Ксероксът и климатикът ни разболяват в офиса

Ксероксът и климатикът ни разболяват в офиса

Електромагнитните излъчвания предизвикват нужда от свръхдоза кафе

Озонът, който повечето хора смятат за синоним на чист въздух, всъщност е отровен газ. Големите копирни машини в офисите пръскат озон и ако помещението няма добра вентилация, хората го вдишват. „Това е един от рисковете за здравето, заедно с климатиците, които са инкубатор на бактерии и вируси“, коментира Огнян Атанасов, национален секретар на КНСБ и автор на книга за безопасните условия на труд.

Четирите риска пред световната икономика до края на 2019-а

Четирите риска пред световната икономика до края на 2019-а

У нас чувствителни са строителният сектор и металургията

Сред най-сериозни заплахи пред световната икономика през 2019 г., които могат да засегнат и България, са нарастващите политически рискове и ръст на протекционизма. Развитието на технологиите освен положителен отпечатък може да доведат и до негативи. Риск може да доведе и нарастването на световния дълг.

Туристическите примуси най-рискови

Туристическите примуси най-рискови

Готвят на тях по къщите, а те са само за открито. Пълнят ги по тъмно на бензиностанциите

Туристическите примуси, монтирани на малките газови бутилки, са много опасни за употреба в закрити помещения, предупреждават от бранша.

Лъчезар Христов, собственик на сервиз на газови уреди, обяснява, че туристическите бутилки не трябва да се използват у дома, защото котлоните, монтирани към тях, нямат термодатчик, който да спре подаването на газта, когато пламъкът на котлона случайно угасне. На тях не се монтира подобно устройство, защото са предназначени само за употреба на открито, където се предполага, че течът на малкото количество пропан-бутан от тях не представлява риск.