Цените на производител в селското стопанство нагоре с 5,4%

Цените на производител в селското стопанство нагоре с 5,4%

За първото тримесечие в растениевъдството поскъпването достига 7 на сто

Индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на 2019 г. се увеличава с 5,4 на сто спрямо същото тримесечие на 2018 година, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Производствените цени в добивната промишленост през юни нагоре с 5,3%

Производствените цени в добивната промишленост през юни нагоре с 5,3%

Общият индекс на цените на производител в промишлеността през юни нараства с 0.8 на сто спрямо предходния месец, съобщи Националният статистически институт (НСИ). По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 5.3 на сто, в преработващата промишленост - с 0.8 на сто, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.1 на сто.