Проекти за 26 млн. евро се изпълняват от България и Сърбия

Проекти за 26 млн. евро се изпълняват от България и Сърбия

До 1 декември пътуването по магистралата от Ниш ще е безплатно

Фонд за малки проекти се предвижда да подпомага малки и средни предприятия в граничните области на България и Сърбия през новия програмен период 2021-2027 г. Финансирането ще е по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България – Сърбия 2021-2027, която се очаква да бъде одобрена до края на следващата година.