Снимки

* До края на месеца ще има две нови пешеходни зони в центъра

* През последните години изградихме над 70 салона и 14 басейна в детски градини

 

- Г-н Герджиков, вчера празнувахме Деня на София. Как се промени градът в последните години?

 - Миналата година София попадна в първите 30 на най-бързо развиващите се градове в света и е на първо място от европейските столици по ръст на БВП за последните 10 години. За нас е важно обаче в каква посока се развива – дали става по-чиста, по-зелена, по-удобна, по-технологична. Няма да изреждам факти - само ще спомена за строежа на метрото, обновяването на градския транспорт, ремонтите по софийските улици, които, вярно, носят временни затруднения, но без тях не може, инвестирането в паркове и градини, провеждането на последователна политика за намаляване на трафика в центъра, да не забравяме и нещата, които не са толкова видими, но са важни за бъдещето на града ни, а именно увеличаващите се инвестиции за култура, образование и спорт. София става все по-удобен и красив град.

- Започна и новият сезон на общинския съвет. Какво свършихте в предишния и вие като председател какви цели си поставяте за сегашния?

- През изтеклия сезон градският парламент прие над 700 решения. Все по-често пътят за вземане на дадено решение е от различните форми на гражданска активност към заседателната зала, а не обратното. Искам да спомена само някои по-стратегически решения, които променят бъдещето на нашия град. Едно от тях е Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух с конкретни мерки, които Столичната община да прилага за запазване на нивата на добрите показатели и за намаляване на нивото на фините прахови частици, което е реалният проблем в нашия град. Ние вече я изпълняваме с инвестиции в транспорт и инфраструктура, както споменах и завишен контрол по отношение на битовото горене. Предстои и изработване на правила, които кметът да може да прилага при въвеждане на системата за ранно предупреждение, засягащи забраната за движение на коли в определени дни и зони и др. В тази посока мисля, че е време да се помисли и за промяна в данъчната политика на Столична община, с цел насърчаване на използването на по-екологични возила.

- Изминалият сезон сякаш бе белязан от доклади с искания за разрешение за строежи на небостъргачи. Главният архитект предложи те да се строят в три зони в София. Продължават ли искания за издигане на високи сгради в центъра на града и каква сила има СОС да ги стопира?

- С увеличаване на икономическата активност в сферата на строителството през последната година наистина се увеличиха исканията за изграждане на много високи сгради. Почти всички от тях са за терени, разположени в южните части на София, което не се възприема положително от обществото с оглед близостта до планината. Както за гражданите, така и за бизнеса е важно да има ясни и устойчиви във времето правила. Поради тази причина групата на ГЕРБ в градския парламент инициира промени в Закона за устройството и застрояването на Столичната община, с които се създават конкретни норми за високите сгради в София. Главният архитект предложи три зони – при Околовръстния път до жк „Люлин“, при „Цариградско шосе“ до вече изградените високи сгради и в района на Централната жп гара, където да се разрешава строителство без ограничения във височината. Запазва се, разбира се, и зоната за високо строителство при бул. „Тодор Александров“, за част от която СОС прие в началото на годината обемно-устройствено проучване и специфични правила и норми. В останалата част на града предлагаме максималната височина на сградите да бъде 75 м, което е около 22 етажа и е характерният профил за високи сгради в кварталите, и 125 м, но само за районите в северна посока.

- До края на септември 2018 г. трябва да бъде готова дългосрочната визия за развитие на София. На какъв етап са дебатите?

- Документът цели много важни и конкретни неща за столичани. Ето защо в изпълнение на решение на СОС главният архитект сформира екип, който трябва да постигне диалогичност и консенсус между всички групи от експерти до отделни граждани в процеса на изработването му. Паралелно с това започна и изработване на заданието за промяна на общия устройствен план в тясна връзка с екипа по визията на София. Важно е да се знае, че тя ще обхваща и крайградските територии и трябва да набележи приоритетите, проблемите, посоката за развитие на града и на базата на нея ще се взимат и конкретните решения от управляващите в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен аспект, например необходими промени в нормативната уредба, конкретни политики в бюджета на общината и др. В момента тече активна експертна работа, която цели дa събере и анализира наличните знания, свързани с развитието на града. За целта към координационния екип на визията се присъединиха седем експертни организации, които трябва да съберат и обработят цялата налична информация до края на ноември. След това ще започне широк информиран диалог какво ще залегне в дългосрочната визия за развитие. От декември нататък предстоят много възможности за включване на граждани, бизнес и всички заинтересувани страни чрез представителни проучвания, анкети, дискусии, акции. В резултат ще се създаде работният документ, който отново ще мине редица публични обсъждания, за да стигнем до готовата стратегия през септември 2018. След приемането му, „Визия за София“ ще стане върхов стратегически документ на Столичната община, който трябва да послужи за рамка на всички бъдещи стратегии и нормативни документи занапред.

- От 1 октомври ще бъде разширена зелената зона в „Средец“ и „Лозенец“. Постъпват ли искания за още платени места за паркиране в други квартали?

- Още преди година решихме, че разширяването на зоните за платено паркиране, въобще промяната им, ще следва желанието на хората. Затова и предложенията идват от районните кметове, които най-добре знаят нуждите на жителите в квартала. Постъпили искания на граждани и съответно на кметовете на районите „Оборище“, „Възраждане“ и „Красно село“. Предвиждаме до края на месеца да въведем промени в централната градска част, ограничаващи трафика и стимулиращи придвижването пеш и с велосипед, а именно въвеждане на още две пешеходни зони – по бул. „Витоша“ от ул. „Алабин“ до бул. „Стамболийски“ и по ул. „Георг Вашингтон“ от ул. „Трапезица“ до ул. „Пиротска“ и обособяване на „успокоена зона“ със скорост до 30 км/ч в карето между ул. „Алабин“, бул. „Христо Ботев“, бул. „В. Левски“, бул. „Цар Освободител“ и ул. „Леге“ и изграждане на велоленти в същата зона, както и по бул. „Монтевидео“ и бул. „Овча купел“.

- Какви са основните противоречия между управляващи и опозиция?

- През последните години управляващото мнозинство на ГЕРБ в градския парламент доказа, че търси консенсус по основните въпроси, засягащи столичани. По този начин се стига до решения, които са балансирани и отговарят на очакванията на обществото. Естествено е да има противопоставяния в един политически колективен орган, какъвто е Столичният общински съвет, и добре че е така, иначе се връщаме в периода преди 1989-а. За мен като председател най-важното е общинските съветници от всички групи да са активни в работата си и отговорни към избирателите си.

- Догодина София ще бъде и Европейска столица на спорта. Какво значи това за града и за българския спорт?

- Целта ни е София да бъде истинска столица на спорта и то не само 2018, а най-вече след това. Ето защо увеличихме инвестициите в спортна инфраструктура. През последните години изградихме над 70 салона и 14 басейна в детски градини, а в училищата бяха обновени 10 обекти и физкултурни салони. Това лято завършихме изграждането на спортна площадка в двора на училището в Мърчаево и започваме салона на 149- училище в „Овча купел“. Разширяват се с проектиране на физкултурни салони сградите на Първа английска езикова и Девета френска езикови гимназии, във френската гимназия дори се планира многофункционална спортна зала. Продължаваме изграждането и на нови велоалеи в града. Тази година това ще стане с разширението на бул. „Монтевидео“, по улица „Раковски“ и с ремонта на бул. „Дондуков“. Продължаваме с изграждането и пускане в експлоатация на фитнесплощадки в парковите пространства.

- Какви инициативи ще бъдат представени?

- Програмата за идната година включва десетки спортни прояви, изложби, фестивали, конференции, семинари и т.н. Съвместно с НСА планираме и официалния старт на „София – Европейска столица на спорта“ с голям гала спектакъл в НДК на 2 декември 2017 г. София ще бъде домакин на големи шампионати в няколко любими на българите спортове, сред които световно първенство по художествена гимнастика, световно първенство по волейбол, тенис турнир от АТР веригата и др. София ще е домакин и на традиционната годишна среща на европейските столици на спорта, която се организира обикновено през ноември.

- В последните години Столичната община набляга много на детския спорт. Все повече школи се появяват в квартали с повече деца като „Люлин“, „Младост“ и т.н. Как общината успява да ги подпомогне и какви са бъдещите ви цели за развитието на детския спорт?

- Имаме програма за подпомагане на софийските кубове, която в продължение на две години досега бе в размер на 400 000 лв. Но за 2018 година я удвояваме и средствата ще бъдат в размер на 800 000 лв., като по-голяма част от тях са насочени за развитието на детско-юношеските школи. Освен това финансиране всяка година Столичната община отделя над 500 000 лв. за подпомагане на спортни клубове и събития. Да не забравяме и учредените стипендии за талантливи деца в спорта и финансово-материалните награди за учителите, както и парите по Програмата на кмета г-жа Фандъкова. При главния архитект вече е разработен проект за типови спортни зали, които да се изграждат в училищата и да поемат нуждата от спортна база по райони. В зависимост от стойността вярвам, че ще можем още следваща година да изградим няколко подобни зали - между 5 и 10, в дворове на училищата, които имат нужда. Преди седмица имах среща с представители на столични клубове, които ползват училищната спортна база и разбрах, че има проблем в наредбата, по която се определят наемите им. Веднага след това с колегите от спортната комисия започнахме работа по промяна на начина на изчисляване на наемите им, както и на условията за провеждане на конкурсите. Смятам, че до края на месеца ще успеем да ги приемем и да решим и този проблем.

 

ВИЗИТКА:

Роден е на 7 юни 1972 г.

Висшето си образование завършва в СУ "Св. Климент Охридски" през 1998 г. със специалност „Философия“

Завършил е магистратура по Политология.

 
Коментари

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.

Подобни новини

Eнергийни сюжети или каква е връзката между леда, електричките и "Белене"

Явно последната седмица на петия месец от нашето председателство на Съвета на Европейския съюз ще протече под знака на две важни визити на български политици в Русия: отминалата вече среща на президентите на двете страни в Сочи и предстоящата среща на българския премиер с руския президент и с други официални лица на 30 май в Москва.

Побойниците от фейсбук

Късно следобед в събота до читалището в кв. "Гривица" в Шумен убили с нож млад мъж, баща на три деца. На пръв поглед мнозина биха отвърнали глава - битова свада на границата на квартала с циганската махала, някак си дежавю, което не предизвиква съпричастност. Можеше да си продължим с обърната глава, ако не беше цялата съботна активност на убиеца в социалните мрежи.

Вечната сила на пазарлъка

 Промениха се светът, хората и техните нрави. Няма го умилителния пазарлък от времето на Любен-Каравеловите герои. Дигиталната епоха иска своето.