Снимки

- Г-н Герджиков, кметът на район „Младост” Десислава Иванчева обвини Столичния общински съвет, че умишлено се опитва да саботира провеждането на местен референдум срещу застрояването. Как ще отговорите на нападките?

- Предложението на Инициативния комитет за провеждане на референдум e включено в дневния ред на заседанието на Столичния общински съвет на 6 април. Не разбирам за какво саботиране става въпрос. Преди това то ще бъде разгледано и в комисиите на СОС. Съвсем друг е въпросът как организаторите са свършили своята работа. Те направиха всичко възможно, дали от незнание, или нарочно, да забавят процедурата, така че да не може референдумът да се проведе заедно с парламентарните избори. Получих резултата от проверката на ГРАО със закъснение, но всъщност вината за това закъснение е изцяло на инициаторите, които не внесоха навреме подписката в електронно структуриран вид, както го изисква Законът. Проверката беше извършена и от нея стана ясно, че от 13 425 подписа- 8822 са валидни. Те не са достатъчни референдумът да бъде задължителен. Въпреки това, веднага след като получих резултата от проверката свиках Председателски съвет и взехме решение предложението да бъде гледано на редовната сесия на Общинския съвет на 6 април. Междувременно уведомих всички съветници, разпределих искането в постоянните комисии, изпратих писмо и до Инициативния комитет с резултата. Процедурата е спазена до последната буква на Закона. Желанието ми е госпожа Иванчева да използва малко повече експертна помощ, ако ползваше такава, щеше да знае, че искането й за удължаването на срока за събиране на подписи е незаконно. Законът е определил три месеца за събирането на подписи и не предвижда удължаване. Нека не забравяме, че като кмет на района г-жа Иванчева може и сама да инициира референдум, без подписка.

- Ще има ли референдум? Каква ще е позицията на най-голямата политическа група- ГЕРБ?

- Групата на ГЕРБ подкрепя обществените обсъждания, но при всеки референдум е важно как са формулирани въпросите. Защото решението на Общинския съвет, а и самият резултат от гласуването в референдума подлежат на съдебен контрол. Ако въпросите са незаконосъобразни, дори да се проведе референдум, то резултатите от него няма да са тези, които инициаторите и гражданите са искали. Ние не искаме това, не искаме да проведем референдум, само за да кажем, че сме го провели, а в крайна сметка резултатът да е нулев. Трябва да се огледат въпросите, да се поиска становище за законосъобразност и те да бъдат формулирани, така че да има смисъл от провеждането на този референдум. Единият от въпросите, които се предлагат е за пълен мораториум върху строителството в района до приемането на ПУП-ве. Това означава спиране на всякакво строителство в района, включително и строителството на обществени обекти, т.е. завършването на Южната дъга на Околовръстния път, изграждането на парк Въртопо, за неопределен период от време. Въобще не съм сигурен, че самите инициатори и хората от района разбират това. Нашата задача е да им обясним до какво би довело провеждането на референдум с така формулираните въпроси. В последните години Столична община е инвестирала повече от половин милиард лева в района- в метростанции, нови булеварди, детски градини и др. Хората трябва да решат искат ли това да спре. В крайна сметка целта ни е ако има референдум, той да има смисъл, неговият резултат да бъде законосъобразен и да доведе до конкретни ползи за живеещите в района.

- БСП поиска СОС да не оспорва решението на Административния съд за цената на билета, но взехте решение да отидете на по-горна инстанция. Защо?

- Защото защитаваме нашите убеждения, че сме на прав път. Още повече, че тук не става въпрос само и единствено за цената на еднократното пътуване, а за цялата Наредба за обществения превоз. По този начин ние защитаваме и преференциалните карти и дългосрочните документи, с които еднократното пътуване излиза много по-евтино, дори по-малко от лев. Справката, която ни предостави ЦГМ сочи, че хората предпочитат да купуват дългосрочни документи. Почти два пъти са се увеличили издадените абонаментните карти, в сравнение със същия период на миналата година. Три пъти повече хора ползват еднодневната карта от 4 лева, която дава възможност за неопределен брой пътувания в рамките на деня. От тридневната карта са издадени 21 000, а от тази за „Метро плюс“ са над 7000. Най-голям е ръстът в годишните персонализирани карти, защото намалихме цената им на 365 лв. Изреждам всичките тези данни, защото те показват, че сме на прав път. Използването на повече дългосрочни документи означава по-малко гратис, по –стабилни приходи в системата и по–евтино единично пътуване. Това беше и първоначалната ни цел и това е причината да защитаваме тази политика.

- Лидерът на софийската структура на БСП Калоян Паргов призова хората да си пазят билетите, за да може, ако съдът отмени цената на билета да подадат масови искове за връщане на пари. Възможно ли е това?

-Това е невъзможно, не само според нашите юристи, а дори според юристите на БСП. Милка Христова, която също е в групата на БСП в Общинския съвет, го призна. Няма законово основание за връщане на пари за отминал период.

А това, което ни предстои е да се внедри системата за електронно таксуване и видеонаблюдение в градския транспорт. Процедурата за избор на изпълнител ще стартира до дни. В тази връзка е необходимо да бъде променена и Наредбата за условията за пътуване в обществения транспорт. С нормативната промяна ще бъде предложена и нова тарифна политика, каквато има в големите европейски градове. Моето предложение е да създадем работна група, която докато тече процедурата за избор на изпълнител за електронна тикет система, да започне да пише промяната в наредбата за реда и условията за пътуване.

- Работната група ли ще реши как ще пътуваме- на разстояние, на час или комбинирано?

- Включително и това, като ще се ползва и експертната оценка и опита на ЦГМ. Първото решение, което трябва да се вземе е дали ще се плаща на разстояние, на час или ще има някаква симбиоза на тези два начина на плащане. След това трябва да се докажат отделните пътувания, как са изчислени те, но логиката, която заложихме с последната промяна трябва да остане. Дългосрочните документи за пътуване трябва да бъдат евтини, а инцидентните пътувания по скъпи, така както е в цял свят.

- Много софиянци се опасяват, че новата тарифна политика отново ще доведе до скок на билетчето. Така ли е?

- Няма абсолютно никакво основание за такова притеснение. Напротив, би могло еднократното пътуване да намалее, ако е в малък период от време, или за кратко разстояние.

- Миналата седмица гласувахте „Топлофикация-София” да плати обезщетения за над 2 млн. лева на над 104 000 клиенти, за това че мръзнаха почти седмица заради аварията. С какво дружеството ви убеди, че това е вярното решение?

- Да, гласувахме над 2 млн. лева да отидат при столичани, защото смятаме, че така е справедливо. Аварията беше безпрецедентна по своите мащаби и сложност. Но още в началото Общинският съвет, които е принципал на дружеството, изиска подборна информация за предприетите действия по отстраняването й. Настояхме в кратки срокове да ни бъде предоставен механизъм за справедливо и бързо компенсиране на гражданите, засегнати от спирането. Поставихме на „Топлофикация“ трудна задача, защото такъв случай просто не е имало досега. Те се съобразиха с всички наши препоръки, направени в комисии и предложението им се подкрепи от съветниците.

- Според общите условия домакинствата, които 48 часа не са имали парно, но после то е дошло за малко, ще останат без обезщетение. Защо „Топлофикация” не намери вариант за обезщетение и за тези абонати?

- Имаше клиенти, които в различните периоди са имали пускане, спиране или нарушено качество на топлоподаването. Да се твърди, че ще има некомпенсирани хора, не е вярно. На практика решението засяга всички клиенти, които са имали някакъв дискомфорт в резултат на аварията. Ще бъдат компенсирани както тези, които са имали нарушено топлоподаване за повече от 48 часа, така и тези, които са имали за по- малко. Защото броят дни без топлоподаване, или с нарушено такова ще се извадят от работните дни за февруари и прогнозните месечни сметки ще се изчисляват за по-кратък период от време. Освен това, ако има отчетена некачествена топлинна енергия в рамките на тези дни, то тя ще бъде приспадната и няма да се начислява, нито в месечните, нито в изравнителните сметки в края на периода. Настояхме тези обезщетения да бъдат направени още в сметките за февруари и да бъдат ясно разписани във фактурите, като количество и конкретна сума. Изискахме и хората предварително да бъдат информирани за начина, по които ще бъдат обезщетени. Самият факт, че досега имаме само единични оплаквания говори, че сме постъпили справедливо и хората са разбрали и отчели това.

- Ще разгледате ли постъпилите оплаквания?

- Да, както винаги. „Топлофикация“ вече има добре изградена система за разглеждане на жалбите на абонатите си. Имаме и трима омбудсмани, които работят с жалбите на клиентите. На всяко оплакване ще бъде обърнато внимание.

- Назначихте външна проверка на експерти от Техническия университет, които да проверят дали Топлофикация, както и такава на прокуратурата има вина за аварията. Докъде стигна тя?

- Очакваме доклада на Техническия университет до края на месеца. По-важното е, че освен конкретните причини за тази авария, ние сме им възложили на следващ етап и анализ на ситуацията в топлопреносната система с препоръки и мерки за превенция, които „Топлофикация“ да изпълни, за да не се допускат повече такива извънредни ситуации. Все още нямаме резултат и от проверката на прокуратурата, но в същото време бяха назначени проверки от Министерството на енергетиката и от КЕВР. Очакваме докладите им, всички тези резултати ще бъдат обобщени и огласени.

- Вие и екипът ви сте автори на слоганите на ГЕРБ. Какво е по-различно в тази кампания?

- Всички виждаме, че тази кампания е по-различна, но за съжаление не в добрия смисъл. Във всяка следваща все по-малко се говори за идеи, програми, все по-малко се говори за конкретни решения, които да подобряват качеството на живот на хората. В този смисъл в тази кампания ние вече нямаме политически противник, нямаме опонент, които да има собствена идеология и предлага други пътища за развитие. За голямо съжаление политиката се профанизира, това е трагично. Сега противник ни е гигантският и безогледен популизъм, който умело използва идеологически конструкции и от ляво, и от дясно, издига патриотарски лозунги и манипулира еднакво добре, както страховете, така и надеждите на хората. Той не е безобидно преувеличаване или невинно съчиняване на „алтернативни факти“, както ги нарича Тръмп. Той е подмяна на реалността и ако тази подмяна получи власт, може да бъде много опасна за бъдещето на държавата и обществото. Ето защо основният акцент в кампанията на ГЕРБ, а от там и основното ни послание е насочено към разума на хората. Да ги призовем да отсяват житото от плявата. Да отсяват възможното от невъзможното, оттам дойде и формулировката на слогана „Реални решения за България“.

 

ВИЗИТКА:

Роден е на 7.6.1972 г.

Висшето си образование завършва в СУ "Св. Климент Охридски" през 1998 г. със специалност „Философия“

Завършил е магистратура по политология

 

 

 

 
Коментари

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.

Подобни новини

Eнергийни сюжети или каква е връзката между леда, електричките и "Белене"

Явно последната седмица на петия месец от нашето председателство на Съвета на Европейския съюз ще протече под знака на две важни визити на български политици в Русия: отминалата вече среща на президентите на двете страни в Сочи и предстоящата среща на българския премиер с руския президент и с други официални лица на 30 май в Москва.

Побойниците от фейсбук

Късно следобед в събота до читалището в кв. "Гривица" в Шумен убили с нож млад мъж, баща на три деца. На пръв поглед мнозина биха отвърнали глава - битова свада на границата на квартала с циганската махала, някак си дежавю, което не предизвиква съпричастност. Можеше да си продължим с обърната глава, ако не беше цялата съботна активност на убиеца в социалните мрежи.

Вечната сила на пазарлъка

 Промениха се светът, хората и техните нрави. Няма го умилителния пазарлък от времето на Любен-Каравеловите герои. Дигиталната епоха иска своето.