Разходите за труд с 11% ръст спрямо 2018 г.

Разходите за труд с 11% ръст спрямо 2018 г.

Разходите за заплати за отработен час у нас за второто тримесечие на 2019 г. са нараснали с 10.9% на годишна база. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ). Общите разходи за труд пък са нагоре с 11%.

Разходите на работодателите за труд нарастват с 6,8%

Разходите на работодателите за труд нарастват с 6,8%

Разходите на работодателите за един отработен час за наетите от тях лица нарастват с 6,8% спрямо първото тримесечие на 2017г., това сочат предварителните данни на Националния статистически институт за същия период на 2018 г. Най-висок ръст е регистриран в икономическите сектори „Добивна промишленост“ - с 12,2%, „Преработваща промишленост“ - с 10.4%, и „Образование“ - с 10,3%.

България в една група с Лесото по спазване на правата на работниците

България в една група с Лесото по спазване на правата на работниците

Страната ни се нарежда на опашката в ЕС

България е в една група с Лесото по спазване на правата на работниците според Глобалния индекс на Международната конфедерация на профсъюзите. Това заяви председателят на КНСБ Пламен Димитров.