Завърши ремонта на 21 км от прохода „Петрохан“

Завърши ремонта на 21 км от прохода „Петрохан“

Завърши рехабилитацията на 20,8 км от път II-81 Бучин проход – Берковица от км 30+400 до км 51+235. Това е участък от прохода „Петрохан“ на територията на Софийска област. Инвестицията е за над 12 млн. лв. Проектът се финансира с европейски средства и националния бюджет.