Тото печалби, тираж №91

Тото печалби, тираж №91

"6 от 49": Числа - 2 ,19, 32, 37, 39, 40. Печалби: 6 - няма, 5 - 2 по 12 134,50 лв., 4 - 333 по 72, 90 лв., 3 - 6596 по 5,10 лв., ДЖАКПОТ: 2 607 373,33 лв.

Тото печалби, тираж №88

Тото печалби, тираж №88

"6 от 49": Числа - 4, 15, 16, 25, 29, 48. Печалби: 6 - няма, 5 - 6 по 4 703,80 лв., 4 - 461 по 61,20 лв., 3 - 8682 по 4,50 лв., ДЖАКПОТ: 2 154 829,28 лв.

Тото печалби, тираж №87

Тото печалби, тираж №87

Падна джакпотът в 6/49

"6 от 49": Числа - 6, 13, 20, 32, 36, 43. Печалби: 6 - 1 по 4 283 951,70 лв., 5 - 11 по 2 334,50 лв., 4 - 474 по 54,20 лв., 3 - 7920 по 4,50 лв., ДЖАКПОТ: 2 000 000,00 лв.

Тото печалби, тираж №85

Тото печалби, тираж №85

"6 от 49": Числа - 16, 17, 22, 35, 48, 49. Печалби: 6 - няма, 5 - 4 по 6 381,80 лв., 4 - 251 по 101,70 лв., 3 - 5829 по 6,10 лв., ДЖАКПОТ: 3 966 825,59 лв.

Тото печалби, тираж №84

Тото печалби, тираж №84

"6 от 49": Числа - 17, 22, 23, 28, 33, 41. Печалби: 6 - няма, 5 - 6 по 5 796,30 лв., 4 - 503 по 69,10 лв., 3 - 10062 по 4,80  лв., ДЖАКПОТ: 3 826 785,17 лв.

Тото печалби, тираж №80

Тото печалби, тираж №80

"6 от 49": Числа - 15, 18, 27, 35, 45, 49. Печалби: 6 - няма, 5 - 7 по 4 069,90 лв., 4 - 461 по 61,80 лв., 3 - 7891 по 5,00 лв., ДЖАКПОТ: 3 171 843,82 лв.

Тото печалби, тираж №79

Тото печалби, тираж №79

"6 от 49": Числа - 2, 9, 28, 37, 39, 45. Печалби: 6 - няма, 5 - 6 по 3 923,50 лв., 4 - 365 по 64,50 лв., 3 - 6904 по 4,80 лв., ДЖАКПОТ: 3 015 552,62 лв.

Тото печалби, Тираж №78

Тото печалби, Тираж №78

"6 от 49": Числа - 1, 8, 16, 21, 27, 41. Печалби: 6 - няма, 5 - 12 по 2 331,90 лв., 4 - 515 по 54,30 лв., 3 - 9849 по 4,00 лв., ДЖАКПОТ: 2 886 409, 55 лв.

Тото печалби, тираж №77

Тото печалби, тираж №77

"6 от 49": Числа - 2, 7, 14, 26, 30, 32. Печалби: 6 - няма, 5 - 19 по 1 225,90 лв., 4 - 489 по 47,60 лв., 3 - 8690 по 3,70 лв., ДЖАКПОТ: 2 732 899, 55 лв.

Тото печалби, тираж №76

Тото печалби, тираж №76

"6 от 49": Числа - 27, 30, 33, 34, 43, 47. Печалби: 6 - няма, 5 - 5 по 6 303,40 лв., 4 - 272 по 115,90 лв., 3 - 6500 по 6,80 лв., ДЖАКПОТ: 2 605 123,89 лв.