През ноември м.г. ученици от пет столични училища взеха участие в двудневен уъркшоп, проведен от европейската инициатива My Europe, чиято цел е да направи съпричастни младите поколения с визиите за бъдещето на Европа. Медиен партньор на „работилницата“ бе в. „Монитор“, а основната тема на дискусиите беше „Климатичните бежанци в 21 век“. Именно на тази тема учениците написаха есета. Представяме на читателите най-добрите от тях.

Първо място:

Един от най-важните проблеми днес

Никой не напуска дома си, освен ако той не е паст на акула

Жаклин Янакиева, 17 г.

(Частна гимназия „Образователни технологии“)

Темата за бежанците винаги е била и ще бъде актуален проблем. Можем да кажем, че днес нарастващият брой на климатичните бежанци е един от най-важните проблеми на нашето общество. Живеем във време, когато много хора са свободни да изберат по-добър начин на живот. В момента някои са принудени да напуснат домовете си, заради политически конфликти. „Никой не напуска дома си, освен ако домът му не е паст на акула” (Уорсън Шайър, 2011) – игнорирайки тенденциите, свързани с бежанските потоци, световните лидери допуснаха разгръщането на една от най-големите глобални хуманитарни кризи. Независимо от това, ако се действа, ситуацията може да бъде овладяна.

Нека погледнем екстремните природни бедствия като земетресения, наводнения и урагани, които се случват постоянно. Климатичните промени влошават последствията от тях и не е изненадващо, че хората се стремят към територии с по-добър и мек климат. Те оцеляват и нямат друг изход, освен да напуснат домовете си. Икономиките на засегнатите държави са много нестабилни и тяхното население е по-склонно към мигриране. Всяка година милиони хора на планетата са принудени да бягат главно по тази причина. Нещо повече, голяма част от населението, която решава да мигрира е с висок стандарт на живот. Бягството е неизбежно; независимо от това световните лидери трябва да намерят начин за решение на бежанската криза. Например да осигурят основни условия за оцеляване – нормални жилища с условия за нормално човешко съществуване като топла вода и храна.

Днес проблемът с бежанците е болезнен за обществото – мнозина по света мислят, че те са „досадници”. Малцина проумяват, че тези бежанци всъщност са част от нас и че са били принудени да напуснат родината си. Това може да доведе до издигане на стени, вместо отваряне на пазарите между държавите. За жалост много хора не одобряват миграцията. При това, за да се помогне на тези бежанци, е необходима ясна дефиниция на проблема, преди да се прави каквото и да било, защото мнозина всъщност нямат представа пред какво са изправени климатичните бежанци. От една страна бежанците са хора, които са останали без дом и търсят по-добър живот. От друга – в очите на модерното общество те са досадници, които могат да разрушат уредения им свят. В момента не всеки е достатъчно човечен да се изправи с лице към реалността и да направи нещо за бежанците, вместо да ги изолира и да ги третира като престъпници. Има много начини да бъдат интегрирани в нашето общество. Един от изходите би бил да им се намери работа, да бъдат включени в местния живот и да бъдат разпределени във всяка страна според населението й. В резултат на това никой не би се чувствал различен, отхвърлен и заплашен.

Живеем в ХХI в. и се предполага, че стандартът на живот трябва да става все по-добър. С нарастването на броя на природните катаклизми и политически кризи нараства и нуждата от загрижеността на международната общност за последствията от миграцията. Около 1700 бежанци са загинали в опит да пресекат Средиземно море през периода от януари до април 2015 г. Според сегашните прогнози броят на хората, които ще мигрират в резултат на климатичните промени, ще достигне 350 милиона през 2050 г., като през 2016 г. те са били 65,3 милиона. Според Агенцията за бежанците на ООН хората, които са принудени да мигрират, имат нужда от някаква форма на международна защита, след като собствените им правителства не могат да им я осигурят.

Следователно все повече внимание се обръща на плановете на държави като Норвегия и Швейцария, които опитват да намерят по-добър начин за защита на хората, засегнати от климатичните промени. Например Норвегия през 2005 г. стартира специална програма, която включва оценка на квалификацията на чужденците с възможност за получаване на работа и образование. Това е опит за интегриране на бежанците в живота на страната.

Казано накратко, бежанците са хора с възможност за по-добър живот. Чуждестранните правителства играят важна роля в помощта за тях. За съжаление начинът, по който се отнасят към бежанците, не е този, който те заслужават. Хората могат да намерят много начини да направят престоя им по-приятен. Всеки от тях се опитва да оцелее и те търсят по-сигурно място, където да не бъдат унижавани. Някои държави вече са се замислили за решение на бежанската криза, а значи и другите могат да го направят. И колкото по-човечни са хората, толкова по-щастлив ще бъде животът им.

 

Трето място:

Далеч от дома

Радослав Стефанов

(7 СОУ „Св. Седмочисленици“)

Бежанци. Каква стряскаща дума! Терминът „климатичен бежанец” за първи път е предложен от Ледър Браун през 1976 г. за описание на хора, които са принудени да напуснат домовете си поради промени в околната среда, застрашаващи тяхната сигурност и здраве.

Тези промени включват покачване на температурите, което води до засуха и превръщането на съответната територия в пустиня. Засегнатата област губи водните си източници, растителността и животинските си видове. Други такива промени са повишаване на морското равнище, причинено от топенето на ледниците. Промените често се свързват с много сериозен проблем в момента – глобалното затопляне. Това е термин, който описва покачването на средните температури на Земята през ХХ в. и ефектите от това. Чрез използването на изкопаеми горива и ресурси като нефт, въглища, метална руда и др. ние повишаваме световната глобална температура всеки ден, това е причина хиляди хора да останат без дом. Нямат вода, храна и са принудени да имигрират в търсене на по-добър живот.

Когато става дума за глобалните промени, не можем да не споменем Междуправителствения комитет по промените в климата (IPCC), основан през 1988 г. Над 700 учени от цял свят работят ежедневно за намаляването на въглеродните емисии, за да може земята да избегне катастрофалното затопляне, което драматично би нарушило човешкия живот и природните екосистеми. „Изборът, който ще направим днес, значително ще се отрази на риска, който климатичните промени ще поставят пред нас до края на века”, казва Кели Левин от Института за Световни Ресурси (WRI) във Вашингтон, който се занимава с влиянието на климатичните промени.

Друга организация, работеща над проблема с климатичните бежанци, е Върховният комисариат на ООН за бежанците (UNHCR). Той се състои от хора, които допринасят за решаването на проблема, като осигуряват основни помощи за хората в нужда – подслон, храна, вода и специални грижи за жени и деца. Също така помага, като осигурява работа на мигрантите, за да могат да се грижат по-добре за семействата си. По този начин те по-лесно се приспособяват към заобикалящата ги среда. Ние сме хора и трябва да си помагаме!

Гледайки директно проблема, наша отговорност е първо да интегрираме тези хора в нашите общества и да ги третираме като равни с нас, въпреки техния произход, културни разлики или религия. Най-доброто начало за интеграцията е образованието. Всичко започва с училището – то изгражда всеки човек като личност и помага за адаптацията към модерните световни общества. Учи ни да сме толерантни и солидарни. Чрез такова възпитание училището би било пригодно за имигрантите и техните деца.

Трябва да сме наясно, че това няма да стане бързо. Процесът може да отнеме години, но в края на краищата Европа ще има здрави (физически и психически), образовани, щастливи, мотивирани хора, готови да обогатят обществото с тяхната цветна, уникална култура и различни характери. Това ще помогне на производството и ще развие индустрията. Чрез организирането на културни събития ние ще научим много от тях и те ще се учат от нас!

Това, с което нашият континент ще се сблъска следващите десетилетия, ще бъде драматично – хиляди, дори милиони хора ще „тръгнат” към нашите страни. Това сериозно ще повлияе на нашите икономики. ЕС ще трябва да се изправи пред това предизвикателство. „Мигрантската криза има потенциала да дестабилизира правителства, държави и целия европейки континент”, казва Виктор Орбан, министър-председател на Унгария. Разбира се, това е най-лошият сценарий – знаем, че посрещаме голяма криза, може би най-голямата в Европа за XXI век и че ще ни се наложи да намерим изход. Най-доброто решение е да решим друг проблем – глобалното затопляне. То е причината, поради която „климатичните бежанци” мигрират към Европа, защото глобалното затопляне е разрушило домовете им. Трябва да спрем използването на изкопаеми горива, понеже те са основният вредител заради въглеродните емисии. Също така трябва да намалим вредните емисии, отделящи се от изгарянето на бензин, да намалим изхвърлянето на метан в атмосферата и да се обърнем към възобновяеми енергийни източници като слънчевата светлина, водата и вятъра! Чрез използването на тези възобновяеми източници осигуряваме регенериране на озоновия слой, намаляването на температурите, а също така предпазваме от измиране много застрашени видове.

Това ще ни помогне да запазим домовете на много потенциални климатични бежанци и това значително ще намали броят им. Ще осигурим едно по-добро бъдеще за следващите поколения и за себе си!

Светът винаги се е променял и миграцията не е нещо ново. Благодарение на нея сме правили открития и благодарение на това сме оцелели! Сега се сблъскваме с новия вид миграция на XXI век – климатичната. Трябва да се изправим срещу проблема като Съюз. Светът се променя отново. Време е да се адаптираме към тези промени!

 

Пето място:

Всичко изглежда невъзможно, докато не бъде направено

Ри Канг Сонг

(7 СОУ „Св. Седмочисленици“)

Кои би трябвало да бъдат "бежанците заради изменението на климата"? "Бежанците заради изменението на климата" или така наречените "екологични мигранти” са хора, принудени да напуснат родните си градове временно или постоянно заради внезапни или постепенни промени в климата, които застрашават тяхното благосъстояние и сигурно препитание.

Тези промени могат да включват нарастваща суша, опустошаване, покачване на морското равнище, разбиване на съществуващите сезонни климатични модели като мусоните и др. Човешките дейности като добивът на горива и изсичането на гори допринасят за глобалното затопляне, защото те освобождават парникови газове. Покачването на температурите, свързани с глобалното затопляне, предизвика топене на ледниците и полярните шапки, което води до засуха и опустиняване – т.е. превръщането на обработваемата земя в пустиня. Тези ефекти го правят напълно невъзможно за хората в региона да се изхранват и са принудени да тръгнат по света, за да търсят по-добър живот.

За разлика от бежанците, които бягат от домовете си поради конфликт или политически гнет, "бежанците заради изменението на климата" не са защитени от международните закони и могат да се сблъскат с по-големи политически рискове.

Трябва да се признае, че думата "бежанци" не трябва да се използва за тези хора. Не те са виновни за положението си, а природата.

Днес проблемът с имигрантите е причина за голяма част от спорове по света, включително и в Европа. Европейската комисия създаде цялостен подход за справяне с бежанската криза, с различните инструменти изобщо за ЕС и за отделните страни. Европейската комисия се събира периодично, за да обсъжда проблемите и да предприема съответните мерки. Статистиката показва, че броят на мигрантите, които са влезли в Европа незаконно по суша и море през 2015 г. е над милион. Разбира се, не всички от тях могат да се нарекат "Бежанци заради изменението на климата". Някои мигрират поради социални проблеми, други заради терористичните атаки и заради войните в Централната и Западна Азия. Все пак има и точно такива мигранти – заради климатичните промени. Какви са най-големите предизвикателства, пред които те са изправени?

На първо място, където и да се установят, мигрантите ще срещнат значителни различия в традициите, културата и религията. За да се адаптират към обстоятелствата, ще им трябва време. Например ако някой от Западна Азия се окаже в Източна Европа, ще има различия от поздрава до културата на храненето. Това ще се отрази на всички, включително и на по-младите и на следващите поколения, които се опитват успешно или не да се интегрират в новите култури.

Друго предизвикателство може да бъде намирането на подходяща работа. В момента работещите мигранти са 150 милиона от приблизително 232 милиона мигранти в света. Работещите мигранти допринасят за растежа и икономиките на страните, в които пристигат.

Трябва да се има предвид и нарастващата безработица в страните, в които мигрантите решат да пребивават. Всъщност това е един от най-големите проблеми както преди, така и в съвременната глобална икономическа обстановка. Съществува и опасност някои престъпни дейности като грабежи, кражби и различно негативно поведение на безработни имигранти да нарушат обществения ред. За да се предотврати подобно развитие, на бежанците трябва да им бъде даден шанс за работа след определени образователни курсове.

Когато системата се управлява правилно, бежанците носят голям потенциал както за собственото си развитие, така и за общността си.

Както Нелсън Мандела, един от най-известните политици, казва "Всичко изглежда невъзможно, докато не бъде направено". Можем да се окажем изправени пред различни проблеми и предизвикателства. Но ние, като човешки същества, сме отговорни за защитата на бежанците.

Когато системата се управлява правилно, бежанците носят голям потенциал както за собственото си развитие, така и за общността си. Тогава те ще служат на обществото, като допринасят за икономическия растеж на страната, за преодоляването на етническите различия и за спечелване на борбата за намиране на своето място сред други хора.

 
Коментари

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.

Подобни новини

КАТ глобява с 25% повече шофьори (TEMATA)

КАТ е съставил с 25 процента повече глоби за изминалата отчетна година в сравнение с предходната. Това показват данни на „Пътна полиция“, предоставени специално за „Монитор“. Само за цялата 2018-а година санкциите, които служителите на МВР на пътя са съставили, са били 1 109 375 електронни фишове и 271 961 акта за установени административни нарушения, сочи справката. Това прави близо 1,5 млн. нарушения за година. 

Килърът от Костенец секна рибарите и гъбарите

Издирването на убиеца от Костенец доведе до забрана да се ходи за гъби в гората, както и да се лови риба, разказа пред „Монитор“ съсед на потъналия вдън земята Стоян Зайков, който е от квартал „Полето“ на град Костенец. 11 дни след двойната екзекуция полицейската блокада на района продължава, а периметърът на претърсване се разширява и сега основно е в гъстите горски масиви. 

Седмица ваканция за учениците

Учениците ще се радват на цяла седмица ваканция заради обявените неучебни дни по време на матурите, деня на народните будители и евроизборите.