9 газови обекта станаха национални

9 газови обекта станаха национални

Девет ключови обекта на „Булгартрансгаз“ ЕАД бяха обявени от министерския съвет за обекти от национално значение според Закона за устройство на територията и за национални обекти според Закона за държавната собственост.