Производството на ток през декември със 7% нагоре

Производството на ток през декември със 7% нагоре

През декември 2018 г. спрямо ноември 2018 г. нараства производството на: твърди горива - с 12,9 на сто до 3 414 хил. т; безоловен бензин - с 6,4% до 167 хил. т; природен газ - с 50% до 3 млн. куб. м; електроенергия - със 7 на сто до 4 735 Гвтч, сочат данни на Националния статически институт (НСИ).