Професор по живопис изненада пленерести под липите

Професор по живопис изненада пленерести под липите

С по рисунка на професора  от шуменския университет „“Епископ Константин Преславски“ Димитър Чолаков  си тръгнаха от Стара Загора участниците в 24-то издание на международния пленер по живопис „Дружба“.