Оборудват 10 000 школа с проектори

Оборудват 10 000 школа с проектори

Около 10 000 класни стаи ще бъдат оборудвани с проектори и други пособия за т.нар. фронтално обучение със средства по проект „Образование за утрешния ден“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Това заяви просветният министър Красимир Вълчев при посещението си в Първо ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ в Гълъбово.

Точкова система определя дали предприятието е социално

Точкова система определя дали предприятието е социално

По-висока заплата за инвалид или ром вдига общия резултат

Точкова система ще определя дали дадено предприятие е социално, става ясно от проект на Методика за оценка на социалната добавена стойност, който е публикуван за обществено обсъждане. Минимумът е 9 точки, а за да бъде фирмата определена като такава със значителна социалнодобавена стойност трябва да мине 61т.

Субсидират фирми за работни места с точкова система

Субсидират фирми за работни места с точкова система

Точкова система ще решава кои работодатели ще бъдат субсидирани с помощ от държавата за заплати на служители от уязвими групи или за провеждане на обучения. Това става ясно от Методика за подбор и оценка на работодатели за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение, която е публикувана за обществено обсъждане.

Над 187 млн. лв. за заетост на уязвими групи

Над 187 млн. лв. за заетост на уязвими групи

187 590 467 млн. лв. ще отидат за обучения и заетост на уязвими групи през 2019 и 2020г. Това предвижда плана на Националната стратегия за намаляване на бедността, който е публикуван за обществено обсъждане.