Купуват 3D принтери за децата със СОП

Купуват 3D принтери за децата със СОП

Технологии за контрол на компютър с поглед и 3D принтери за децата със специални образователни потребности ще бъдат осигурени от бюджета на МОН. От новите софтуерни продукти и модерни технологии ще могат да се възползват близо 3000 малчугани от 38 центъра за специална образователна подкрепа в страната.

5 жени на ден търсят помощ от насилие (ТЕМАТА)

5 жени на ден търсят помощ от насилие (ТЕМАТА)

28 са загубили живота си за една година

1755 жертви на домашно насилие са потърсили помощ през изминалата 2018 година. Статистиката за тази година не е по-различна. Услугата се ползва от пострадалите от домашно насилие не само в София, но и от цялата страната, заявиха от фонадция „Анимус“ за „Монитор“.

И те са хора като нас

И те са хора като нас

Местни жители от Малко Търново изненадващо блокираха пътя към Турция.

Проверките установиха: Насилието над деца в  центровете е прецедент

Проверките установиха: Насилието над деца в центровете е прецедент

Насилието над деца в центрове за настаняване от семеен тип за деца със и без увреждания е прецедент. Така зам.-председателят на Държавната агенция за закрила на детето Валери Йорданов обобщи проверките в институциите, които трябва да приключат в края на ноември.