SMS на телефона от 112 при бедствия и земетресения

SMS на телефона от 112 при бедствия и земетресения

Предвижда се нова единна платформа на националната система за спешни повиквания

Новата единна платформа на националната система за спешни повиквания 112, ще предупреждава за възможни бедствия в района, в който се намираме. Известяването ще се извършвас чрез СМС-и или съобщениия, изпратени директно от мобилните оператори. Това заяви директорът на системата Добромир Цеков на отбелязването на Европейския ден на Единния европейски номер за спешни повиквания 112.