Съвместно с румънци популяризираме религиозния туризъм

Съвместно с румънци популяризираме религиозния туризъм

Мобилно приложение ще ни учи на маршрути

Два нови проекта, съвместно с Румъния, ще рекламират религиозния туризъм у нас. Това пишат от онлайн изданието Independent Balkan News Agency(IBNA). Проектите се финансират по трансграничната програма „Интеррег V-A Румъния България“ и тяхното начало бе дадено на 8 август.