкратен срокът за изпълнението є. След това е назначен нов борд на директорите със следните членове: Иво Прокопиев ­ председател, Александър Прокопиев ­ изпълнителен директор, Константин Ненов ­ главен изпълнителен директор, и Филип Калоянов ­ изпълнителен директор. Фирмата е преобразувана в акционерно дружество (АД). Решението за увеличаване на капитала е взето при условието "Алфа финанс" да придобие всички нови акции.

Овладяването

Овладяването на дружеството се осъществява чрез анекс към договора за приватизационна продажба на 75% от капитала на "Каолин" ЕАД с Агенцията за приватизация, чрез който се променят 3 клаузи. Анексът дава възможност за увеличаване на капитала и изтласкване на РМД-то. В крайна сметка след операцията Прокопиев вече контролира 62% от капитала на завода. През 2002 г. Иво Прокопиев е обвинен за незаконна приватизация на "Каолин". Освен него и брат му Александър, също така и петима членове на борда на директорите на фирмата ­ Константин Ненов, Георги Димов, Иван Сливов, Станимир Кръстев и Филип Калоянов, биват привлечени под отговорност по чл. 283 от Наказателния кодекс за престъпление по служба, свързано с приватизация. Всички те получават ограничителни заповеди и са задължени да внесат парична гаранция, за да не бъдат арестувани. Международният паспорт на Иво Прокопиев също е отнет. Година по-късно обвиняемите са изправени пред съда. В пледоарията си обаче прокурорът Елена Хаджидимитрова сваля всички обвинения и съдебното дело завършва с обявяването им за невинни.

Само една оставка

През юни 2006 г. Инспекторатът на Върховната касационна прокуратура започна разследване срещу нея за забавено разследване и тя подаде оставка. Прокопиев никога не отговори на горните факти около параметрите на приватизацията, приватизационния договор и схемата, по която дружеството попадна в неговите ръце. Това не му пречи да изпитва непреодолима страст към обяснения как тези разследвания и дела били "удар по репутацията на съвета на директорите на "Каолин" и наказателно преследване на български мениджъри, ръководещи успешно фирми". Аргументът му, че след приватизацията на "Каолин" дружеството било удвоило производството си, е практически безсъдържателен, защото това не касае самата скандална и откровено воняща сделка по приватизацията на дружеството. И както по всичко изглежда, никога няма да си платят за злодеянията тези типове. Дори и след последното разследване на ДАНС от 2010 г. вероятността за справедливост относно тази сделка остава практически нулева.

 
 
 
 
 

Назад

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.